Sporočilo za javnost: Omejevanje arom je ključni ukrep za generacijo brez tobaka

V letu 2023 je v razpravi predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki v celoti zajema ukrepe, omenjene v Evropski direktivi. Eden glavnih ukrepov je prepoved dodajanja arom v tobačne izdelke, pri čemer je slovenska stroka šla še korak dlje v smeri spodbujanja zdravja. Tako v predlaganih spremembah zakona 12. člen ZOUTPI ne prepoveduje le arom v tobačnih izdelkih, ampak tudi v elektronskih cigaretah oz. tudi v tekočinah brez nikotina. Vse pristojne pozivamo k strateškemu, verodostojnemu in odgovornemu premisleku, ki bo ščitil generacije otrok in mladih v Sloveniji.

 

Porast uporabe elektronskih cigaret največji med populacijo otrok in mladih

V zadnjih dveh letih v slovenski družbi opažamo naraščajočo zaskrbljenost različnih družbenih skupin zaradi povečane uporabe novih tobačnih izdelkov. Zaskrbljenost in opozarjanje na vse večje zaznavanje uporabe med otroki in mladimi prihajajo tako s strani zdravstvene stroke kot tudi skupnosti staršev, pedagoških delavcev, nevladnih organizacij in mladih. Kljub temu da je porast uporabe elektronskih cigaret možno opaziti tudi v populaciji odraslih, pa je neprimerljivo večji odstotek uporabe zabeležen med mladimi. Tako podatki iz leta 2021 kažejo, da je v zadnjih 30 dneh elektronske cigarete uporabljal 1 % odraslih prebivalcev, medtem ko odstotek pri dijakih 2. letnikov znaša 11 % (NIJZ, 2021). Po podatkih iz osnovnih šol vemo, da so uporabo elektronskih cigaret zaznali tudi pri otrocih, torej pri 4. ali 5. razredu. 

 

Arome večajo privlačnost elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov

Vemo, da imajo klasične cigarete v družbi negativno podobo, k čemur pripomore tudi vonj ali okus. Novi tobačni izdelki, ki zajemajo elektronske cigarete različnih oblik, pa z vnosom različnih arom olepšajo podobo tobačnega izdelka. Uporaba arom je pogostejša med mladimi kot med odraslimi. Vzroki za to so povezani predvsem z veliko izbiro arom (sadne, sladke, osvežilne, itd.), torej s preprečevanjem neprijetnega vonja in boljšim okusom med uporabo izdelka. Poleg drugih potencialno nevarnih snovi (kemične, rakotvorne in dražilne snovi) v elektronskih cigaretah so arome že same po sebi škodljive za zdravje, saj so lahko ob vdihavanju zelo nevarne. Slednje so nenazadnje marketinški prijemi tobačne industrije, ki zameglijo podobo za zdravje škodljivega izdelka. Zlasti gre za škodljive izdelke za otroke in mladostnike, ki so še v razvojni fazi. Zaradi tega so bolj nagnjeni k hitri zasvojenosti in so zaradi manjšega števila življenjskih izkušenj primarna tarča industrije, ki si želi zgolj dobička.

 

Slovenija po zgledu Nizozemske in drugih držav

Slovenija se ob trenutno zapisanem predlogu spremembe 12. člena ZOUTPI zgleduje po Nizozemski, ki prepoveduje vse arome, razen tobačnih. Podobno prepoved so od leta 2016 do 2020 uvedle tudi Avstrija, Litva, Finska, Estonija (le prepoved arome mentola), Danska, Madžarska, Norveška in Nemčija. Prav tako to načrtujejo na Švedskem, v Španiji, Latviji in na Slovaškem. 

Manca Kozlovič iz Mladinske Zveze Brez izgovora je poudarila, da “se z ne dovolj ambiciozno zakonodajo odmikamo od strožjih ukrepov in hkrati oddaljujemo od možnosti, da bi do 2040 dosegli generacijo mladih brez tobaka.”

“Vsi predvideni strožji ukrepi v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov imajo močne znanstvene temelje v številnih raziskavah. Tudi ukrep prepovedi vseh arom v tobačnih izdelkih, vključno z elektronskimi cigaretami, oziroma v tekočinah brez nikotina. Prepoved arom v vseh tobačnih in povezanih izdelkih je ključnega pomena za varovanje javnega zdravja in zmanjšanje privlačnosti teh škodljivih izdelkov, zlasti med mladimi,” je povedal Franc Zalar, predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni.

Mednarodni zvezi za zdravje mladih (International Youth Health Organization) pritrjujejo, da je “prepoved arom v tobačnih in povezanih izdelkih ključen korak za varovanje zdravja mladih in brzdanje epidemije kajenja in vejpanja med mladimi, saj je zanje ena izmed najprivlačnejših stvari ravno velika izbira arom, ki prikrivajo negativne učinke uporabe tobaka in nikotina.”

“V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in izgubljena zdrava leta življenja. Letno zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre več kot 3000 prebivalcev. Februarja 2023 je bil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov posredovan v javno razpravo do 30. marca 2023. Slovenske nevladne organizacije, ki delujemo na področju zdravja, smo se množično odzvale in predlog javno podprle. Cilj predlaganih ukrepov je uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU glede strožjih določb za ogrevane tobačne izdelke, s prepovedjo privlačnih arom v elektronskih cigaretah, hkrati pa doseči boljši nadzor in doslednejše sankcioniranje kršitev predpisov zakonodaje. Tudi nevladne organizacije se strinjamo, da bomo v Sloveniji s predlaganimi ukrepi prispevali k boljšemu zdravju ljudi in vzdržnosti zdravstvenega sistema,” je dejal Miha Lovše, podpredsednik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter vodja vsebinske mreže NVO varujejo naše zdravje.”

S sprejetjem in izvajanjem predvidenih ukrepov, ki temeljijo na dokazih, želimo v Sloveniji ustvariti varnejše okolje in spodbujati bolj zdrave odločitve s strani posameznikov. Vsi argumenti v prid nesprejetju predlaganih ukrepov nimajo znanstvene podlage in so dokaz, da skuša na odločitve Vlade Republike Slovenije in slovenskega parlamenta ponovno ključno vplivati tobačna industrija, kar se nam zdi nesprejemljivo,” je povedal Matej Košir z Inštituta Utrip in mreže Preventivna platforma.

 

Poziv k prevzemanju odgovornosti pristojnih ministrstev za zaščito generacij otrok in mladostnikov

Odgovorne v postopkih usklajevanja zakona, ministrstva, ki so vključena v razpravo 12. člena ZOUTPI, pozivamo k tehtnemu premisleku. Slednji naj temelji na strokovnosti, strateškem premisleku in moralno-etični odgovornosti, ki jo imajo odločevalci do vseh prebivalcev Slovenije.

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po elektronski pošti na info@noexcuse.si ali telefonu 041 679 756 (Brez izgovora). 

Zahvaljujemo se vam za morebitne objave, prispevke in dodatna vprašanja.

 

Lep pozdrav,

Mia Zupančič, generalna sekretarka Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Franc Zalar, predsednik ZKNB in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja

Matej Košir, direktor Inštituta Utrip in vodja mreže Preventivna platforma

mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Mihaela Lovše, predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje (IZO)

Andrej Martin Vujkovac, predsednik Mednarodne zveze za zdravje mladih – International Youth Health Organization (YHO)

 

»Tobačni zakon bi moral biti še strožji, če želimo v Sloveniji do leta 2040 doseči družbo brez tobaka«

Nevladne organizacije, članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB), v celoti podpiramo predlagano novelo tobačnega zakona. Dodatno predlagamo še nekaj strožjih ukrepov, ki ne samo da so pomembni z vidika zdravja, temveč bi ugodno vplivali tudi na doseganje drugih ciljev, kot so npr. »zeleni prehod«, okrevanje po pandemiji, Agenda 2030 in cilji trajnostnega razvoja.

 

Ljubljana, 22. marec 2023 – Konec februarja 2023 je Ministrstvo za zdravje v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki prinaša uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU, poleg tega pa v slovenski pravni red prenaša tudi najnovejšo (strožjo) evropsko direktivo glede ogrevanih tobačnih izdelkov.

 

»Nevladne organizacije s področja javnega zdravja se strinjamo z vsemi v noveli zakona predlaganimi rešitvami in ukrepi, zlasti pa s prepovedjo vseh arom (razen tobačnih) tudi v elektronskih cigaretah oziroma ogrevanih tobačnih izdelkih, kot to že velja za cigarete in tobak za zvijanje. Strinjamo se tudi z obveznimi opozorili o škodljivosti kajenja na embalaži za ogrevane tobačne izdelke, prepovedjo kadilnic, uvedbo sistema za odobritev novih proizvodov ter dopolnitvami, ki zaostrujejo nadzor in kazni za kršitelje«, je uvodoma pojasnil Franc Zalar, predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB).

 

»Kljub dokazano učinkovitim predlogom, pa smo v združenju prepričani, da bomo strategijo družbe brez tobaka do leta 2040 težko dosegli, če država ne bo uvedla še nekaterih dodatnih strožjih ukrepov, za katere vemo, da v nekaterih državah že dobro delujejo«, je povedala Manca Kozlovič z Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. In dodala, da bi »zlasti morali razmisliti o določitvi javnih prostorov, kjer kajenje ne bi bilo več dovoljeno. Na primer tam, kjer se zadržujejo otroci, v bližini vrtcev in šol, bolnišnic, zdravstvenih domov, parkov in na športnih površinah, bazenih, plažah, vrtovih gostinskih lokalov ter povsod tam, kjer lahko posledično pride do pasivnega kajenja in hkrati onesnaževanja s cigaretnimi ogorki«. Takšne prostore brez dima (t. i. »smoke-free« prostore) v nekaterih državah namreč že poznajo in ne bi bili v Sloveniji nikakršna novost ali izjema.

 

»Zagotovo je treba pri noveli tobačnega zakona razmišljati širše in v smeri popolne zaščite prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu (zlasti otrok, mladostnikov, nekadilcev in kroničnih bolnikov). Smo za popolno prepoved kajenja tudi v vseh prevoznih sredstvih, večstanovanjskih zgradbah in gledaliških predstavah. Podpiramo torej povečevanje števila lokacij in okolij brez tobačnega dima in povezanih izdelkov. Slovenija je namreč uvrščena med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar slabša našo oceno in učinkovitost politike nadzora nad tobakom«, je povedal Miha Lovše, podpredsednik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) ter vodja vsebinske mreže »NVO varujejo naše zdravje«.

 

Dodatno bi bilo treba poiskati načine in določiti ukrepe, s katerimi bi omejili prikazovanje, normalizacijo oziroma oglaševanje tobačnih in povezanih izdelkov na spletu, v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, ter še posebej razmisliti, kako bi se lahko izognili prikritemu oglaševanju prek vplivnežev. »Med otroki in mladimi so zlasti popularni tako imenovani breznikotinski »vejpi«, na katere bi morali biti posebej pozorni zaradi napačnega prepričanja, da naj bi koristili zdravju in pri odvajanju od kajenja. V resnici otroke in mlade postopoma, dolgoročno navajajo na kajenje tudi tobačnih izdelkov. Potekajo mnoge raziskave o učinkih tovrstnih izdelkov na zdravje, a zgodnje raziskave kažejo, da vejpanje, tudi brez nikotina, ni varna alternativa kajenju cigaret.«, je dodala mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

 

»Dejstvo je, da tobačna politika ni neposredno povezana zgolj z zdravjem, temveč lahko preohlapna zakonodaja vpliva tudi npr. na onesnaževanje okolja, pomanjkanje čiste pitne vode oziroma vode na splošno, ogroža tako imenovani »zeleni prehod« ter uresničevanje Agende 2030 in številnih ciljev trajnostnega razvoja, otežuje okrevanje po pandemiji Covida-19 in še bi lahko naštevali. Odgovornost odločevalcev glede novele zakona je zato ogromna in vsakršno popuščanje interesom tobačne industrije popolnoma nesprejemljivo. Še več, proizvajalcem tobačnih in povezanih izdelkov bi morali po vzoru Španije zapovedati visoka povračila stroškov za ogromno okoljsko škodo, ki jo s svojimi produkti (npr. cigaretnimi ogorki) povzročajo«, je za konec povedal Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« in vodja mreže »Preventivna platforma«.

 

*****

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo prek elektronske pošte na info@sncda.si ali telefona (031) 880-520 (Matej Košir). 

 

Že vnaprej hvala za vse morebitne objave in daljše vsebinske prispevke!

 

Lep pozdrav,

 

Franc Zalar, predsednik ZKNB in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja

Matej Košir, direktor Inštituta »Utrip« in vodja mreže »Preventivna platforma«

Manca Kozlovič, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Miha Lovše, član Mreže »NVO varujejo naše zdravje« in podpredsednik SZOTK

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje (IZO)

SPOROČILO ZA JAVNOST: ODZIV NA PRISPEVEK V TEDNIKU Z DNE 20. 2. 2023 NA RTV SLOVENIJA

V ponedeljek, 20. 2. 2023, je oddaja Tednik na TV Slovenija 1 predvajala prispevek o skritem nakupovanju, enem izmed številnih preventivnih programov Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Prispevek zgreši nekatere ključne elemente tega programa, zato želimo pojasniti vlogo mladih, ki so vključeni v njegovo izvajanje, in podati več informacij o Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija nasploh. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija si namreč prizadeva delovati celostno ter v skladu z znanstveno in strokovno literaturo, mladi pa niso zgolj njeni člani, temveč v njej tudi prevzemajo vodilne vloge in sooblikujejo njeno delovanje.

Kot kažejo raziskave (Čož in drugi, 2020; Kamin in Kokole, 2016), vzpostavitev zakona in socialno-marketinški pristopi žal niso dovolj za zmanjševanje prodaje alkoholnih in tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da ima več kot 93% slovenskih šol (John Hopkins University, 2017) v neposredni bližini prodajalno tobaka, zaradi česar lahko mladi že med šolanjem vzpostavijo življenjske navade, ki predstavljajo veliko tveganje za njihovo zdravje. Razlogov za enostavno dostopanje do teh izdelkov je več, zato znanstvena literatura predlaga raznolike intervencije in strategije za njihovo omejevanje. Eden od potrjeno učinkovitih načinov preprečevanja dostopnosti do teh nevarnih izdelkov je skriti nakup, ki ga uporabljajo tudi v številnih drugih državah po svetu, kot sta Nova Zelandija in ZDA. Program predvideva tudi Zakon o prodaji alkohola, vključen pa je tudi v strategijo za Slovenijo brez tobaka, ki poudarja, da pri njegovem izvajanju “igrajo pomembno vlogo tudi nevladne organizacije s svojimi prostovoljci, zato je treba okrepiti sodelovanje med njimi in pristojnimi ustanovami.” Izvajanje skritega nakupa, ki poteka v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom RS, zmanjšuje uspešnost nakupa za približno 30 % (Čož in drugi, 2020) in tudi v Brez izgovora Slovenija so z intervencijami v preteklih letih že opazili spodbudne rezultate – od leta 2015 do 2022 se je uspešnost nakupa zmanjšala za 43 %. 

“V Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija želimo poudariti, da pri svojem delu nikoli ne skušamo zavajati, zato namerno ne izbiramo mladih, ki bi bili videti mlajši, kot so v resnici. Prav tako že vrsto let zagovarjamo uvedbo licenc, ki bi dodatno omejile prodajo problematičnih izdelkov, kot sta tobak in alkohol, mladoletnim. Tudi sam program Skriti nakupi večkrat skušamo izvajati v kombinaciji z ozaveščanjem. Primer tega je komunikacijska intervencija super junak Zakon, ki smo jo izvedli skupaj z Univerzo v Ljubljani. V okviru projekta smo tako mlade kot tudi zaposlene v trgovinah ozaveščali o pomembnosti omejevanja prodaje škodljivih izdelkov. Naš namen nikoli ni škodovanje zaposlenim, temveč kvečjemu ozaveščanje o tem, kako pomembno vlogo imajo v celotnem procesu,” je povedala Manca Kozlovič, podpredsednica in mladinska delavka v Brez izgovora Slovenija. Nenazadnje je bilo tovrstno izvajanje nakupov vključeno v Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI, 2017) ter Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA, 2017).

V programu Skriti nakupi so ključni mladoletni mladi, saj brez njihove pomoči takšnega programa ni mogoče izvajati. Kot navaja zakon, je pogoj za sodelovanje vedno soglasje staršev, med izvajanjem programa pa mlade spremljajo polnoletni spremljevalci, ki so sami stari do 29 let. Pred programom se z mladimi mladinski koordinator pogovori o njihovi vlogi in jih pripravi na teren ter vse možne scenarije ob poteku. Kot je že pred leti dejala bivša predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in strokovnjakinja na področju tobaka, Nina Rogelj Peloza, so “za namene izvedbe raziskave v organizaciji veliko časa namenili predvsem pripravi mladoletnih kupcev. Vsem je jasno, da gre za kočljivo pobudo, v okviru katere je bilo treba mladoletne aktiviste izpostaviti nepredvidljivim okoliščinam, ki kdaj tudi niso prijetne. Vsi naši mladoletni aktivisti so pred nakupi pridobili podpis staršev kot strinjanje za sodelovanje v raziskavi, tudi na samem terenu je mladoletnega aktivista vedno spremljala polnoletna oseba, ki je bila v bližini za njihovo varnost.”

V Brez izgovora ne vključujejo mladih, da bi nastopili zgolj kot sredstva za uresničevanje ciljev, ki jih sami z organizacijo ne bi delili. Manca Kozlovič tako še dodatno pojasnjuje: “Smo mladinska organizacija, kar pomeni, da so naši člani stari od 15 do 30 let. Organizacijo vodijo mladi in tudi same aktivnosti pripravljajo mladi, v povezavi z lastnimi željami in pobudami za boljši jutri svojih vrstnikov.” Poziv k sodelovanju pri aktivnostih posredujejo šolam, ki same presodijo, ali bodo novico delile z učenci in dijaki, nato pa se slednji (ob predhodnem soglasju staršev) sami odločijo, ali bodo pri programih sodelovali. Iz programa lahko mlada oseba izstopi kadarkoli.

Eden izmed mladoletnih članov programa je zapisal: “Zaradi resnosti posledic zlorabe alkohola in tobaka med mladimi smo prepričani, da skriti nakupi niso nekakšno ‘tožarjenje’, pač pa dolžnost, ki izhaja iz spoštovanja utemeljenih in legitimnih zakonov, ki ščitijo mlade. Tudi nam se zdi žalostno, da je to potrebno, toda iz prakse vemo, da zgolj zaupanje pri trgovcih ni delovalo. Veliko ali pa vsaj nekaj nas je med mladimi, ki si ne želimo zgolj skomigniti z rameni in celotne odgovornosti preložiti na druge. Sami čutimo potrebo po tem, da smo dejavni in naredimo, kar je v naši moči, za dobrobit svojega neposrednega okolja. Cenimo vsako priložnost, da to naredimo, še bolj pa vse, ki nas pri tem podpirajo. Ključno je, da se vsi zavedajo, da smo v vseh dejavnostih znotraj Brez izgovora prostovoljno in z lastno željo. Tukaj smo, ker želimo prevzeti odgovornost.”

Mia Zupančič, generalna sekretarka Brez izgovora Slovenija, pojasnjuje: “Ne delamo zgolj na področju tobaka in alkohola. To so področja, po katerih nas najbolj poznajo in opazijo, ker je to področje najbolj kočljivo. Delamo tudi na drugih področjih javnega zdravja in okolja. Pri javnem zdravju se osredotočamo na zdrav življenjski slog, kar pomeni, da delujemo tudi na področju duševnega zdravja, krepitve osebnih veščin, kritičnega razmišljanja …” Programi temeljijo na znanstveno in strokovno osnovanem pristopu, mladinskem delu, ki gre onkraj formalnega izobraževanja na področje neformalnega izobraževanja. “Izvajamo interno in eksterno mladinsko delo. Interno mladinsko delo pomeni, da so naši člani vključeni v programe, ki so dolgoročni, skozi katere pridobijo veliko znanja, s katerim lahko sami kritično razmišljajo in se soočajo z vsemi izzivi v mladosti in kasneje v življenju. Eksterno pomeni, da imamo poleg taborov za socialno šibke otroke razvitih več kot 20 programov na različnih področjih – od nasilja pa do komunikacije, vsebinskih področij, nekemičnih zasvojenosti in drugih.” 

Delo Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je bilo prepoznano tudi v tujini, saj so zanj prejeli prestižno nagrado “EU Health Award” Evropske unije ter nagrado Svetovne zdravstvene organizacije ravno na področju skritih nakupov. “S tovrstnimi pobudami želimo nadaljevati tudi v prihodnje, seveda pa si pri tem želimo tudi podpore javnosti. Verjamemo namreč, da imamo kljub morebitnim pomislekom skupen cilj – poskrbeti za boljši jutri mladih,” je še zaključila Mia Zupančič.

Več o nagradah, ki jih je za svoje delo prejela Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, lahko preberete na www.noexcuse.si, dodajamo še grafiko, ki to prikazuje nekoliko bolj nazorno.

 

Kontakt: 

Manca Kozlovič, podpredsednica in mladinska delavka v Brez izgovora Slovenija

Telefonska številka: 041 679 756

Elektronski naslov: manca.kozlovic@noexcuse.si 

 

Viri:

Čož S, Kamin T, Atanasova S, Nared D. (2020). Rezultati raziskovanja prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov mladoletnim v Sloveniji in učinkov dveh intervencij za zmanjševanje prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov mladoletnim. https://nijz.si/wp-content/uploads/2020/06/porocilo_skriti_kupec_noexcuse_29.2.20.pdf

Erickson DJ, Smolenski DJ, Toomey TL, Carlin BP, Wagenaar AC. (2013). Do alcohol compliance checks decrease underage sales at neighboring establishments? J Stud Alcohol Drugs  74:852-8. doi: 10.15288/ jsad.2013.74.852.

Huckle T, Conway K, Casswell S, Pledger M. (2005). Evaluation of a regional community action intervention in New Zealand to improve age checks for young people purchasing alcohol. Health Promot Int.  20:147- 55. doi: 10.1093/heapro/dah610.

John Hopkins University. (2017). Product Display, Advertising, and Promotion around Schools: Technical Report on Tobacco Control at the Point-of-Sale in Five Slovenian Regions. https://old.noexcuse.si/data-si/file/SLO_TTreport.pdf

Kamin T, Kokole D. (2016). Midstream social marketing intervention to influence retailers’ compliance with the minimum legal drinking age. Journal of Social Marketing 6 (2): 104–120.

Montgomery JM, Foley KL, Wolfson M. (2006). Enforcing the minimum drinking age: state, local and agency characteristics associated with compliance checks and Cops in Shops programs. Addiction 101:223-31. doi: 10.1111/j.1360-0443.2006.01328.x.

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). (2017). Uradni list RS, št. 15/3 in 27/17. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3130#

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). (2017). Uradni list RS, št. 9/17 in  29/17. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6717

POMAGAJ ZBRATI MILIJON PODPISOV ZA GENERACIJO BREZ TOBAKA

Pričelo se je vseevropsko zbiranje podpisov v sklopu Evropske državljanske pobude ‘’Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030’’. 

Mladinska Zveza Brez izgovora Slovenija v sodelovanju s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), sodeluje pri Evropski državljanski pobudi. Tobak je v družbi še vedno glavni preprečljivi vzrok smrti. Poleg vplivov kajenja na zdravje posameznikov in stroške v javnem zdravstvu, ne smemo pozabiti na industrijo, ki zadnjih 100 let neprestano išče kupce. V zadnjem obdobju je tobačna industrija to storila s številnimi novimi tobačnimi izdelki. Kljub znanju in informiranju, še vedno najde poti do mladih in otrok ter preko različnih marketinških strategij normalizira tobačne izdelke (kajenje, vejpanje, itd.). 

Na pobudo španske organizacije No Fumadores in Evropske mreže za preventivo kajenja (ENSP) so se združile organizacije, ki delujejo na področju zdravja in kajenja. Cilji pobude so: 

 

 1. Spodbujati prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2028 in odpraviti prodajo tobačnih in nikotinskih izdelkov državljanom, rojenim od leta 2010.
 2. Ustvariti evropsko mrežo plaž in rečnih nabrežij brez tobaka in ogorkov, da bodo ti prostori bolj zdravi in okoljsko trajnostni.
 3. Vzpostaviti evropsko mrežo nacionalnih parkov brez tobaka in ogorkov, da bodo ti parki bolj zdravi ter da bi se zmanjšali kontaminacija in nevarnost požarov.
 4. Razširiti prostore na prostem, kjer ne bo kajenja in vejpanja, zlasti tiste, ki ga obiskujejo mladoletniki (parki, bazeni, športni dogodki in centri, prireditve in terase restavracij).
 5. Odpraviti oglaševanje tobaka in njegovo prisotnost v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, zlasti s posebnim obravnavanjem prikritega oglaševanja prek vplivnežev in promocijskega prikazovanja izdelkov.
 6. Financirati raziskovalne in razvojne projekte v zvezi z boleznimi, ki jih povzroča uporaba tobaka, da bi izboljšali njihovo prognozo in bi postale ozdravljive.
 7. Kot evropski državljan uveljavi svojo pravico, kot jo opredeljuje ustava EU, da narediš spremembo zase, za svoje ljubljene in za naslednjo generacijo. S podpisom te pobude lahko aktivno prispevaš k zdravemu prebivalstvu, zdravemu okolju in zdravi Evropi.

Več o pobudi si lahko preberete na spletni strani, svoj podpis pa lahko oddate na tej povezavi. Podpisi se zbirajo do konca leta 2023. 

 

31. januar – Dan brez cigarete

DAN BREZ KAJENJA NAJ POSTANE ŽIVLJENJE BREZ KAJENJA

 

Ljubljana, 30. januar 2023 – Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ob katerem želimo kadilce spodbuditi za opustitev kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju. Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja in pri tem potrebujejo pomoč, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo vsem uporabnikom. Za opuščanje kajenja priporočamo preizkušene, učinkovite in varne vrste pomoči, to so svetovanje, po potrebi nikotinsko nadomestno zdravljenje ali zdravila na recept, ne priporočamo pa elektronskih cigaret ali drugih novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki niso registrirani v te namene. V zadnjih letih so se v Sloveniji namreč pojavili novi tobačni in nikotinski izdelki, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke, po katerih posegajo predvsem mladostniki in mladi odrasli. Uporaba teh izdelkov je v tej starostni skupini povezana s pomembnimi tveganji.

 

Že več desetletij v Sloveniji z različnimi ukrepi in aktivnostmi omejujemo uporabo tobačnih izdelkov. 

 

Prizadevanja države, stroke in civilne družbe na tem področju so nas v zadnjih letih postavila na zemljevid najnaprednejših držav v svetu. »Kljub temu pa si prizadevamo za dobre rezultate tudi v prihodnje. Leta 2022 je bila sprejeta Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 %«, je povedala Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje

 

Strategija vključuje širok nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja ter uporabe novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki jih bomo izvajali tako na nacionalni kot lokalni ravni. Ključni so tudi ukrepi, ki jih na terenu izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnimi institucijami. Ministrstvo za zdravje preko javnih razpisov redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam prebivalstva za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja ter namenja potrebna sredstva Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za svetovanje v okviru brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja – 080 2777, ki je natisnjena na embalaži tobačnih izdelkov.

 

Glede na to, da 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki naj bo kadilcem spodbuda in priložnost za opustitev kajenja bi posebej izpostavili, da bodo v letošnjem letu pripravljene celovite nacionalne smernice za področje opuščanja kajenja oziroma uporabe povezanih izdelkov in smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom ter celovit program za obravnavo kadilcev v bolnišničnem okolju. Zelo pomembno pa je tudi poudariti, da imajo vsi kadilci, ki se odločijo za opustitev kajenja več različnih brezplačnih možnosti od individualnih in skupinskih programov za opuščanje kajenja v okviru zdravstvenih domov do brezplačnega svetovalnega telefona in spletnih svetovanj«, je še dodala Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje

 

Večina uporabnikov tobačnih ali nikotinskih izdelkov si želi prenehati z njihovo rabo, toda za mnoge je zaradi zasvojenosti z nikotinom opustitev težka, še posebej, če to poskušajo sami, brez pomoči. 

 

Načini opuščanja kajenja so mnogoteri in za različne posameznike različno učinkoviti. Kadilci, močno zasvojeni z nikotinom, morajo imeti prost dostop do intenzivnega zdravljenja, ki vključuje farmakološko in vedenjsko ter kognitivno terapijo. Terapevti, ki želijo pomagati, naj za odvajanje od nikotina uporabljajo izključno tiste pristope, ki so se v praksi izkazali kot učinkoviti in ki bolnikom pomagajo pri odvajanju od kajenja. »Zasvojeni z nikotinom lahko v Sloveniji najdejo več oblik pomoči. Tako so v okviru zdravstvenih domov tako imenovani Zdravstveno-vzgojni centri in Centri za krepitev zdravja, kjer posebej za to usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo tudi pri premagovanju težav pri opuščanju zasvojenosti z nikotinom. Ta pomoč se izvaja lahko kot skupinske delavnice ali individualno svetovanje tudi v smislu spreminjanja načina življenja in vedenja. Terapevt mora ugotoviti, kakšna je zasvojenost posameznega bolnika ter kakšen je način rabe nikotina, pripravi podatke o posledicah kajenja na zdravje ter o načinih zdravljenja, ki so mogoči. Zdravljenje zajema svetovanje (zlasti osebno in družbeno podporo ter vedenjsko in kognitivno terapijo) in svetovanje za farmakološko zdravljenje,« je pojasnil dr. Tomaž Čakš z NIJZ

 

V okviru NIJZ deluje brezplačna anonimna telefonska številke 080 2777, na katero se lahko obrnejo po pomoč in nasvete tisti, ki bi želeli prenehati s kajenjem. Na tej telefonski številki lahko vsakdo pridobi potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. »Preko te številke je možno tudi proaktivno telefonsko svetovanje svetovalca, ki je namenjeno podpori, preprečevanju ponovnega kajenja in reševanju trenutnih težav,« je dodal dr. Tomaž Čakš z NIJZ. Svetovanje za opuščanje je dostopno tudi na internetu na forumu https://med.over.net/. V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik. Več informacij je na voljo tudi v gradivih, dostopnih na povezavah:

https://www.nijz.si/sl/publikacije/kajenje-skoduje-vasemu-zdravju

https://www.nijz.si/sl/publikacije/izzivi-opuscanja-kajenja

https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-vec-kadila

»Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušene, varne in klinično testirane pripomočke, s strani Agencije za zdravila odobrene nikotinske nadomestke ter zdravila, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept. Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki ali nikotinske vrečke, niso pripomočki za opuščanje kajenja. Zato jih ne priporočamo oziroma jih povsem odsvetujemo, saj vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje,« je še povedal dr. Tomaž Čakš z NIJZ.

 

O pomembnosti nekajenja v nosečnosti pa je opozorila Maja Lovše, strokovna sodelavka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki je povedala: »Vsaka bodoča mama želi imeti zdravega otroka, zato je pomembno, da nosečnica premisli tudi o svojem kadilskem statusu. Zaradi kajenja nosečnic je namreč tobačnemu dimu vsako leto izpostavljenih približno 2000 še nerojenih otrok, s čimer se poveča med drugim tveganje za prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in prirojene okvare. Opustitev kajenja je res lahko težka, a je pomembna za kasnejše zdravje otroka. Vse nosečnice, tudi nekadilke, bi si morale zato postaviti prednostni cilj, da ustvarijo okolje brez cigaretnega dima ne le v času nosečnosti, ampak tudi po porodu.«  

 

Pred nami so novi izzivi. V času, ko se v Sloveniji odstotek kadilcev znižuje, se pojavljajo novi tobačni in nikotinski izdelki, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke. Te izdelke uporablja znaten odstotek mladoletnikov.

V Sloveniji je po podatkih iz leta 2021 tobak kadil manj vsak peti odrasli prebivalec (18,4 %). Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot ženskami. »V Sloveniji so naprodaj tudi številni novi izdelki, ki vsebujejo tobak (ogrevani tobačni izdelki), ali pa so brez tobaka in vsebujejo nikotin (elektronske cigarete, nikotinske vrečke). Med odraslimi prebivalci v letu 2021 beležimo 5,4 % uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov in približno 1,3 % uporabnikov elektronskih cigaret. V raziskavi, izvedeni konec leta 2021, je med anketiranimi dijaki 2. letnikov srednjih šol vsaj enkrat poskusilo elektronske cigarete 26 %, ogrevane tobačne izdelke 13 %, nikotinske vrečke pa 9 %. Da so odstotki uporabnikov teh izdelkov med mladostniki praviloma višji kot med odraslimi povedo podatki o uporabi v zadnjih 30 dneh. O uporabi elektronskih cigaret v zadnjih 30 dneh je poročalo 11 % anketiranih dijakov 2. letnikov srednjih šol, ogrevanih tobačnih izdelkov 6 %, nikotinskih vrečk pa 5 %. Med mladostniki so vedno bolj popularni tudi brezdimni tobačni izdelki, predvsem to snus (fuge), ki se trži kot tobačni izdelek za žvečenje. Med anketiranimi 16-letnimi mladostniki je konec leta 2021 brezdimne tobačne izdelke vsaj enkrat poskusilo 15  %, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 8 %, medtem ko je med odraslimi odstotek uporabnikov v letu 2021 znatno nižji, to je 1,3 %,« je navedla Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

 

Uporaba izdelkov z nikotinom je med mladostniki še posebej tvegana. »Nikotin povzroča zasvojenost, mladostniki pa so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom. Mlajši ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in močneje bo zasvojen. Nikotin pri mladostnikih poveča tudi tveganje za zasvojenost z drugimi psihoaktivnimi snovmi. Mladostništvo je ključno obdobje za razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne (miselne) sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti. Posebej zaskrbljujoče pa je, da uporaba teh izdelkov med mladostniki (elektronske cigarete, snus) tudi poveča tveganje za začetek in nadaljevanje kajenja cigaret,« je še dodala Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 

Zadnji dostopni podatki kažejo, da je uporaba elektronskih cigaret povezana z zvišanjem tveganja za bolezni srca in žilja, bolezni dihal in drugih zdravstvenih težav. Elektronske cigarete se najpogosteje uporabljajo kot dopolnilo kajenju cigaret, zlasti v okoljih brez tobačnega dima. »Elektronske cigarete so še posebej nevarne, če jih uporabljajo otroci in mladostniki. Nedavni podatki kažejo, da je razširjenost uporabe elektronskih cigaret med otroki in mladostniki v državah, ki o tem zbirajo podatke, okoli 20 %. Nikotin povzroča močno zasvojenost in ima lahko dolgotrajne, škodljive učinke na razvoj možganov. Poleg tega je na voljo vedno več dokazov, da mladoletniki, ki nikoli ne kadijo, uporabljajo pa elektronske, vsaj podvojijo možnost, da bodo kasneje začeli s kajenjem običajnih tobačnih cigaret. Elektronske cigarete predstavljajo tudi veliko tveganje v času nosečnosti, saj lahko poškodujejo še nerojenega otroka. V državah, kjer elektronske cigarete niso prepovedane, Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča, da se jih ustrezno regulira,« je povedala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji. 

Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad tobakom je močan pravni instrument za pomoč v boju proti tobačni epidemiji. »Evropska regija SZO je dosegla velik napredek pri izvajanju konvencije, saj jo je ratificiralo 50 od 53 držav. Poudariti je potrebno, da lahko zdravstveni delavci skupaj z množičnimi mediji veliko storimo za zaščito naših otrok pred tobakom, vključno z učinkovito komunikacijo, ki temelji na dejstvih ter z uporabo prijaznega in primernega jezika in pristopa. SZO v Sloveniji tesno sodeluje z Ministrstvom za zdravje in NIJZ pri podpori oblikovanju politik na področju nadzora nad tobakom in izvajanja učinkovitih preventivnih programov, ki temeljijo na najnovejših dokazih in mednarodnih izkušnjah,« je še dodala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

 

Trenutno poznamo kratkoročne učinke elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov. »Če pogledamo v preteklost k cigaretam, so se prvi podatki o škodljivosti kajenja začeli pojavljati približno 20 let po začetku njihove masovne uporabe, še naslednjih 20 let pa je tobačna industrija z vsemi sredstvi preprečevala, da bi se ti podatki javno objavili. Podoben scenarij lahko verjetno pričakujemo tudi pri elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih. Pomembno je, da se zavedamo, da je vdihavanje kakršnekoli snovi potencialno nevarno. Snovi, ki niso nevarne ob zaužitju skozi prebavni sistem, so lahko zelo nevarne, če jih vdihujemo. Ob uporabi elektronskih cigaret oseba vdihava aerosol, ki vsebuje nikotin in znatne ravni drugih zdravju škodljivih snovi, ki ob dolgoročni uporabi zvišujejo tveganje za bolezni dihal, srca in ožilja in raka. Tudi aerosol ogrevanih tobačnih izdelkov vsebuje številne zdravju škodljive snovi, med njimi jih je znatno število tudi v višjih ravneh kot v tobačnem dimu. Danes ni dokazov, da so ogrevani tobačni izdelki manj škodljivi kot kajenje,« je poudarila doc. dr. Mihaela Zidarn iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

 

»Pri Brez izgovora izvajamo preventivne programe in vrstniške delavnice zadnjih 16 let. Začetki preventivne dejavnosti so bili povezani predvsem z ozaveščanjem mladih o škodljivih posledicah kajenja cigaret na zdravje in na drugi strani razkrivanje marketinških taktik tobačne industrije. V zadnjem obdobju se je uporaba klasičnih cigaret med mladimi zmanjšala, kar potrjuje pomen preventivnega dela različnih organizacij in institucij in prednost sodelovanja različnih sektorjev in deležnikov v Sloveniji. Pa vendar, smo po intenzivnem ‘pokoronskem’ obdobju trčili v nov izziv – nove izdelke, kot so elektronske cigarete (vejpi), ogrevani tobačni izdelki idr. Na to nismo pozorne le organizacije in institucije, ki že vrsto let delamo na tem področju, ampak prihaja do vse večje zaskrbljenosti med strokovnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah ter med starši. Zaskrbljenost povzroča nepoznavanje novih izdelkov, nerazumevanje, od kje lahko mladi pravzaprav pridejo tako hitro v stik z novimi tobačnimi in nikotinskimi izdelki. Zaznavamo, da je vse večji problem internet, na katerem težko sledimo vsem oblikam oglaševanja (prekrito oglaševanje, ‘influencerji’,itd.). Zato ob letošnjem Dnevu brez cigarete vračamo pogled na že dosežene spremembe, ki so se nam v preteklosti zdele nedosegljive in vemo, da bomo s sodelovanjem rešili tudi nove izzive,« je povedala Manca Kozlovič, koordinatorka za izobraževanje Mladinske Zveze Brez izgovora Slovenija.

 

***

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

Center za komuniciranje 

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 2441 494

pr@nijz.si

 

How much does a healthy lifestyle cost? We calculated the costs of a healthy diet per one week

This article has a purpose to show that it is really possible and not hard to eat healthy and avoid additional expenses.

Good nutrition, based on healthy eating, is one of the main factors that helps us with living a healthy and active lifestyle.. In the short term, unhealthy nutrition can contribute to stress, tiredness and lowers our capacity to work. Over time, it can contribute to the risk of developing illnesses and other health problems.

It is therefore beneficial to eat a healthy diet, however, the stereotype that “healthy’ equals “expensive” can stop us from choosing better food. But it is only a misconception that persists. One part of the problem is that people may confuse “healthy” with other labels that do increase costs, like “organic” or “gluten-free”. However, unless you have a diagnosed medical condition, you can have a nutritious diet without worrying about those extra labels.

 

People associate healthy products with health-food stores with their beautiful displays and often higher prices. In reality, you can get healthy whole foods at any grocery store.

Below, you will find an example of tasty and balanced healthy food for one week and its price at your local grocery store.

An ideal daily amount of consumed food varies, depending on age, metabolism and levels of physical activity, among other things. Of course, it can be more or less, depending on your needs – so that you can increase the number of written products. This ration is just a general example.

Breakfast

The most suitable dish for feeling full and getting a portion of morning energy is porridge. Of course, we do not mean ready-made cereals that are cooked within a minute, but whole-grain oatmeal with the addition of milk or water. 

Let’s calculate the cost and say we eat porridge three times in a week. Oatmeal (60 grams) with honey (30 grams) and nuts (20 grams) = 0.07 EUR + 0.23 EUR + 0.2 EUR = 0.5 EUR per day. This is 1.5 EUR per week. 

Besides porridge, you can eat cottage cheese (250 grams), let’s say twice a week, and add fruit or honey (30 grams) to it. One day would be 0.68 EUR + 0.23 EUR = 0.91 EUR. For two days that is 1.82 EUR.

Let’s say that for two days of the week you cook eggs for breakfast (two eggs), to which you can add a little cheese (40 grams) and a tomato. 0.4 EUR + 0.32 EUR + 0.25 EUR = 0.97 EUR (per day) or 1.94 EUR for 2 days.

 

Lunches could look like this:

Rice 50-60 grams (0.07 EUR), chicken hips 150-200 grams (1.2 EUR), vegetable salad 300 grams (about 0.65 EUR). All together – 1.92 EUR. You can eat this meal 3 times a week and it will cost 5.76 EUR.

Bulgur 50-60 grams (0.13 EUR), fish (hake) about 150 grams (1.49 EUR), roasted vegetables 300 grams (about 0.25 EUR). All together – 1.87 EUR. If you eat this lunch 2 times a week, it will cost 3.74 EUR.

Once a week you can eat spaghetti from durum wheat 45 grams (0.14 EUR) with fish 150 grams (1.49 EUR) and a vegetable salad 300 grams (about 0.65 EUR) = 2.13 EUR.

And the other time you can cook spaghetti from durum wheat 45 grams (0.14 EUR) with shrimps 200 grams (3.39 EUR) and a few tomatoes (about 0.5 EUR) = 4.03 EUR.

 

Dinners 

Turkey filet 200 grams (2.25 EUR), roasted potatoes 250 grams (0.18 EUR), a salad with cucumber, lettuce and corn 5 spoons (about 0.64 EUR) = 3.07 EUR. Two such meals will cost 6.14 EUR.

Say you eat a vegetable stew (400 grams, 0.35 EUR) three times a week.  Three such meals will cost 1.05 EUR.

And another dinner option is tuna salad. You need lettuce, a tomato, 5 spoons of corn and a can of tuna. It will cost around 2.50 EUR per one or 5.2 EUR per two meals.

 

Then we add up the results. All together for a week is: breakfasts (5.26) + lunches (15.66) + dinners (12.39) = 33.3 EUR.

To this list should be added a bottle of olive oil, salt, spices, tea, if you don’t have them at home. And if you are used to eating snacks between the main meals, you can make them so: fruit, yogurt, nuts. All these additional costs will be about 15 EUR. 

 

To sum up, eating healthy is not expensive. Of course, the costs can go up or down, but you can try to be flexible through buying different food or going to another shop where the prices might be lower. But as you can see, eating healthy is quite affordable!

 

Sources:

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/healthy+living/is+your+health+at+risk/the+risks+of+poor+nutrition#:~:text=Poor%20eating%20habits%20include%20under,%2C%20salt%20and%2For%20sugar.

https://www.nhs.uk/common-health-questions/food-and-diet/what-should-my-daily-intake-of-calories-be/

Healthy nutrition – ESC volunteers researching Slovenia

Despite the fact that Slovenia is a very small country, its food traditions are among the most famous in Europe. Each region – including the lovely Mediterranean, the gorgeous Alps, and the Thermal Pannonian plain – has its own special dishes and nutrition habits. BUT!

Several studies on dietary habits of the Slovenian population show that Slovenians tend to eat unhealthily. In 2019, 19 % of adults in Slovenia were obese and more than one fifth (21%) of Slovenian 15-year-olds were overweight or obese in 2018, which is above the EU average. The wrong eating rhythm, high intake of saturated fats and sugars and low intake of fruits and vegetables are some of the food-related problems Slovenia has. This significantly affects the incidence of cardio-vascular disease, such as myocardial infarction and stroke, as well as the development of diabetes and cancer. 

SO!

It is really important to promote food safety education and healthy dietary habits among people, especially adolescents and youth. It is also important to convey to people this information in a simple, accessible language, using as few scientific concepts as possible.

In this article, we will try to give you some useful simple tips on healthy eating that can significantly improve your life. 

 1. Eat regularly. Eat at least three times a day. The body perceives any lack of nutrition as the onset of hunger and – when the next meal comes – begins to create reserves in the body: fat deposits. Long breaks between meals that exceed 12 hours (the so-called intermittent fasting) can also lead to reduction of muscle mass (no good). Optimal breaks between meals – no more than 5 hours, the last meal – 3 hours before bedtime. At night – no food. With this mode, you will not overeat or feel hungry.
 2. Vegetables and fruits – every day. The easiest way to get the portion you need – is to fill half of your plate with greens and vegetables every time you have a meal. In total per day – at least 400 grams. For the visual aid: one medium-sized apple – 176 grams, pear – 130 grams, kiwi 75-85 grams, tomato – 140 grams, cucumber – 132 grams. Give preference to local and fresh vegetables. And be careful with fruits – they contain a lot of sugar.

      3. Limit refined sugar. If you think sugar is bad for you, you are wrong. Sugar is the perfect fuel for your body. However, it can also be deadly. How is it possible? 

The perfect fuel we have mentioned is glucose. Insufficient glucose intake impairs the blood supply to the brain and spinal cord, leads to weakness, drowsiness and a decrease in intellectual abilities. However, we rarely eat it by itself – it’s mainly a component of carbohydrates – and not all of them are sweet (a few examples: bread (flour), rice, oatmeal). That means you might meet the need for glucose by eating no sweets at all. The more whole the food is, the better.

What about the deadly part? That’s the sugar that has been processed, in other words: ‘undressed’. It can cause many unpleasant things: from hormonal imbalance to many chronic diseases. The names on products you should avoid contain: maple syrup, corn syrup, sugar, fructose – to name a few. 

4. Limit salt. Try to consume less than 5 grams of salt per day (equivalent to about one teaspoon). You most likely did not know that only 20 percent of the total amount of salt consumed is that which we add during cooking and eating. Be aware that salt is found in almost all products, especially in sausages, cheeses, tomato paste, sauces, chips, etc. Do not salt your food while cooking. This also applies to the water in which you are going to boil pasta, vegetables or rice. As in the case of sugar, not eating salt at all – is not good. Keep the balance. 

5. Drink only water. For the normal functioning of the body, a human needs 28-35 ml of water per kilogram of body weight, i.e. about 2-3 liters per day. If you eat normally, you get most of the water from food, such as fruits and vegetables, soups etc. Do not “drink” calories, such as juices, carbonated and energetic drinks, flavored water. There can be up to 10 teaspoons of sugar in one glass of sweet soda. If you pass by the section with sweet drinks in the supermarket – show willpower and do not buy anything!

 

 

6. Diversify your food. Monotonous food deprives you of pleasure and does not provide the body with all the necessary nutrients. Choose and combine healthy products in the menu: vegetables, greens, meat, fish, nuts, dairy products, legumes, wholegrain bread and cereals, durum wheat pasta, berries, fruits. Eat more plant origin foods rather than animal, because plant-based foods have a beneficial effect on digestion and provide a healthy intestinal microflora.

 

And! 

Last but not least.

 

 7. Control the balance. It is not healthy to eat too much or too little food.

 

 

Sources:

 

 1. https://6gkb.by/informatsiya/polezno-znat/10-printsipov-zdorovogo-pitaniya
 2. https://www.prehrana.si/moja-prehrana/solarji-in-mladostniki
 3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128207826000013
 4. https://toitumine.ee/ru/kak-pravilno-pitatsya/sovety-po-zdorovomu-pitaniyu

 

 

 

Razpis za ŠTUDENTSKO DELO IZVAJALCEV PREVENTIVNIH PROGRAMOV Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih preventivnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah predvsem v Ljubljani in v Kopru ter tudi po drugih krajih po Sloveniji.

Gre za izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov na osnovnih in srednjih šolah, poudarek tematike pa je na duševnem zdravju, razvoju socialnih spretnosti in preprečevanju zasvojenosti. Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti vrstniškemu pritisku ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. 

Izvajamo delavnice na različne teme, kot so:

 • preprečevanje problematičnega igranja na srečo med najstniki, izvajajo pa se predvsem med učenci zadnje triade osnovne šole in med dijaki (fanti) 1. in 2. letnikov srednjih šol
 • preprečevanje motenj hranjenja in negativne samopodobe med učenci zadnje triade osnovne šole in dijakinjami 1. in 2. letnikov srednjih šol
 • učenje socialnih veščin (komunikacija, uravnavanje čustev, samopodoba ipd.) in preprečevanje različnih zasvojenosti (tobak, alkohol, konoplja ipd.) med učenci zadnje triade osnovne šole
 • preprečevanje medvrstniškega nasilja in reševanje konfliktov med učenci zadnje triade osnovne šole
 • preprečevanje zasvojenosti s spletom med učenci zadnje triade osnovne šole

 

Če te veseli delo z mladimi, imaš izkušnje z izvajanjem delavnic in nekaj znanja s kakšnega od navedenih področij ter čutiš naše poslanstvo promocije trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, te vabimo, da se nam pridružiš!

Delavnice potekajo občasnomed tednom v dopoldanskem času (v času pouka). Največ delavnic se izvaja v Ljubljani in okolici, iščemo pa tudi izvajalce na Obali in po drugih krajih v Sloveniji.

Za izvajanje delavnic je predvideno plačilo 6 € neto/h (v primeru več izvedenih ur v enem kosu ali online delavnic) oz. 7 € neto/h (v primeru izvedbe le ene šolske ure), v to pa je vključena ena učna ura oz. 45 minut delavnice in 15 minut priprave. Postavka se zviša na vsako polno leto opravljanja dela. Plačilo za opravljeno delo se študentu izplača preko študentske napotnice. 

Prijave zbiramo do nedelje, 12. 2. 2023, preko obrazca, ki je dostopen tukaj. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na mia.zupancic@noexcuse.si ali na 041 679 756.

Po zaključku prijav vas bomo do torka, 14. 2. 2023, obvestili, če ste bili izbrani za bodoče izvajalce. V tem primeru vas bomo povabili na usposabljanje za izvajalce, ki bo soboto, 18. 2. 2023 (v živo v prostorih Mladinske zveze Brez izgovora v Ljubljani). Usposabljanje je za bodoče izvajalce obvezno – brez udeležbe na usposabljanju delavnic ne boste mogli izvajati, zato si že vnaprej rezervirajte termin. Usposabljanje bo celodnevno.

O nas in naših aktivnostih si lahko več preberete tudi na naši spletni strani ali na našem FB profilu, za dodatna vprašanja pa smo vedno na voljo.

 

Lep pozdrav,

ekipa Brez izgovora

 

Spletni izziv – #si upaš?

#zdravjebrezizgovora

Spletni izzivi so eni izmed najbolj viralnih spletnih pojavov. Kot požar se lahko razširijo po družbenih omrežjih in kaj hitro vidimo različne mladostnike, znane osebnosti in babice kako se snemajo med zaužitjem žlice cimeta ali ko jim nekdo na glavo zlije vedro ledene vode. Ko pri izzivu sodeluje cel svet nas hitro zamika, da bi se izziva lotili tudi sami. Pa moramo izziv zares tudi sprejeti?

Spletni izzivi so navadno naznanjeni s ključnikom #challenge in zajemajo celo paleto aktivnosti. Od okušanja določene hrane, akrobatskih podvigov, umetniškega ustvarjanja, video igralski izzivi in izvajanja smešnih nalog (npr. koliko grozdov spraviš v usta) do različnih preizkusov poguma, ki so pod določenimi pogoji lahko za nas tudi nevarni. Nekateri izzivi so lahko izredno zabavni, smešni in zanimivi, drugi pa neprijetni, strašni in celo ogrožajoči za naše počutje in zdravje. Pomembno, da znamo med njimi razlikovati.

Varni in prijetni izzivi so na primer tisti, ki jih lahko opravimo z drugimi, ob tem pa se iskreno nasmejimo, zabavamo ali pa kaj novega naučimo. So takšni, da bi jih lahko naredili tudi s svojimi starši in od nas ne zahtevajo, da počnemo stvari, ki jih nočemo. Skozi njih lahko razvijamo tudi veščine (npr. Risarski izzivi, kuharski, tudi bralni izzivi) ali pa pomagamo drugim. 

Nevarni in neprijetni izzivi pa so tisti, ki nas silijo k dejanjem, ki nas ogrožajo, so nevarna za druge ali pa povzročajo v nas neprijetna čustva kot so strah, gnus ali slabša samopodoba. Tovrstni izzivi od nas na primer zahtevajo, da pojemo nekaj, kar ne bi smeli ali pa izvedemo nasilno dejanje nad drugimi ali nad sabo.


Pred izzivom premislimo

Kadar nas zagrabi želja, da bi določen spletni izziv sami izvedli ali pa nas k izzivu pozove druga oseba, je dobro, da pred izvedbo razmislimo, kaj točno izvedba izziva prinaša. Vprašamo se:

Kako se bom ob izzivu počutil?

Če opazimo, da izziv v nas povzroča nelagodje, je dobro tem občutkom prisluhniti in izziva ne izpeljati. Ravno tako se v izvedbo ne silimo, ampak izziv pogumno zavrnemo, kadar do njega čutimo odpor.

Zakaj bi ta izziv rad opravil?

Če se izziva lotimo zgolj zato, da drugim dokažemo, da nekaj zmoremo, to lahko hitro pripelje do situacije, kjer se lotevamo nečesa, kar v resnici nočemo izvesti. Lahko se nam zgodi tudi, da izziv prejmemo v obliki grožnje, torej da moramo izziv izpeljati, drugače se bo zgodilo nekaj hudega. Tovrstna grožnja ni v redu in hitro lahko pride do izsiljevanja. V tem primeru moramo takoj obvestiti odraslo osebo.

Se ga lotevam sam ali z drugimi?

Izzivi so bolj zabavni, kadar se jih lotimo z drugimi, a to ne pomeni, da se moramo prilagoditi pritiskom skupine, v kolikor tega nočemo. 

Kje sem izziv zasledil?

Številni izzivi so neškodljivi in na spletu lahko vidimo veliko poskusov njihove izvedbe. Previdni moramo biti kadar smo izziv zasledili v kakšni zaprti pogovorni skupini (npr. Discord server) ali pa smo bili osebno izzvani s strani določene osebe (še posebej, če to osebo poznamo le preko spleta). 

Če izziv posnamem, kje ga bom objavil?

Cilj spletnih izzivov je načeloma, da se med izvajanjem posnamemo in posnetek potem tudi nekje objavimo. Pri tem moramo razmisliti s kom bomo ta posnetek delili in kaj smo na posnetku počeli. Veliko izzivov nas lahko postavi v nerodne situacije, za katere si ne bi želeli, da za večno ostanejo na spletu. Če nam je pri nastalem posnetku nerodno ali nelagodno, izziva ne objavimo ali pošiljamo določeni osebi.

Se mi ob izvajanju izziva lahko zgodi kaj neprijetnega?

Nekateri izzivi so privlačni ravno zato, ker predstavljajo neko mero tveganosti. A ravno pri teh moramo biti najbolj previdni, saj so posledice lahko resnično nevarne. V kolikor lahko izziv pripelje do nelagodnega izida, potem ta izziv raje preskoči. 

Če ti zgornja vprašanja vzbujajo dvom, potem je čisto v redu, če izziv zavrneš. Lahko se o izzivu predčasno pogovoriš tudi s kakšno odraslo osebo, kateri zaupaš in mogoče ti bo podala tudi kakšen kreativen nasvet, kako lahko svoj izziv narediš še bolj unikaten. Ob tem pa tudi preveriš ali je izziv varen in ne bo prinesel nepričakovanih izidov.