POMAGAJ ZBRATI MILIJON PODPISOV ZA GENERACIJO BREZ TOBAKA

Pričelo se je vseevropsko zbiranje podpisov v sklopu Evropske državljanske pobude ‘’Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030’’. 

Mladinska Zveza Brez izgovora Slovenija v sodelovanju s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), sodeluje pri Evropski državljanski pobudi. Tobak je v družbi še vedno glavni preprečljivi vzrok smrti. Poleg vplivov kajenja na zdravje posameznikov in stroške v javnem zdravstvu, ne smemo pozabiti na industrijo, ki zadnjih 100 let neprestano išče kupce. V zadnjem obdobju je tobačna industrija to storila s številnimi novimi tobačnimi izdelki. Kljub znanju in informiranju, še vedno najde poti do mladih in otrok ter preko različnih marketinških strategij normalizira tobačne izdelke (kajenje, vejpanje, itd.). 

Na pobudo španske organizacije No Fumadores in Evropske mreže za preventivo kajenja (ENSP) so se združile organizacije, ki delujejo na področju zdravja in kajenja. Cilji pobude so: 

 

  1. Spodbujati prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2028 in odpraviti prodajo tobačnih in nikotinskih izdelkov državljanom, rojenim od leta 2010.
  2. Ustvariti evropsko mrežo plaž in rečnih nabrežij brez tobaka in ogorkov, da bodo ti prostori bolj zdravi in okoljsko trajnostni.
  3. Vzpostaviti evropsko mrežo nacionalnih parkov brez tobaka in ogorkov, da bodo ti parki bolj zdravi ter da bi se zmanjšali kontaminacija in nevarnost požarov.
  4. Razširiti prostore na prostem, kjer ne bo kajenja in vejpanja, zlasti tiste, ki ga obiskujejo mladoletniki (parki, bazeni, športni dogodki in centri, prireditve in terase restavracij).
  5. Odpraviti oglaševanje tobaka in njegovo prisotnost v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, zlasti s posebnim obravnavanjem prikritega oglaševanja prek vplivnežev in promocijskega prikazovanja izdelkov.
  6. Financirati raziskovalne in razvojne projekte v zvezi z boleznimi, ki jih povzroča uporaba tobaka, da bi izboljšali njihovo prognozo in bi postale ozdravljive.
  7. Kot evropski državljan uveljavi svojo pravico, kot jo opredeljuje ustava EU, da narediš spremembo zase, za svoje ljubljene in za naslednjo generacijo. S podpisom te pobude lahko aktivno prispevaš k zdravemu prebivalstvu, zdravemu okolju in zdravi Evropi.

Več o pobudi si lahko preberete na spletni strani, svoj podpis pa lahko oddate na tej povezavi. Podpisi se zbirajo do konca leta 2023. 

 

Transparency International Slovenia ob zaključku projekta Brez izgovora

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI Slovenia podrobneje analizirali zakonodajna postopka v primeru poskusov sprememb tobačne zakonodaje in zakona o igrah na srečo, ponovno opozarjamo na pomen transparentnih in vključujočih zakonodajnih procesov. V zaključnem poročilu predstavljamo omenjeno Analizo transparentnosti postopkov sprejemanja sprememb izbrane zakonodaje s področja javnega zdravja. Ob tej priložnosti poudarjamo, da so spremembe zakonov ob vključevanju deležnikov, ustreznem usklajevanju in strokovnem dialogu dopustne ter razumljive, a bi morali biti pri tem jasno zabeleženi vplivi, ki so spodbudili te spremembe. Tako bi se izognil morebitnim dvomom, kateri interesi so v konkretnem zakonodajnem postopku prevladali. Predpisi bodo kakovostni in obstaja večja verjetnost, da jih bodo naslovniki sprejeli, ko bo zakonodajni proces transparenten in vključujoč. Ocenjujemo, da je to še toliko pomembneje, ko gre za sprejemanje predpisov, ki tvorijo pomembne politike v javnem interesu, kot je področje javnega zdravja mladih.
Do poročila lahko dostopate TUKAJ.

POSLANCI SE MORAJO SEZNANITI Z VSEMI VPLIVI PRI PISANJU OSNUTKA ZAKONA O IGRAH NA SREČO

V Ljubljani, 1. 12. 2021

Danes bo Odbor za finance Državnega zbora obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju predlog zakona). V Transparency International (TI) Slovenia že dlje časa spremljamo okoliščine sprejemanja predloga zakona.

Zaradi dvomov v transparentnost postopka oblikovanja predloga zakona pozivamo poslance, člane odbora za finance, naj se pred glasovanjem o vsebini dodatno prepričajo in zahtevajo več informacij o okoliščinah nastanka predloga.

»Od vložitve predloga zakona v parlamentarni zakonodajni postopek so se v medijih pojavili kritični zapisi in dvomi glede transparentnosti priprave zakona. To maje že tako nizko zaupanje javnosti tako v delo vlade kot delo parlamenta. Glede priprave predloga zakona na Ministrstvu za finance smo lahko prebrali medijske navedbe, da celo na samem ministrstvu nihče ne ve, kako so se sporne določbe znašle v zakonu,« je povedal Sebastijan Peterka, vodja projektov pri TI Slovenia.

V TI Slovenia iz dostopne dokumentacije ugotavljamo, da so se v javnosti pojavile vsaj tri različice zakona, nekatere rešitve in obrazložitve v različicah pa so si zelo različne, celo nasprotujoče. To je sicer ob usklajevanju in strokovnem dialogu popolnoma dopustno in razumljivo, a bi moral zakonodajalec jasno zabeležiti vplive na posamezne spremembe. Iz trenutno dostopnih gradiv vplivov na vse spremembe ni mogoče z gotovostjo identificirati. Niti pripombe deležnikov iz javne razprave ne razkrivajo, kdo je predlagal nekatere ključne rešitve zakona. Ena od bistvenih sprememb med prvo in poznejšimi različicami je dodatek, ki bi odpravil duopol na področju klasičnih iger na srečo in število prirediteljev z zdajšnjih dveh dvignil na pet.

Prav tako so javno dostopni podatki o lobiranju glede predloga zakona preveč skopi, da bi lahko iz njih prepoznali avtorja ali pobudnika sprememb.

»Igre na srečo imajo vpliv tudi na javno zdravje. Pri tako pomembnem zakonu ne sme biti dvoma, ali je prišlo do vpliva na pripravo predpisa na račun javnega interesa. Zato pozivamo odločevalce, da razjasnijo vse vplive na predlog in s tem povečajo zaupanje v zakonodajni proces,« je sklenil Peterka.

Transparency International Slovenia je opravil kratko analizo načina objave podatkov o poročanih lobističnih stikih glede novele ZIS. Določene nedoslednosti pri objavah podatkov, ki jih je TI Slovenia opisal že v študiji primera Zakonodajni postopek s področja omejevanja uporabe tobaka, so še vedno prisotne, in omejujejo možnosti javnosti, da bi ta s pomočjo podatkov spremljala vplive na odločitve v javnem pomenu.