Razpis za ŠTUDENTSKO DELO IZVAJALCEV PREVENTIVNIH PROGRAMOV

V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih preventivnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah predvsem v Ljubljani in v Kopru ter tudi po drugih krajih po Sloveniji.

 

Gre za izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov na osnovnih in srednjih šolah, poudarek tematike pa je na  duševnem zdravju, razvoju socialnih spretnosti in preprečevanju zasvojenosti. Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti vrstniškemu pritisku ter nasploh sprejemati zdrave odločitve.

 

Delavnice izvajamo na različne teme, kot so:

 • preprečevanje motenj hranjenja in negativne samopodobe med učenci zadnje triade osnovne šole in dijaki ter dijakinjami 1. in 2. letnikov srednjih šol
 • preprečevanje problematičnega igranja na srečo med najstniki, izvajajo pa se predvsem med učenci zadnje triade osnovne šole in med dijaki 1. in 2. letnikov srednjih šol
 • učenje socialnih veščin (komunikacija, uravnavanje čustev, samopodoba ipd.) in preprečevanje različnih zasvojenosti (tobak, elektronske cigarete, alkohol, konoplja ipd.) med učenci zadnje triade osnovne šole
 • preprečevanje medvrstniškega nasilja in reševanje konfliktov med učenci zadnje triade osnovne šole
 • preprečevanje spletnega in spolnega nasilja med učenci zadnje triade osnovne šole in spolnega nasilja med dijaki 1. in 2. letnikov srednjih šol
 • preprečevanje zasvojenosti s spletom med učenci zadnje triade osnovne šole
 • ozaveščanje o zdravem načinu življenja in delovanja (duševno zdravje, zdrava prehrana, gibanje in energijske pijače) med učenci zadnjih dveh triad osnovne šole

Če te veseli delo z mladimi, imaš izkušnje z izvajanjem delavnic in nekaj znanja s kakšnega od navedenih področij ter čutiš naše poslanstvo promocije trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, te vabimo, da se nam pridružiš!

 

Delavnice potekajo vsak dan med tednom v dopoldanskem času (v času pouka). Največ delavnic se izvaja v Ljubljani in okolici, iščemo pa tudi izvajalce na Obali in po drugih krajih v Sloveniji.

 

Plačilo za izvajanje delavnic je 6 € neto/h (v primeru več izvedenih ur v enem kosu ali online delavnic) oz. 7 € neto/h (v primeru izvedbe le ene šolske ure), v to pa je vključena ena učna ura oz. 45 minut delavnice in 15 minut priprave. Postavke pa se bodo zvišale s 1. 9. ter vam bomo ob potrditvi sprejetja med bodoče izvajalce sporočili še točno višino urne postavke. Plačilo za opravljeno delo se študentu izplača preko študentske napotnice. 

 

Prijave zbiramo do nedelje, 3. 9. 2023, preko obrazca, ki je dostopen TUKAJ. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na karin.krizman@noexcuse.si ali na 040 516 665.

 

Po zaključku prijav vas bomo do torka, 5. 9. 2023, obvestili, če ste bili izbrani za bodoče izvajalce. V tem primeru vas bomo povabili na usposabljanje za izvajalce, ki bo soboto,   9. 9. 2023 (v živo v prostorih Mladinske zveze Brez izgovora v Ljubljani). Usposabljanje je za bodoče izvajalce obvezno – brez udeležbe na usposabljanju delavnic ne boste mogli izvajati, zato si že vnaprej rezervirajte termin. Usposabljanje bo celodnevno.

 

O nas in naših aktivnostih si lahko več preberete tudi na naši spletni strani ali na našem FB profilu, za dodatna vprašanja pa smo vedno na voljo.

 

Ekipa Brez izgovora

PREVENTIVNI PROGRAMI BREZ IZGOVORA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 2023

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2023.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že več let sodeluje z Mestno občino Ljubljana z namenom zagotavljanja celostnih preventivnih programov na področju zasvojenosti za učence osnovnih in dijake srednjih šol v Ljubljani. V letu 2023 bomo v okviru omenjenega razpisa izvajali tri projekte, ki naslavljajo različna podpodročja preprečevanja zasvojenosti in zdravega življenjskega sloga mladih.

Projekti celostno naslavlja tematike in problematike, s katerimi se mladi srečujejo tekom odraščanja oziroma zgodnjega in srednjega mladostništva. 

Prvi od treh projektov je projekt Mehke veščine za preprečevanje zasvojenosti, ki se osredotoča na krepitev socialnih in osebnostnih veščin mladih, da se lahko samostojno bolje spoprijemajo z izzivi osamosvajanja ter sprejemanja lastnih odločitev. Zajema vsebine, kot so npr. Kritično mišljenje, Stres, Empatija, Vrstniška pripadnost in vpliv, Sprejemanje odločitev, Postavljanje ciljev ipd. Šolam pa v okviru tega sklopa ponujamo tudi bolj dolgotrajno naslavljanje naštetih vsebin, znotraj združenega programa Martin Krpan, ki zajema pet do devet zaporednih vsebin na šolsko leto ter dokazano učinkovito preprečujejo pojav zasvojenosti. Projekt se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka. Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. Program sestavljajo različne delavnice, v okviru katerih se urijo v različnih socialnih veščinah, pridobivajo nova znanja ter spoznavajo drug drugega. Šolam je omogočeno, da si glede na zaznane potrebe in svoje druge aktivnosti izberejo posamezne delavnice, ki jih posamezen razred potrebuje. Med tematikami, ki jih tekom programa obravnavajo, so gradnja skupinske dinamike, učinkovita komunikacija, čustvena pismenost, samopodoba, vrstniški vpliv, vpliv medijev in družbenih omrežij, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, obvladovanje stresa in kreativno mišljenje, poleg tega pa se preko dveh intervencij mlade skuša ozaveščati tudi o alkoholu in tobaku kot najbolj razširjenih legalnih drogah. Osnovna ideja je, da se preko interaktivnih delavnic mlade opremi s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. Preventivna znanost kot učinkovite izpostavlja predvsem večkratne intervencije, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem mladih ter razvojem veščin, ki jih lahko mladi uporabijo v različnih življenjskih situacijah, do določene mere pa tudi z oblikovanjem stališč do nekaterih škodljivih vedenj (v tem primeru do uporabe tobaka in alkohola).

Drugi od treh projektov je projekt Najpogostejše droge, ki se osredotoča na problematiko uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, pitja alkohola in uporabo konoplje med mladimi. Projekt skozi perspektivo učinkovite preventive naslavlja izzive prevelike dostopnosti alkohola, tobaka in konoplje, njihove cene, pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, kot je prepoved prodaje mladoletnim, in analizira stanje oglaševanja izdelkov mladim. Mladim omogoča prostor, kjer lahko na uporabo navedenih substanc pogledajo kritično in precenijo škodljiv vpliv na njihovo zdravje in okolje v katerem živijo. Zajema vsebine, poimenovane Povežimo pike, O2 za vsakega, Tobačna zarota, Elektronske cigarete in Alkohol = sprememba življenja. V programu je zajetih sedem različnih sklopov, vsak v trajanju ene ali dveh šolskih ur. Šole so si glede na zaznane potrebe učencev izbrale, na katere vsebinske sklope bi se želele osredotočiti v posameznem razredu, s čimer smo zagotovili, da so naslovljene ustrezne potrebe učencev. Sklopi so naslednji:

 • delavnica, vezana na tematiko tobaka za osnovnošolce
 • delavnica, vezana na tematiko alkohola za osnovnošolce
 • delavnica, vezana na tematiko elektronskih cigaret za osnovnošolce
 • delavnica, vezana na tematiko konoplje za osnovnošolce
 • delavnica izvedbe eksperimentov, ki prikazujejo posledice kajenja tobaka na človeško telo za osnovnošolce
 • delavnica, vezana na tematiko tobaka za srednješolce
 • delavnica, vezana na tematiko konoplje za srednješolce

Ključna aktivnost vseh vsebinskih sklopov je izvedba strokovne delavnice, osnovane na znanstvenih podatkih, prek katere udeleženci pridobijo znanje in nekoliko drugačen vpogled v tematiko. Pri vseh delavnicah želimo izkoristiti tako imenovano mladostniško uporništvo ter jim na ta način prikazati delovanje industrij in družbe na področju zasvojenosti, zato ne gre za golo podajanje dejstev. Dodaten poudarek pri programih je na vrstniški komponenti – izvajalci delavnic so srednješolci ali mladi študentje, ki vsebino podajajo na mladim prijazen in atraktiven način, s čimer so še tako zapletene teme predstavljene na zanimiv način.

Tretji od treh projektov je projekt Zdrav življenjski slog, ki se osredotoča na celostno krepitev zdravja in promocijo zdravega življenjskega sloga. Zajema vsebine, imenovane Pošasti iz pločevinke, Obrazi prehrane, Gibalnica in delavnico A si RES okej?, ki naslavlja duševno zdravje mladih. V programu Zdrav življenjski slog bomo v letu 2023 osnovnim šolam ponudili več različnih sklopov, med katerimi lahko izbirajo glede na zaznane potrebe svojih učencev. Sklopi programa so:

 • Energijske pijače (namen: spoznavanje učinka energijskih pijač na telo s poudarkom na mladih ter njihovega vpliva na zdravje)
 • Gibanje (namen: spoznavanje pomena redne telesne aktivnosti za zdravje mladih)
 • Zdrava prehrana in vpliv prehrane na zdravje (namen: spoznavanje smernic zdrave prehrane ter vpliva prehrane na zdravje, s poudarkom na aktualni problematiki (npr. mikroplastika))
 • Duševno zdravje (namen: spoznavanje področja duševnega zdravja med mladimi s poudarkom na najpogostejših težavah, s katerimi se soočajo mladi, ter možnosti pomoči z namenom zmanjševanja stigme)

Vsak sklop vsebuje delavnico, ki se dotika določene tematike, namenjena pa je spoznavanju področja ter lastni refleksiji na tem področju. Vse delavnice bodo izvajali mladi izvajalci, ki se mladim lažje približajo in jim predstavijo pogled na področje, ki jim je bolj blizu. Na ta način udeleženci lažje ponotranjijo vrednote in prepričanja, mladi pa med seboj sodelujejo z namenom zagotavljanja zdravega življenjskega sloga vrstnikov. Poleg delavnic bomo med poletjem izvedli tudi tabor za učence vključenih šol. Na taboru bomo imeli priložnost dalj časa delati na tematiki zdravega življenjskega sloga, ki ga bodo lahko preizkusili tudi v praksi. Udeležencem bomo lahko v praksi predstavili prostočasne aktivnosti, ki predstavljajo zdravo preživljanje prostega časa in tako alternativo sproščanju stresa in napetosti prek uporabe drog. Na ta način bodo spoznali kvaliteten in zdrav način preživljanja prostega časa v naravi.

Projekti se izvaja na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah, izvajajo pa jih strokovno usposobljeni izvajalci. Delavnice na različnih šolah potekajo vsak šolski dan od januarja do decembra 2023, mesečno pa izvedemo približno 100 ur delavnic. Sodelujemo z več kot 45 osnovnimi in srednjimi šolami v Mestni občini Ljubljana.

Cilji projektov:

 • krepitev in razvijanje socialnih in osebnih veščin, za boljše spoprijemanje z morebitnimi stiskami in izzivi odraščanja;
 • preprečevanje in zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med mladostniki;
 • učinkovito izobraževanje in ozaveščanje mladostnikov o tveganjih za zdravje in škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
 • oblikovanje celovitih preventivnih programov za otroke in mladostnike za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi;
 • spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa;
 • celostna krepitev zdravja in promocija zdravega življenjskega sloga;
 • ozaveščanje in krepitev kritičnega mišljenja.