Ne, res ti ni treba več kupovati v Zari

O etičnem in trajnostnem nakupovanju piše članica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija Dagmar Nared.

 

Modna industrija je kruta. Ustvarja idejo, da moramo imeti v svoji omari zadnje najnovejše kose. Spodbuja nas, da kupujemo na veliko. Spodbuja nas, da se spozabimo in kupimo tudi tiste izdelke, ki nam mogoče pravzaprav niso tako zelo všeč. Ob vsem tem modni velikani, kot so H&M, Zara, Mango in drugi, kopičijo dobičke. Onesnažujejo okolje in izkoriščajo svojo delovno silo.

 

Čeprav se mnogi zavedamo te krutosti, je nekoliko težje prenehati z nakupovanjem v takšnih trgovinah. Obleke pomagajo pri izražanju samega sebe in to sploh ni slaba stvar. Nekaterim tudi pomagajo pri samozavesti. Tudi to ni slaba stvar. Zato moramo ugotoviti, kako se lahko še naprej izražamo preko oblek, ne da bi škodovali okolju in sočloveku.

 

Triftanje oziroma nakupovanje iz druge roke. V Ljubljani imamo vedno več takšnih trgovin (Pulz, Textile House in Moje Tvoje). Ne samo, da so obleke cenejše, temveč gre tudi za čisto novo izkušnjo nakupovanja. V starejših oblekah iščeš nekaj, kar bi ti bilo všeč. In veš, da takega kosa obleke ne bo imel nihče. Sobota dopoldne, s svojimi prijatelji greš skozi vrsto oblek, za katere veš, da ne škodujejo nikomur. Iščeš barve, ki bi te pritegnile. Tisti vzorec, ki je bil popularen v letu 1995, pa ga danes ne delajo več. Toliko možnosti!

 

Instagram ali Depop. Če ti ni do sobotnega triftanja s prijatelji, imaš na voljo Depop ali Instagram triftanje. Depop je aplikacija, namenjena prodaji in izmenjavi rabljenih oblek. V Sloveniji to še ni tako razvito, zato lahko uporabiš Instagram. Ogromno Instagram računov ponuja obleke, ki niti niso nujno stare in so del najnovejših trendov. Lahko gre tudi za izmenjavo oblek, s tem ne porabiš nič denarja. Ravno zadnjič sem si kupila Murin plašč, narejen še v Jugoslaviji. Samo za 40 €. Najbolj kvaliteten plašč, kar sem jih kdaj imela. Čisti bingo.

 

Upcycling. Moj najljubši način etičnega potrošništva – recikliranje starih oblek, toda malo drugače. Veliko oblek je zavrženih. Naj bo to zaradi tega, ker se oblek naveličamo, ali pa zaradi tovarniških napak. Ogromno umetnikov in modnih oblikovalcev je, ki iz starega blaga ustvarijo nove in res čudovite kose. Tudi to najdeš na Instagramu. Pa še podpiraš manjše podjetnike! Lahko pa se tudi sam_a lotiš ustvarjanja in se naučiš nove spretnosti, kot je šivanje ali kvačkanje, in iz svojih starih oblek ustvariš nove.

 

Trajnostne znamke. Tega pa res ne manjka. Od Lazy Oaf, Ragged Priest, Christy Dawn za vsakdanje obleke, do TALA in Wolfen za šport. Če jih naštejem le nekaj. Vse te znamke niso le trendovske in trajnostne hkrati, pač pa zagotavljajo tudi etične okoliščine v tovarnah. Res je, da so včasih lahko takšne obleke dražje, vendar gre za investicijo v boljši jutri.

 

Načelo »OMG, JA!«. Ko kupuješ, vzemi domov le tisto, kar kriči: »Ja, to bom nosil_a vsak dan, to je najboljša stvar.« Če ni 100 % najbolj hudo, preprosto ne kupi. Če ne boš nosil_a, potem je to brez zveze. Če se v obleki ne počutiš kot najlepša oseba na svetu, potem tega kosa oblačila ne potrebuješ zares. Saj veš, kako to gre – tistega kosa nikoli zares ne nosiš. Mogoče enkrat ali pa dvakrat. 

 

Oblek ne odvrzi. Če ugotoviš, da ti nekatere obleke preprosto ne ustrezajo več, jih prosim ne odvrzi v smeti. Lahko jih zamenjaš, upcyclaš, podariš prijatelju, prijateljici ali humanitarni organizaciji. Metanje oblek v smeti je ostalo v letu 2010.

 

Kar nekaj možnosti imaš, če še vedno želiš slediti modi. Še vedno lahko eksperimentiraš in se izražaš preko oblek. Vendar lahko to počneš na etičen in okolju prijazen način. S tem boš spremenil_a tudi povpraševanje. H&M ne bo mogel več izkoriščati ljudi, če se mu kupci odrečejo. Zato se odreči slabim stvarem in pojdi le pozitivnim naproti. V lepih oblekah.

Brez izgovora 2023 – 2025

Projekt financira Ministrstvo za zdravje.

Program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, pitje alkohola in uporaba konoplje med mladimi. Področja smo združili v celosten program, ki na mlade vpliva na različne načine za večji pozitivni učinek.

Program je zastavljen v obliki več različnih aktivnosti, saj lahko na ta način dosežemo največje možno število mladih. Aktivnosti se med seboj smiselno dopolnjujejo, vse pa temeljijo na dokazano učinkovitih programih in smernicah ter so namenjene mladim, ki so ena od bolj ranljivih ciljnih skupin za razvoj zasvojenosti. Kljub temu, da so aktivnosti v največji meri osredotočene na mlade v osnovnih in srednjih šolah ter študente, jih dopolnjujejo aktivnosti, vezane tudi na širše dejavnike preventive, kot so zakonska regulacija in preverjanje izvajanja zakona o dostopnosti tobačnih in alkoholnih izdelkov, komunikacijske aktivnosti in analize stanja, ki predstavljajo osnovo za uspešnejše zagovorniške aktivnosti v prihodnosti.

Naša organizacija strokovno deluje na vsebinskih področjih zasvojenosti, krepitve zdravja, promocije zdravega življenjskega sloga in mladinskega dela, partnerji v projektu pa doprinašajo svoja znanja na ostalih področjih, kot so marketing, izvajanje medijskih in komunikacijskih kampanj, izvedba raziskav in delo na širšem področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Skupaj smo zastavili celovit projekt, za katerega verjamemo, da ima pomemben vpliv na prihodnje generacije.

Program izkorišča vpliv dela mladinskih organizacij na preventivno pred zasvojenostmi, ki imajo dokazano kot ponudniki preventivnih dejavnosti velik potencial. Eden izmed pomembnih elementov je gotovo vrstniško izobraževanje, ki spada med najučinkovitejše preventivne dejavnosti. Gre za proces pridobivanja in usposabljanja vrstniških trenerjev, ki potem izvajajo preventivne dejavnosti v šolah in mladinskih organizacijah. Prednost tovrstne metode je v tem, da se izvajalci udeležencem preventivnih dejavnosti lažje približajo, saj jih družijo podoben jezik, interesi in izkušnje, prav tako pa bolje razumejo njihov položaj in se lažje vživijo vanj. Mladi jim tako bolj zaupajo, kar je zelo pomembno v pogovorih o bolj občutljivih tematikah. Poleg tega je tovrstni način preventive koristen tudi za izvajalce programa; ti namreč pridobijo novo znanje, izboljšajo komunikacijske veščine ter hkrati tudi ponotranjijo določena stališča, kar lahko vpliva na pozitivne vedenjske spremembe. Študije dokazujejo učinkovitost vrstniškega izobraževanja v šolskih preventivnih programih, in sicer so učinki vidni v zmanjšanju uporabe drog. V povezavi s tem se je kot učinkovita metoda pri zmanjševanju porabe alkohola izkazalo tudi mentorstvo, pri katerem gre za podporni odnos, v katerem ena oseba nudi podporo, usmerjanje in konkretno pomoč partnerju, in ki temelji na izmenjavi izkušenj in strokovnega znanja brez mentorjevega pričakovanja osebnih koristi. V naš program mladinskega dela smo tako vključili tako usposabljanje vrstniških izvajalcev kot izvedbo programov z njihove strani, kot tudi vzpostavitev bolj strukturiranega programa mentorstva po principu “mladi za mlade”.

Med učinkovite preventivne ukrepe, ki jih lahko izvajajo mladinske organizacije, sodi tudi spremljanje prodaje alkoholnih pijač mladoletnim oziroma opitim osebam (Gosselt, 2011). Vemo namreč, da so v praksi alkohol in tobačni izdelki kljub starostni omejitvi v veliki meri dostopni tudi mladoletnim. S tako imenovanimi akcijami skritega nakupovanja lahko mladinske organizacije posredno vplivajo na doslednejše izvajanje zakonodaje.

Dokazano pa lahko mladinske organizacije vplivajo tudi na politične procese s ciljem vzpostavitve in spreminjanja politik ter vzdrževanja in financiranja kakovostnih programov, in sicer preko zagovorništva, pod katerega sodijo tudi medijske kampanje, nastopi v javnosti ter objavljanje rezultatov raziskav ali anket. Ob sistematičnem pregledu študij se je izkazalo, da imajo medijske kampanje pomemben učinek na zmanjšanje uporabe različnih substanc, vendar le v kombinaciji s programi v šolskem kontekstu in na ravni skupnosti. S tem namenom smo v program vključili tudi zagovorniške in medijske aktivnosti, ki jih dopolnjujejo strokovni preventivni programi, izvedeni v šolskem prostoru.

Program skozi perspektivo učinkovite preventive tako naslavlja izzive prevelike dostopnosti alkohola, tobaka in konoplje, njihove cene, pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, kot je prepoved prodaje mladoletnim in omejitve oglaševanja ter na drugi strani analizira stanje oglaševanja mladim na različne načine. Na podlagi smernic UNODC in EMCDDA preventivni programi za mlade, tako naše člane kot učence in dijake, dajejo velik poudarek na krepitvi socialnih in osebnih veščin, kar zmanjšuje pojavnost različnih zasvojenosti in zamika uporabo drog. Program je unikaten na svojem področju aktivnega vključevanja in opolnomočenja mladih za izvajanje aktivnosti.

 

Cilji razpisa, ki jih bo program prek svojih aktivnosti dosegel:

− večji delež ozaveščene populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 

− manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 

− manjši delež mladih, ki kadijo ali uporabljajo druge tobačne in povezane izdelke;

− manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 

− zmanjšanje deleža mladostnikov, ki so že uporabili prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi; 

− povečati število varnih okolij za druženje mladih v nočnem času. 

− Povečati delež ozaveščene splošne javnosti o nekemičnih zasvojenostih; 

− Povečati delež populacije, ki jo dosežemo z dokazi podprtimi preventivnimi intervencijami na področju nekemičnih odvisnosti.

 

Ključne aktivnosti projekta:

− programi informiranja in ozaveščanja ciljnih skupin o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 

− programi za preprečevanje in zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med posameznimi posebej ogroženimi ciljnimi skupinami prebivalstva; 

− programi za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola; 

− programi spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 

− učinkovito izobraževanje in ozaveščanje javnosti o tveganjih in škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na zdravje in okolje; 

− aktivnosti spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 

− razvoj in implementacija z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi; 

− izvajanje zgodnjih intervencij za mladostnike in njihove družine pri rekreativni uporabi prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi;

− aktivnosti namenjene ozaveščanju splošne javnosti o nekemičnih  zasvojenostih.

 

Partnerji v projektu: 

Trenerska akademija

ADO, Agencija za družbeno odgovornost

Fakulteta za družbene vede

Zadnja stran, Zavod za promocijo trajnostnega razvoja

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Mladinsko združenje Brez izgovora Obala

Mladinsko združenje Brez izgovora Postojna

Mladinsko združenje Brez izgovora Nova Gorica

Mladinsko združenje Brez izgovora Kranj

Mladinsko združenje Brez izgovora Ljubljana

Mladinsko združenje Brez izgovora Celje

Mladinsko združenje Brez izgovora Novo mesto

Mladinsko združenje Brez izgovora Maribor