Sporočilo za javnost: Omejevanje arom je ključni ukrep za generacijo brez tobaka

V letu 2023 je v razpravi predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki v celoti zajema ukrepe, omenjene v Evropski direktivi. Eden glavnih ukrepov je prepoved dodajanja arom v tobačne izdelke, pri čemer je slovenska stroka šla še korak dlje v smeri spodbujanja zdravja. Tako v predlaganih spremembah zakona 12. člen ZOUTPI ne prepoveduje le arom v tobačnih izdelkih, ampak tudi v elektronskih cigaretah oz. tudi v tekočinah brez nikotina. Vse pristojne pozivamo k strateškemu, verodostojnemu in odgovornemu premisleku, ki bo ščitil generacije otrok in mladih v Sloveniji.

 

Porast uporabe elektronskih cigaret največji med populacijo otrok in mladih

V zadnjih dveh letih v slovenski družbi opažamo naraščajočo zaskrbljenost različnih družbenih skupin zaradi povečane uporabe novih tobačnih izdelkov. Zaskrbljenost in opozarjanje na vse večje zaznavanje uporabe med otroki in mladimi prihajajo tako s strani zdravstvene stroke kot tudi skupnosti staršev, pedagoških delavcev, nevladnih organizacij in mladih. Kljub temu da je porast uporabe elektronskih cigaret možno opaziti tudi v populaciji odraslih, pa je neprimerljivo večji odstotek uporabe zabeležen med mladimi. Tako podatki iz leta 2021 kažejo, da je v zadnjih 30 dneh elektronske cigarete uporabljal 1 % odraslih prebivalcev, medtem ko odstotek pri dijakih 2. letnikov znaša 11 % (NIJZ, 2021). Po podatkih iz osnovnih šol vemo, da so uporabo elektronskih cigaret zaznali tudi pri otrocih, torej pri 4. ali 5. razredu. 

 

Arome večajo privlačnost elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov

Vemo, da imajo klasične cigarete v družbi negativno podobo, k čemur pripomore tudi vonj ali okus. Novi tobačni izdelki, ki zajemajo elektronske cigarete različnih oblik, pa z vnosom različnih arom olepšajo podobo tobačnega izdelka. Uporaba arom je pogostejša med mladimi kot med odraslimi. Vzroki za to so povezani predvsem z veliko izbiro arom (sadne, sladke, osvežilne, itd.), torej s preprečevanjem neprijetnega vonja in boljšim okusom med uporabo izdelka. Poleg drugih potencialno nevarnih snovi (kemične, rakotvorne in dražilne snovi) v elektronskih cigaretah so arome že same po sebi škodljive za zdravje, saj so lahko ob vdihavanju zelo nevarne. Slednje so nenazadnje marketinški prijemi tobačne industrije, ki zameglijo podobo za zdravje škodljivega izdelka. Zlasti gre za škodljive izdelke za otroke in mladostnike, ki so še v razvojni fazi. Zaradi tega so bolj nagnjeni k hitri zasvojenosti in so zaradi manjšega števila življenjskih izkušenj primarna tarča industrije, ki si želi zgolj dobička.

 

Slovenija po zgledu Nizozemske in drugih držav

Slovenija se ob trenutno zapisanem predlogu spremembe 12. člena ZOUTPI zgleduje po Nizozemski, ki prepoveduje vse arome, razen tobačnih. Podobno prepoved so od leta 2016 do 2020 uvedle tudi Avstrija, Litva, Finska, Estonija (le prepoved arome mentola), Danska, Madžarska, Norveška in Nemčija. Prav tako to načrtujejo na Švedskem, v Španiji, Latviji in na Slovaškem. 

Manca Kozlovič iz Mladinske Zveze Brez izgovora je poudarila, da “se z ne dovolj ambiciozno zakonodajo odmikamo od strožjih ukrepov in hkrati oddaljujemo od možnosti, da bi do 2040 dosegli generacijo mladih brez tobaka.”

“Vsi predvideni strožji ukrepi v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov imajo močne znanstvene temelje v številnih raziskavah. Tudi ukrep prepovedi vseh arom v tobačnih izdelkih, vključno z elektronskimi cigaretami, oziroma v tekočinah brez nikotina. Prepoved arom v vseh tobačnih in povezanih izdelkih je ključnega pomena za varovanje javnega zdravja in zmanjšanje privlačnosti teh škodljivih izdelkov, zlasti med mladimi,” je povedal Franc Zalar, predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni.

Mednarodni zvezi za zdravje mladih (International Youth Health Organization) pritrjujejo, da je “prepoved arom v tobačnih in povezanih izdelkih ključen korak za varovanje zdravja mladih in brzdanje epidemije kajenja in vejpanja med mladimi, saj je zanje ena izmed najprivlačnejših stvari ravno velika izbira arom, ki prikrivajo negativne učinke uporabe tobaka in nikotina.”

“V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in izgubljena zdrava leta življenja. Letno zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre več kot 3000 prebivalcev. Februarja 2023 je bil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov posredovan v javno razpravo do 30. marca 2023. Slovenske nevladne organizacije, ki delujemo na področju zdravja, smo se množično odzvale in predlog javno podprle. Cilj predlaganih ukrepov je uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU glede strožjih določb za ogrevane tobačne izdelke, s prepovedjo privlačnih arom v elektronskih cigaretah, hkrati pa doseči boljši nadzor in doslednejše sankcioniranje kršitev predpisov zakonodaje. Tudi nevladne organizacije se strinjamo, da bomo v Sloveniji s predlaganimi ukrepi prispevali k boljšemu zdravju ljudi in vzdržnosti zdravstvenega sistema,” je dejal Miha Lovše, podpredsednik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter vodja vsebinske mreže NVO varujejo naše zdravje.”

S sprejetjem in izvajanjem predvidenih ukrepov, ki temeljijo na dokazih, želimo v Sloveniji ustvariti varnejše okolje in spodbujati bolj zdrave odločitve s strani posameznikov. Vsi argumenti v prid nesprejetju predlaganih ukrepov nimajo znanstvene podlage in so dokaz, da skuša na odločitve Vlade Republike Slovenije in slovenskega parlamenta ponovno ključno vplivati tobačna industrija, kar se nam zdi nesprejemljivo,” je povedal Matej Košir z Inštituta Utrip in mreže Preventivna platforma.

 

Poziv k prevzemanju odgovornosti pristojnih ministrstev za zaščito generacij otrok in mladostnikov

Odgovorne v postopkih usklajevanja zakona, ministrstva, ki so vključena v razpravo 12. člena ZOUTPI, pozivamo k tehtnemu premisleku. Slednji naj temelji na strokovnosti, strateškem premisleku in moralno-etični odgovornosti, ki jo imajo odločevalci do vseh prebivalcev Slovenije.

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po elektronski pošti na info@noexcuse.si ali telefonu 041 679 756 (Brez izgovora). 

Zahvaljujemo se vam za morebitne objave, prispevke in dodatna vprašanja.

 

Lep pozdrav,

Mia Zupančič, generalna sekretarka Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Franc Zalar, predsednik ZKNB in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja

Matej Košir, direktor Inštituta Utrip in vodja mreže Preventivna platforma

mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Mihaela Lovše, predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje (IZO)

Andrej Martin Vujkovac, predsednik Mednarodne zveze za zdravje mladih – International Youth Health Organization (YHO)

 

31. januar – Dan brez cigarete

DAN BREZ KAJENJA NAJ POSTANE ŽIVLJENJE BREZ KAJENJA

 

Ljubljana, 30. januar 2023 – Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ob katerem želimo kadilce spodbuditi za opustitev kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju. Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja in pri tem potrebujejo pomoč, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo vsem uporabnikom. Za opuščanje kajenja priporočamo preizkušene, učinkovite in varne vrste pomoči, to so svetovanje, po potrebi nikotinsko nadomestno zdravljenje ali zdravila na recept, ne priporočamo pa elektronskih cigaret ali drugih novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki niso registrirani v te namene. V zadnjih letih so se v Sloveniji namreč pojavili novi tobačni in nikotinski izdelki, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke, po katerih posegajo predvsem mladostniki in mladi odrasli. Uporaba teh izdelkov je v tej starostni skupini povezana s pomembnimi tveganji.

 

Že več desetletij v Sloveniji z različnimi ukrepi in aktivnostmi omejujemo uporabo tobačnih izdelkov. 

 

Prizadevanja države, stroke in civilne družbe na tem področju so nas v zadnjih letih postavila na zemljevid najnaprednejših držav v svetu. »Kljub temu pa si prizadevamo za dobre rezultate tudi v prihodnje. Leta 2022 je bila sprejeta Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 %«, je povedala Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje

 

Strategija vključuje širok nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja ter uporabe novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki jih bomo izvajali tako na nacionalni kot lokalni ravni. Ključni so tudi ukrepi, ki jih na terenu izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnimi institucijami. Ministrstvo za zdravje preko javnih razpisov redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam prebivalstva za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja ter namenja potrebna sredstva Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za svetovanje v okviru brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja – 080 2777, ki je natisnjena na embalaži tobačnih izdelkov.

 

Glede na to, da 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki naj bo kadilcem spodbuda in priložnost za opustitev kajenja bi posebej izpostavili, da bodo v letošnjem letu pripravljene celovite nacionalne smernice za področje opuščanja kajenja oziroma uporabe povezanih izdelkov in smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom ter celovit program za obravnavo kadilcev v bolnišničnem okolju. Zelo pomembno pa je tudi poudariti, da imajo vsi kadilci, ki se odločijo za opustitev kajenja več različnih brezplačnih možnosti od individualnih in skupinskih programov za opuščanje kajenja v okviru zdravstvenih domov do brezplačnega svetovalnega telefona in spletnih svetovanj«, je še dodala Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje

 

Večina uporabnikov tobačnih ali nikotinskih izdelkov si želi prenehati z njihovo rabo, toda za mnoge je zaradi zasvojenosti z nikotinom opustitev težka, še posebej, če to poskušajo sami, brez pomoči. 

 

Načini opuščanja kajenja so mnogoteri in za različne posameznike različno učinkoviti. Kadilci, močno zasvojeni z nikotinom, morajo imeti prost dostop do intenzivnega zdravljenja, ki vključuje farmakološko in vedenjsko ter kognitivno terapijo. Terapevti, ki želijo pomagati, naj za odvajanje od nikotina uporabljajo izključno tiste pristope, ki so se v praksi izkazali kot učinkoviti in ki bolnikom pomagajo pri odvajanju od kajenja. »Zasvojeni z nikotinom lahko v Sloveniji najdejo več oblik pomoči. Tako so v okviru zdravstvenih domov tako imenovani Zdravstveno-vzgojni centri in Centri za krepitev zdravja, kjer posebej za to usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo tudi pri premagovanju težav pri opuščanju zasvojenosti z nikotinom. Ta pomoč se izvaja lahko kot skupinske delavnice ali individualno svetovanje tudi v smislu spreminjanja načina življenja in vedenja. Terapevt mora ugotoviti, kakšna je zasvojenost posameznega bolnika ter kakšen je način rabe nikotina, pripravi podatke o posledicah kajenja na zdravje ter o načinih zdravljenja, ki so mogoči. Zdravljenje zajema svetovanje (zlasti osebno in družbeno podporo ter vedenjsko in kognitivno terapijo) in svetovanje za farmakološko zdravljenje,« je pojasnil dr. Tomaž Čakš z NIJZ

 

V okviru NIJZ deluje brezplačna anonimna telefonska številke 080 2777, na katero se lahko obrnejo po pomoč in nasvete tisti, ki bi želeli prenehati s kajenjem. Na tej telefonski številki lahko vsakdo pridobi potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. »Preko te številke je možno tudi proaktivno telefonsko svetovanje svetovalca, ki je namenjeno podpori, preprečevanju ponovnega kajenja in reševanju trenutnih težav,« je dodal dr. Tomaž Čakš z NIJZ. Svetovanje za opuščanje je dostopno tudi na internetu na forumu https://med.over.net/. V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik. Več informacij je na voljo tudi v gradivih, dostopnih na povezavah:

https://www.nijz.si/sl/publikacije/kajenje-skoduje-vasemu-zdravju

https://www.nijz.si/sl/publikacije/izzivi-opuscanja-kajenja

https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-vec-kadila

»Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušene, varne in klinično testirane pripomočke, s strani Agencije za zdravila odobrene nikotinske nadomestke ter zdravila, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept. Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki ali nikotinske vrečke, niso pripomočki za opuščanje kajenja. Zato jih ne priporočamo oziroma jih povsem odsvetujemo, saj vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje,« je še povedal dr. Tomaž Čakš z NIJZ.

 

O pomembnosti nekajenja v nosečnosti pa je opozorila Maja Lovše, strokovna sodelavka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki je povedala: »Vsaka bodoča mama želi imeti zdravega otroka, zato je pomembno, da nosečnica premisli tudi o svojem kadilskem statusu. Zaradi kajenja nosečnic je namreč tobačnemu dimu vsako leto izpostavljenih približno 2000 še nerojenih otrok, s čimer se poveča med drugim tveganje za prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in prirojene okvare. Opustitev kajenja je res lahko težka, a je pomembna za kasnejše zdravje otroka. Vse nosečnice, tudi nekadilke, bi si morale zato postaviti prednostni cilj, da ustvarijo okolje brez cigaretnega dima ne le v času nosečnosti, ampak tudi po porodu.«  

 

Pred nami so novi izzivi. V času, ko se v Sloveniji odstotek kadilcev znižuje, se pojavljajo novi tobačni in nikotinski izdelki, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke. Te izdelke uporablja znaten odstotek mladoletnikov.

V Sloveniji je po podatkih iz leta 2021 tobak kadil manj vsak peti odrasli prebivalec (18,4 %). Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot ženskami. »V Sloveniji so naprodaj tudi številni novi izdelki, ki vsebujejo tobak (ogrevani tobačni izdelki), ali pa so brez tobaka in vsebujejo nikotin (elektronske cigarete, nikotinske vrečke). Med odraslimi prebivalci v letu 2021 beležimo 5,4 % uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov in približno 1,3 % uporabnikov elektronskih cigaret. V raziskavi, izvedeni konec leta 2021, je med anketiranimi dijaki 2. letnikov srednjih šol vsaj enkrat poskusilo elektronske cigarete 26 %, ogrevane tobačne izdelke 13 %, nikotinske vrečke pa 9 %. Da so odstotki uporabnikov teh izdelkov med mladostniki praviloma višji kot med odraslimi povedo podatki o uporabi v zadnjih 30 dneh. O uporabi elektronskih cigaret v zadnjih 30 dneh je poročalo 11 % anketiranih dijakov 2. letnikov srednjih šol, ogrevanih tobačnih izdelkov 6 %, nikotinskih vrečk pa 5 %. Med mladostniki so vedno bolj popularni tudi brezdimni tobačni izdelki, predvsem to snus (fuge), ki se trži kot tobačni izdelek za žvečenje. Med anketiranimi 16-letnimi mladostniki je konec leta 2021 brezdimne tobačne izdelke vsaj enkrat poskusilo 15  %, v zadnjih 30 dneh pa jih je uporabljalo 8 %, medtem ko je med odraslimi odstotek uporabnikov v letu 2021 znatno nižji, to je 1,3 %,« je navedla Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

 

Uporaba izdelkov z nikotinom je med mladostniki še posebej tvegana. »Nikotin povzroča zasvojenost, mladostniki pa so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom. Mlajši ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in močneje bo zasvojen. Nikotin pri mladostnikih poveča tudi tveganje za zasvojenost z drugimi psihoaktivnimi snovmi. Mladostništvo je ključno obdobje za razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne (miselne) sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti. Posebej zaskrbljujoče pa je, da uporaba teh izdelkov med mladostniki (elektronske cigarete, snus) tudi poveča tveganje za začetek in nadaljevanje kajenja cigaret,« je še dodala Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 

Zadnji dostopni podatki kažejo, da je uporaba elektronskih cigaret povezana z zvišanjem tveganja za bolezni srca in žilja, bolezni dihal in drugih zdravstvenih težav. Elektronske cigarete se najpogosteje uporabljajo kot dopolnilo kajenju cigaret, zlasti v okoljih brez tobačnega dima. »Elektronske cigarete so še posebej nevarne, če jih uporabljajo otroci in mladostniki. Nedavni podatki kažejo, da je razširjenost uporabe elektronskih cigaret med otroki in mladostniki v državah, ki o tem zbirajo podatke, okoli 20 %. Nikotin povzroča močno zasvojenost in ima lahko dolgotrajne, škodljive učinke na razvoj možganov. Poleg tega je na voljo vedno več dokazov, da mladoletniki, ki nikoli ne kadijo, uporabljajo pa elektronske, vsaj podvojijo možnost, da bodo kasneje začeli s kajenjem običajnih tobačnih cigaret. Elektronske cigarete predstavljajo tudi veliko tveganje v času nosečnosti, saj lahko poškodujejo še nerojenega otroka. V državah, kjer elektronske cigarete niso prepovedane, Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča, da se jih ustrezno regulira,« je povedala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji. 

Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad tobakom je močan pravni instrument za pomoč v boju proti tobačni epidemiji. »Evropska regija SZO je dosegla velik napredek pri izvajanju konvencije, saj jo je ratificiralo 50 od 53 držav. Poudariti je potrebno, da lahko zdravstveni delavci skupaj z množičnimi mediji veliko storimo za zaščito naših otrok pred tobakom, vključno z učinkovito komunikacijo, ki temelji na dejstvih ter z uporabo prijaznega in primernega jezika in pristopa. SZO v Sloveniji tesno sodeluje z Ministrstvom za zdravje in NIJZ pri podpori oblikovanju politik na področju nadzora nad tobakom in izvajanja učinkovitih preventivnih programov, ki temeljijo na najnovejših dokazih in mednarodnih izkušnjah,« je še dodala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

 

Trenutno poznamo kratkoročne učinke elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov. »Če pogledamo v preteklost k cigaretam, so se prvi podatki o škodljivosti kajenja začeli pojavljati približno 20 let po začetku njihove masovne uporabe, še naslednjih 20 let pa je tobačna industrija z vsemi sredstvi preprečevala, da bi se ti podatki javno objavili. Podoben scenarij lahko verjetno pričakujemo tudi pri elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih. Pomembno je, da se zavedamo, da je vdihavanje kakršnekoli snovi potencialno nevarno. Snovi, ki niso nevarne ob zaužitju skozi prebavni sistem, so lahko zelo nevarne, če jih vdihujemo. Ob uporabi elektronskih cigaret oseba vdihava aerosol, ki vsebuje nikotin in znatne ravni drugih zdravju škodljivih snovi, ki ob dolgoročni uporabi zvišujejo tveganje za bolezni dihal, srca in ožilja in raka. Tudi aerosol ogrevanih tobačnih izdelkov vsebuje številne zdravju škodljive snovi, med njimi jih je znatno število tudi v višjih ravneh kot v tobačnem dimu. Danes ni dokazov, da so ogrevani tobačni izdelki manj škodljivi kot kajenje,« je poudarila doc. dr. Mihaela Zidarn iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

 

»Pri Brez izgovora izvajamo preventivne programe in vrstniške delavnice zadnjih 16 let. Začetki preventivne dejavnosti so bili povezani predvsem z ozaveščanjem mladih o škodljivih posledicah kajenja cigaret na zdravje in na drugi strani razkrivanje marketinških taktik tobačne industrije. V zadnjem obdobju se je uporaba klasičnih cigaret med mladimi zmanjšala, kar potrjuje pomen preventivnega dela različnih organizacij in institucij in prednost sodelovanja različnih sektorjev in deležnikov v Sloveniji. Pa vendar, smo po intenzivnem ‘pokoronskem’ obdobju trčili v nov izziv – nove izdelke, kot so elektronske cigarete (vejpi), ogrevani tobačni izdelki idr. Na to nismo pozorne le organizacije in institucije, ki že vrsto let delamo na tem področju, ampak prihaja do vse večje zaskrbljenosti med strokovnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah ter med starši. Zaskrbljenost povzroča nepoznavanje novih izdelkov, nerazumevanje, od kje lahko mladi pravzaprav pridejo tako hitro v stik z novimi tobačnimi in nikotinskimi izdelki. Zaznavamo, da je vse večji problem internet, na katerem težko sledimo vsem oblikam oglaševanja (prekrito oglaševanje, ‘influencerji’,itd.). Zato ob letošnjem Dnevu brez cigarete vračamo pogled na že dosežene spremembe, ki so se nam v preteklosti zdele nedosegljive in vemo, da bomo s sodelovanjem rešili tudi nove izzive,« je povedala Manca Kozlovič, koordinatorka za izobraževanje Mladinske Zveze Brez izgovora Slovenija.

 

***

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

Center za komuniciranje 

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 2441 494

pr@nijz.si

 

Brez izgovora 2023 – 2025

Projekt financira Ministrstvo za zdravje.

Program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, pitje alkohola in uporaba konoplje med mladimi. Področja smo združili v celosten program, ki na mlade vpliva na različne načine za večji pozitivni učinek.

Program je zastavljen v obliki več različnih aktivnosti, saj lahko na ta način dosežemo največje možno število mladih. Aktivnosti se med seboj smiselno dopolnjujejo, vse pa temeljijo na dokazano učinkovitih programih in smernicah ter so namenjene mladim, ki so ena od bolj ranljivih ciljnih skupin za razvoj zasvojenosti. Kljub temu, da so aktivnosti v največji meri osredotočene na mlade v osnovnih in srednjih šolah ter študente, jih dopolnjujejo aktivnosti, vezane tudi na širše dejavnike preventive, kot so zakonska regulacija in preverjanje izvajanja zakona o dostopnosti tobačnih in alkoholnih izdelkov, komunikacijske aktivnosti in analize stanja, ki predstavljajo osnovo za uspešnejše zagovorniške aktivnosti v prihodnosti.

Naša organizacija strokovno deluje na vsebinskih področjih zasvojenosti, krepitve zdravja, promocije zdravega življenjskega sloga in mladinskega dela, partnerji v projektu pa doprinašajo svoja znanja na ostalih področjih, kot so marketing, izvajanje medijskih in komunikacijskih kampanj, izvedba raziskav in delo na širšem področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Skupaj smo zastavili celovit projekt, za katerega verjamemo, da ima pomemben vpliv na prihodnje generacije.

Program izkorišča vpliv dela mladinskih organizacij na preventivno pred zasvojenostmi, ki imajo dokazano kot ponudniki preventivnih dejavnosti velik potencial. Eden izmed pomembnih elementov je gotovo vrstniško izobraževanje, ki spada med najučinkovitejše preventivne dejavnosti. Gre za proces pridobivanja in usposabljanja vrstniških trenerjev, ki potem izvajajo preventivne dejavnosti v šolah in mladinskih organizacijah. Prednost tovrstne metode je v tem, da se izvajalci udeležencem preventivnih dejavnosti lažje približajo, saj jih družijo podoben jezik, interesi in izkušnje, prav tako pa bolje razumejo njihov položaj in se lažje vživijo vanj. Mladi jim tako bolj zaupajo, kar je zelo pomembno v pogovorih o bolj občutljivih tematikah. Poleg tega je tovrstni način preventive koristen tudi za izvajalce programa; ti namreč pridobijo novo znanje, izboljšajo komunikacijske veščine ter hkrati tudi ponotranjijo določena stališča, kar lahko vpliva na pozitivne vedenjske spremembe. Študije dokazujejo učinkovitost vrstniškega izobraževanja v šolskih preventivnih programih, in sicer so učinki vidni v zmanjšanju uporabe drog. V povezavi s tem se je kot učinkovita metoda pri zmanjševanju porabe alkohola izkazalo tudi mentorstvo, pri katerem gre za podporni odnos, v katerem ena oseba nudi podporo, usmerjanje in konkretno pomoč partnerju, in ki temelji na izmenjavi izkušenj in strokovnega znanja brez mentorjevega pričakovanja osebnih koristi. V naš program mladinskega dela smo tako vključili tako usposabljanje vrstniških izvajalcev kot izvedbo programov z njihove strani, kot tudi vzpostavitev bolj strukturiranega programa mentorstva po principu “mladi za mlade”.

Med učinkovite preventivne ukrepe, ki jih lahko izvajajo mladinske organizacije, sodi tudi spremljanje prodaje alkoholnih pijač mladoletnim oziroma opitim osebam (Gosselt, 2011). Vemo namreč, da so v praksi alkohol in tobačni izdelki kljub starostni omejitvi v veliki meri dostopni tudi mladoletnim. S tako imenovanimi akcijami skritega nakupovanja lahko mladinske organizacije posredno vplivajo na doslednejše izvajanje zakonodaje.

Dokazano pa lahko mladinske organizacije vplivajo tudi na politične procese s ciljem vzpostavitve in spreminjanja politik ter vzdrževanja in financiranja kakovostnih programov, in sicer preko zagovorništva, pod katerega sodijo tudi medijske kampanje, nastopi v javnosti ter objavljanje rezultatov raziskav ali anket. Ob sistematičnem pregledu študij se je izkazalo, da imajo medijske kampanje pomemben učinek na zmanjšanje uporabe različnih substanc, vendar le v kombinaciji s programi v šolskem kontekstu in na ravni skupnosti. S tem namenom smo v program vključili tudi zagovorniške in medijske aktivnosti, ki jih dopolnjujejo strokovni preventivni programi, izvedeni v šolskem prostoru.

Program skozi perspektivo učinkovite preventive tako naslavlja izzive prevelike dostopnosti alkohola, tobaka in konoplje, njihove cene, pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, kot je prepoved prodaje mladoletnim in omejitve oglaševanja ter na drugi strani analizira stanje oglaševanja mladim na različne načine. Na podlagi smernic UNODC in EMCDDA preventivni programi za mlade, tako naše člane kot učence in dijake, dajejo velik poudarek na krepitvi socialnih in osebnih veščin, kar zmanjšuje pojavnost različnih zasvojenosti in zamika uporabo drog. Program je unikaten na svojem področju aktivnega vključevanja in opolnomočenja mladih za izvajanje aktivnosti.

 

Cilji razpisa, ki jih bo program prek svojih aktivnosti dosegel:

− večji delež ozaveščene populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 

− manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 

− manjši delež mladih, ki kadijo ali uporabljajo druge tobačne in povezane izdelke;

− manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 

− zmanjšanje deleža mladostnikov, ki so že uporabili prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi; 

− povečati število varnih okolij za druženje mladih v nočnem času. 

− Povečati delež ozaveščene splošne javnosti o nekemičnih zasvojenostih; 

− Povečati delež populacije, ki jo dosežemo z dokazi podprtimi preventivnimi intervencijami na področju nekemičnih odvisnosti.

 

Ključne aktivnosti projekta:

− programi informiranja in ozaveščanja ciljnih skupin o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 

− programi za preprečevanje in zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med posameznimi posebej ogroženimi ciljnimi skupinami prebivalstva; 

− programi za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola; 

− programi spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 

− učinkovito izobraževanje in ozaveščanje javnosti o tveganjih in škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na zdravje in okolje; 

− aktivnosti spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 

− razvoj in implementacija z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi; 

− izvajanje zgodnjih intervencij za mladostnike in njihove družine pri rekreativni uporabi prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi;

− aktivnosti namenjene ozaveščanju splošne javnosti o nekemičnih  zasvojenostih.

 

Partnerji v projektu: 

Trenerska akademija

ADO, Agencija za družbeno odgovornost

Fakulteta za družbene vede

Zadnja stran, Zavod za promocijo trajnostnega razvoja

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Mladinsko združenje Brez izgovora Obala

Mladinsko združenje Brez izgovora Postojna

Mladinsko združenje Brez izgovora Nova Gorica

Mladinsko združenje Brez izgovora Kranj

Mladinsko združenje Brez izgovora Ljubljana

Mladinsko združenje Brez izgovora Celje

Mladinsko združenje Brez izgovora Novo mesto

Mladinsko združenje Brez izgovora Maribor

 

Predlog novele Kazenskega zakonika je bil neprimeren tudi z vidika varovanja javnega zdravja

Novembra 2021 je skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plementitim predlagala spremembe kazenskega zakonika (KZ-1). Dvome o pravni ustreznosti predloga novele je izrazila vsa relevantna stroka, prav tako je bila sila vprašljiva izbira skrajšanega postopka, saj skrajšani postopek krni možnost javne razprave o predlogu. Vse to vpliva na že tako nizko zaupanje javnosti v Državni zbor, smo januarja 2022 opozorili v Transparency International Slovenia (TI Slovenia).

Ob spornosti izbire samega postopka sprejemanja zakona, smo problematizirali tudi to, da je po naši oceni predlog kršil znaten del določil Resolucije o normativni dejavnosti.[1] Obrazložitev predloga je bila pomanjkljiva, neustrezna in mestoma nekoherentna. Izpostavili smo popolno odsotnost presoje posledic predloga.

Po predlogu naj kazenski pregon ne bi bil več mogoč po poteku dveh let od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja, ki ga opravijo policisti na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika pred pričetkom kazenskega postopka; oziroma pregon ne bi bil več dovoljen, če je državni tožilec vložil zahtevo za preiskavo in je od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja preteklo deset let, kar predstavlja znaten odmik od trenutno veljavnih zastaralnih rokov, ki so določeni v 90. čl. KZ-1.[2]

Če poenostavimo: to pomeni, da po poteku predlaganih rokov, osumljenca oziroma obtoženca ne bi bilo več mogoče kazensko preganjati. Predlagane spremembe so bile še posebej težavne v primeru najtežjih kaznivih dejanj, za katere so zagrožena višje kazni, saj je dolžina zastaralnih rokov odvisna od zagrožene kazni. To pomeni, da mora za zastaranje težjih preteči daljši oziroma za zastaranje lažjih kaznivih dejanj krajši čas.[3] Po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva bi se tako v praksi nekateri zastaralni roki lahko znižali celo iz trideset na sedem ali zgolj na dve leti.[4]

Zaradi vsebine predloga in več kritičnih odzivov v javnosti smo na predlog postali pozorni tudi v TI Slovenia. V luči projekta Brez izgovora 2020 – 2022, ki se izvaja pod okriljem Mladinske zveze Brez izgovora, smo ocenili, da so predlagane spremembe kazenske zakonodaje lahko problematične tudi z vidika varovanja javnega zdravja oziroma zasvojenosti, zlasti v povezavi s kaznivimi dejanji zoper človekovo zdravje, med katera sodijo tudi dejanja s področja prepovedanih drog. Na primer: kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ-1) in omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu (187. člen KZ-1); kot tudi druga kazniva dejanja, na primer organiziranje denarnih verig, nedovoljeno prirejanje iger na srečo in nedovoljeno prirejanje rezultatov športnih tekmovanj (212. člen KZ-1).

Zaradi opisanih pomanjkljivosti samega besedila predloga in z njim povezanimi okoliščin, kot tudi negativnih posledic, ki se dotikajo javega zdravja, smo v TI Slovenia začeli izvajati  zagovorniške dejavnosti s ciljem vplivati na poslance in poslanke DZ, da predloga zakona ne sprejmejo. Pred glasovanjem o predlogu smo na poslanske skupine naslovili poziv poslancem naj sporen predlog zavrnejo. Poziv lahko preberete tu, objavljen je tudi na spletni strani Državnega zbora kot stališče enega od deležnikov postopka.

Poslanci in poslanke Državnega zbora so naposled ob koncu januarja 2022 izglasovali umik predloga zakona, s čimer se je ta poskus spremembe KZ končal.

 

[1] Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5516.

[2] Predlog zakona o dopolnitvi kazenskega zakonika po skrajšanem postopku sprejet na matičnem odboru (dopolnjeno). Dostopno na: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/22289

[3] Mnenje zakonodajno pravne službe Državnega zbora o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega postopka (KZ-1J) skrajšan postopek, EPA 2240-VIII, str. 1. Dostopno na: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e2fa0c5bf3d354e06e4154dbb5e680c4920ffed9a394ce98c0db41932a1dfe8b

[4] Mnenje Vrhovnega državnega tožilstva glede predloga o dopolnitvi Kazenskega zakonika, 1. 12. 2021. Dostopno na: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/c316d9c5a617fa734a32193fc9a9e4ceca9ca840bb830baed23df149725225a2