Strokovni programi

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že od leta 2006 izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike opremijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Delavnice so namenjene vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence. V kolikor v vaši občini obstaja možnost sofinanciranja, so delavnice za šole brezplačne, saj v Brez izgovora Slovenija stremimo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih. 

V primeru, da bi želeli izvesti posamezne delavnice ali sklop delavnic na vaši šoli, nas prosim kontaktirajte na delavnice@noexcuse.si.

Opisi delavnic, ki jih izvajamo, so dostopni v spodnjem besedilu in v katalogu, do katerega dostopate s klikom na TO POVEZAVO.

Delavnice za osnovne šole

O2 ZA VSAKEGA

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje tobaka)
2. Ciljna skupina:
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije.

E – LAŽI

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje elektronskih cigaret)
2. Ciljna skupina:
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Delavnica se osredotoča na elektronske cigarete in druge nove nikotinske izdelke, ki so v zadnjem času med mladimi vedno bolj razširjeni. Naslavlja negativne in škodljive posledice uporabe izdelkov na zdravje ter zasvojenost.

FUGE IN SNUS

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Delavnica se osredotoča na uporabo fug in drugih tobačnih izdelkov za oralno uporabo, ki so v zadnjem času med mladimi vedno bolj razširjeni. Naslavlja negativne in škodljive posledice uporabe izdelkov na zdravje ter zasvojenost.

POVEŽIMO PIKICE

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Delavnica je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe konoplje v psihoaktivne namene med mladostniki v Sloveniji, ki je v največjem porastu v času prehoda iz osnovne v srednjo šolo.

ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA

1. Trajanje:
ena do tri šolske ure
2. Ciljna skupina:
5. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Namen delavnice je zamakniti začetek pitja alkohola med mladimi. Učenci se na delavnici seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z alkoholom ter z nameni in delovanjem alkoholne industrije s poudarkom na oglaševanju alkohola in zavajanju potrošnikov.

MARTIN KRPAN

1. Trajanje:
15 do 25 delavnic v trajanju ene šolske ure v obdobju treh šolskih let – 5 delavnic v 7. razredu, 5 delavnic v 8. razredu in 5 delavnic v 9. razredu, dodatno pa je na voljo še 10 delavnic; delavnice se izvajajo v razmiku od enega do dveh tednov.
2. Ciljna skupina
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih in osebnih spretnosti mladostnikov z namenom preventive zasvojenosti (na področju alkohola, tobaka ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti). Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti tveganemu vedenju ter nasploh sprejemati zdrave odločitve.

SKUPAJ V BOLJŠI JUTRI

1. Trajanje:
15 delavnic v trajanju ene šolske ure v obdobju treh šolskih let – 5 delavnic v 1. razredu, 5 delavnic v 2. razredu in 5 delavnic v 3. razredu; delavnice se izvajajo v razmiku od dveh do štirih tednov.
2. Ciljna skupina
1. – 3. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Skupaj v boljši jutri je namenjen krepitvi socialnih veščin in drugih individualnih varovalnih dejavnikov z namenom zmanjšanja medvrstniškega nasilja za učence prve triade osnovne šole.

HVALA

1. Trajanje:
2 delavnici: ena v trajanju ene šolske ure, druga v trajanju dveh šolskih ur zaporedno
2. Ciljna skupina
5. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Hvala je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti.

SpletNI hec

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program SpletNI hec je namenjen spoznavanju problematike spletnega nasilja in posledic, ki jih spletno nasilje lahko povzroči žrtvam. Učenci preko različnih interaktivnih aktivnosti spoznajo, kaj je spletno nasilje ter v kakšnih oblikah se pojavlja.

TO JE MOJE TELO

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
7. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program To je moje telo spodbuja k ozaveščanju (spletnega) spolnega nasilja med mladostniki ter jih uči, kako lahko ob tovrstnem nasilju delujejo.

#superJaz

1. Trajanje:
štiri delavnice v trajanju ene šolske ure (z razmikom enega do dveh tednov med posamezno delavnico)
2. Ciljna skupina
7 – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program #superJAZ je namenjen izboljšanju samopodobe (telesne, čustvene, socialne, digitalne) in posledično preprečevanju negativnega vrednotenja in tveganja za razvoj motenj (npr. motenj hranjenja) pri mladostnicah in mladostnikih. Temelji na dokazano učinkovitem programu “Happy Being Me”.

SPLETNE FACE

1. Trajanje:
2 šolski uri zaporedno
2. Ciljna skupina
5. – 9. razred osnovnih šol
3. Opis delavnice:
Program Spletne face spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mladostniki. Preko delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo sodobnih tehnologij.

VRTOGLAVE STAVE

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Delavnica Vrtoglave stave se osredotoči na vse večjo pojavnost igranja na srečo med mladostniki, vključno z osnovnošolci, kjer prednjačijo športne stave. V okviru enkratne intervencije udeležencem predstavimo glavne mite športnih stav in jih ovržemo, hkrati pa razložimo o pomenu ne-igranja na srečo kasneje v življenju in o pasteh, ki jih igranje prinaša.

A SI RES OKEJ?

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
4. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program A si RES okej? je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu duševnega zdravja ter kako ga lahko ohranjamo. Z učenci odkrivamo pojem zdravja in njegove različne dimenzije, ki vplivajo na naše počutje. Preko samorefleksije krepijo pozitivne odločitve glede lastnega duševnega zdravja v prihodnosti.

OBRAZI PREHRANE

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
6. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Obrazi prehrane spodbuja ozaveščanje zdravega prehranjevanja med mladostniki. Učenci se seznanijo z osnovami prehranjevanja ter spoznajo, kaj pomeni uravnotežena in pestra prehrana.

POŠASTI IZ PLOČEVINK

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
6. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Pošasti iz pločevinke spodbuja ozaveščanje nezdrave uporabe energijskih pijač med mladostniki, preko raziskovanja njihovih sestavin in učinkov le-teh na naše telo.

GIBALNICA

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
6. – 9. razred osnovne šole
3. Opis delavnice:
Program Gibalnica je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu gibanja pri ohranjanju celostnega zdravja skozi celotno življenje.

DELAVNICE ZA SREDNJE ŠOLE

POVEŽIMO PIKE

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
1. in 2. letnik srednjih šol
3. Opis delavnice:
Delavnica »Povežimo pike« je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe v rekreativne namene med mladostniki v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe izdelka smo sestavili delavnico, katere cilji so predstavitev različne vrste uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic povezanih z uporabo substance.

TOBAČNA ZAROTA

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina:
1. in 2. letnik srednjih šol
3. Opis delavnice:
Program Tobačna zarota je namenjen temu, da učenci spoznajo vpliv tobačnih izdelkov na zdravje, okolje in družbo, ter se seznanijo z manipulativnimi prijemi tobačne industrije. Je nadgradnja programa O2 za vsakega, ki je namenjen ozaveščanju osnovnošolcev.

FUGE IN SNUS

1. Trajanje:
ena šolska ura
2. Ciljna skupina
1. in 2. letnik srednjih šol
3. Opis delavnice:
Delavnica se osredotoča na uporabo fug in drugih tobačnih izdelkov za oralno uporabo, ki so v zadnjem času med mladimi vedno bolj razširjeni. Naslavlja negativne in škodljive posledice uporabe izdelkov na zdravje ter zasvojenost.

SAMI, SKUPAJ, ODDALJENI

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
1. in 2. letnik srednjih šol
3. Opis delavnice:
Program Sami, skupaj, oddaljeni spodbuja k ozaveščanju spolnega nasilja med mladostniki ter jih uči, kako lahko ob tovrstnem nasilju delujejo. Preko delavnice ustvarimo varen prostor, v katerem mladostnikom približamo in predstavimo različne oblike spolnega nasilja ter jim omogočimo spregovoriti o nasilju, ki so ga morebiti doživeli sami.

MEDVRSTNIŠKO NASILJE

1. Trajanje:
ena ali dve šolski uri
2. Ciljna skupina:
1. in 2. letnik srednjih šol
3. Opis delavnice:
Program Medvrstniško nasilje je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti. Naslavlja tudi globalno nasilje in strahove, s katerimi se mladi odrasli morebiti srečujejo.

LEPA VIDA

1. Trajanje:
4 delavnice v trajanju ene šolske ure (v razmiku enega ali dveh tednov)
2. Ciljna skupina:
dekleta 1. in 2. letnika srednjih šol
3. Opis delavnice:
Program na področju izboljšanja telesne samopodobe, ki je namenjen dijakinjam, temelji na programu »The Body Project«, ki so ga leta 2001 razvili in ovrednotili v Ameriki. Poleg razbijanja mitov in predstav o popolnem ženskem telesu, je namenjen tudi ozaveščanju in preprečevanju motenj hranjenja.

PETER KLEPEC

1. Trajanje:
4 delavnice v trajanju ene šolske ure (v razmiku enega ali dveh tednov)
2. Ciljna skupina:
fantje 1. in 2. letnika srednjih šol
3. Opis delavnice:
Preventivni program, namenjen vzpostavitvi zdravega odnosa s svojim telesom, preprečevanju negativne samopodobe ter nezadovoljstva z lastnim telesom pri fantih. Je soroden programu Lepa Vida, ki se ga izvaja za dekleta.

MLADI IN HAZARD

1. Trajanje:
4 delavnice v trajanju ene šolske ure (v razmiku enega ali dveh tednov)
2. Ciljna skupina:
1. in 2. letnik srednjih šol (namenjeno predvsem fantom)
3. Opis delavnice:
Z namenom, da preprečimo problematično igranje na srečo, za kar so najbolj ranljivi mladi moški, dijake ozaveščamo o delovanju igralnic (in iger na srečo), kako prepoznati dejavnike tveganja in znake problematičnega igranja na srečo ter kako se izogniti tveganim odločitvam.