Strokovni programi

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že od leta 2006 izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike opremijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Delavnice so namenjene vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence. Vse delavnice so za šole brezplačne, saj v Brez izgovora Slovenija stremimo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih.

V primeru, da bi želeli izvesti posamezne delavnice ali sklop delavnic na vaši šoli, nas prosim kontaktirajte na delavnice@noexcuse.si.

Opisi delavnic, ki jih izvajamo, so dostopni v spodnjem besedilu in v katalogu, do katerega dostopate s klikom na TO POVEZAVO.

Delavnice za osnovne šole

O2 ZA VSAKEGA

1. Trajanje:

ena šolska ura (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje tobaka)

2. Ciljna skupina:

7. – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije.

ELEKTRONSKE CIGARETE

1. Trajanje:

ena šolska ura (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje elektronskih cigaret)

2. Ciljna skupina:

7. – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Delavnica se osredotoča na elektronske cigarete in druge nove nikotinske izdelke, ki so v zadnjem času med mladimi vedno bolj razširjeni.

KONOPLJA ZA OSNOVNOŠOLCE

1. Trajanje:

ena šolska ura (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje konoplje)

2. Ciljna skupina:

9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Delavnica je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe konoplje v psihoaktivne namene med mladostniki v Sloveniji, ki je v največjem porastu v času prehoda iz osnovne v srednjo šolo.

SPLETNE FACE 

1. Trajanje:

2 šolski uri zaporedno

2. Ciljna skupina:

5. – 9. razred osnovnih šol

3. Opis delavnice:

Program Spletne face spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mladostniki. Preko delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo sodobnih tehnologij.

ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA

1. Trajanje:

1 šolska ura (možno je dodati dodatno šolsko uro z eksperimenti, ki prikazujejo učinkovanje alkohola)

2. Ciljna skupina:

5. – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Namen delavnice je zamakniti začetek pitja alkohola med mladimi. Učenci se na delavnici seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z alkoholom ter z nameni in delovanjem alkoholne industrije s poudarkom na oglaševanju alkohola in zavajanju potrošnikov. 

HVALA

1. Trajanje:

2 delavnici: ena v trajanju ene šolske ure, druga v trajanju dveh šolskih ur zaporedno

2. Ciljna skupina:

5. – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Program Hvala je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti.

MARTIN KRPAN

1. Trajanje:

15 do 25 delavnic v trajanju ene šolske ure v obdobju treh šolskih let – 5 delavnic v 7. razredu, 5 delavnic v 8. razredu in 5 delavnic v 9. razredu, dodatno pa je na voljo še 10 delavnic; delavnice se izvajajo v razmiku od enega do dveh tednov.

2. Ciljna skupina:

7. – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka. Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. 

#superJaz

1. Trajanje:

3 delavnice v trajanju ene šolske ure (z razmikom enega do dveh tednov med posamezno delavnico)

2. Ciljna skupina:

7 – 9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice

Program #superJAZ je namenjen izboljšanju telesne samopodobe in posledično preprečevanju motenj hranjenja pri mladostnicah in mladostnikih. Temelji na dokazano učinkovitem programu “Happy Being Me”.

VRTOGLAVE STAVE

1. Trajanje:

ena šolska ura

2. Ciljna skupina:

9. razred osnovne šole

3. Opis delavnice:

Delavnica Vrtoglave stave se osredotoči na vse večjo pojavnost igranja na srečo med mladostniki, vključno z osnovnošolci, kjer prednjačijo športne stave. V okviru enkratne intervencije udeležencem predstavimo glavne mite športnih stav in jih ovržemo, hkrati pa razložimo o pomenu ne-igranja na srečo kasneje v življenju in o pasteh, ki jih igranje prinaša.

Delavnice za srednje šole

POVEŽIMO PIKE

1. Trajanje:

ena šolska ura

2. Ciljna skupina:

1. letnik srednjih šol

3. Opis delavnice:

Delavnica »povežimo pike« je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe v rekreativne namene med mladoletniki v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe izdelka, smo sestavili delavnico, katere cilji so predstavitev različne vrste uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic povezanih z uporabo substance.

LEPA VIDA

1. Trajanje:

4 delavnice v trajanju ene šolske ure

2. Ciljna skupina:

dekleta 1. in 2. letnika srednjih šol

3. Opis delavnice:

 Program na področju preprečevanja motenj hranjenja in izboljšanja telesne samoposobe, ki je namenjen dijakinjam, temelji na programu »The Body Project«, ki so ga leta 2001 razvili in ovrednotili v Ameriki.

MLADI IN HAZARD

1. Trajanje:

4 delavnice v trajanju ene šolske ure

2. Ciljna skupina:

1. in 2. letnik srednjih šol (namenjeno predvsem fantom)

3. Opis delavnice

 Z namenom, da preprečimo problematično igranje na srečo, za kar so najbolj ranljivi mladi moški, dijake ozaveščamo o delovanju igralnic (in iger na srečo), kako prepoznati dejavnike tveganja in znake problematičnega igranja na srečo ter kako se izogniti tveganim odločitvam.