Mentorji in Trenerji

Programa Mentorji in Trenerji sta interna programa Mladinske zveze Brez izgovora, ki starejšim članom omogočata nadaljevanje smiselnega udejstvovanja in prispevanja k delovanju programov organizacije.

Program Mentorji

Program Mentor Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je eden izmen podpornih programov. 

V Mladinski zvezi Brez izgovora lahko mentor sodeluje z različnimi profili ljudi. Mentor mladim vodjam lokalnih enot, mentor članom upravnega odbora, mentor mladinskim delavcem ali drugim zaposlenim v strokovni službi. 

Mentor lahko postane vsak, ki ima izkušnje in znanje iz področja ter ga upravni odbor Brez izgovora prepozna kot dovolj izkušenega za opravljanje vloge mentorja. 

Mentorstvo v organizaciji omogoča več stvari in v primeru, ko je pravilno in dosledno izvajano, prinaša v organizacijo pravo vzdušje, motivacijo, povezuje, ohranja in bogati znanje.

Mentor se srečuje z različnimi profili v zvezi. Lahko je mentor mladim vodjam lokalnih enot, mentor članom upravnega odbora, mentor mladinskim delavcem ali drugim zaposlenim v strokovni službi. 

Mentorji so dragocen vir informacij za svojega vodjo. Kot usmerjevalec, svetovalec in prijatelj vodjo navdihuje pri doseganju ciljev. Hkrati pa lahko vodje s svojo neobremenjenostjo in drugačnimi pogledi na stvari pripomorejo k iskanju novih idej in rešitev, pomembnih za mentorja.

Nameni programa Mentorji v Brez izgovora Slovenija so naslednji:

 1.       Spremljanje, motivacija in spodbujanje vodij.

Mentor stoji vodji ob strani, ko potrebuje spremljevalca na svoji poti, ki ga hkrati uči, spodbuja, motivira. Tako vodja postaja vedno boljši, poln novih znanj in izkušenj, motiviran za delo in doseganje ciljev. Hkrati pa se ne ustraši novih izzivov in situacij, ki se mu pojavijo na poti vodenja, saj na tej poti ni sam – ampak po njej stopa z mentorjem, ki je bodisi že dal skozi podobno pot bodisi si lahko na podlagi svojih izkušenj predstavlja situacije v katerih se znajde vodja. Vodja poleg tega vedno bolj prepoznava svojega mentorja kot osebno na katero se lahko kadarkoli obrne in sčasoma odnos postaja vedno bolj spodbujen s strani vodje.

 1.       Razvoj in uresničitev potencialov vodij ter njihova osebna rast.

Mentor je tisti, ki skrbi za to, da vodja kontiniurano osebnostno raste in omogoča uresničevanje njegovih potencialov. Tega ne počne tako, da bi vodji narekoval, kaj naj počne, ampak stoji ob strani: ob postavljanju ciljev s strani vodje, vodjo usmerja, vodjo povprašuje o doseganju ciljev in po potrebi opominja, hkrati pa si v ozadju tudi sam postavi cilj, ki ga želi pri svoji vodji doseči. Mentor prav tako ne pozabi nase, saj mora tudi on ob tem odnosu osebno rasti.

 1.       Prenos informacij, znanja in izkušenj iz mentorja na vodjo in obratno.

Mentor je nekdo, ki je s svojimi izkušnjami in znanji, ki zajemajo tudi informacije ali poznavanje virov informacij vodji v pomoč. Ta pomoč naj bo na začetku sicer ponujena iz mentorjeve strani, se pa naj hkrati spodbuja, da bo vodja tudi sam začel prositi za pomoč oziroma kmalu je potrebno doseči, da se bo vodja zavedal, da mu mentor stoji ob strani in mu je na voljo. Hkrati je pomembno, da se informacije, znanje in izkušnje prenašajo tudi iz vodje na mentorja. Nenazadnje želimo ,da bi tudi mentorji v mentorskem odnosu rasli. Tako se lahko mentor od vodje nauči novih pristopov, ostane v stiku s starostno skupino vodje, pridobiva drugačne poglede na svet, odpirajo se mu novi izzivi in še kaj. 

 1.       Razvoj in ohranjanje kvalitete mentoriranja in učnih sistemov v Brez izgovora (shranjevanje znanja).

Mentorstvo se je že v mnogih organizacijah izkazalo za zelo dober način višanja kvalitete vodij in kot orodje za večanje ali vsaj ohranjanje kvalitete organizacije. S prenosom znanja na mlajše, se namreč kolektivno znanje in izkušnje znotraj organizacije ohranjajo. Hkrati pa se z vašimi novimi idejami, spoznanje, znanji in izkušnjami vse skupaj še razširja.

Program Trenerji

V okviru Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija se izvaja tudi program, namenjen trenerjem mehkih veščin. Skozi program se posamezniki, ki jih vloga trenerja zanima, usposobijo za izvajanje treningov, usposabljanj in drugih aktivnost znotraj in zunaj organizacije. Gre za posameznike, ki skrbijo za implementacijo neformalnega izobraževanja, vrednot mladinskega dela in organizacije ter uresničevanje poslanstva organizacije.

Trenerji neformalnega izobraževanja (v nadaljevanju: trener) so izvajalci neformalnih izobraževalnih in povezovalnih aktivnosti. Trener nastopa (hkrati ali zaporedoma) v različnih vlogah:

 1. načrtovalec in izvajalec,
 2. trener,
 3. fasilitator,
 4. moderator,
 5. strateški načrtovalec,
 6. avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov,
 7. svetovalec,
 8. mentor,
 9. coach.

Glavne oblike aktivnosti, ki jih izvajajo trenerji, so aktivnosti neformalnega izobraževanja. Pod njih spadajo izobraževalne aktivnosti, katerih glavni namen je, da udeleženci pridobijo nove kompetence in znanja, strokovne aktivnosti in povezovalne aktivnosti, katerih namen je vodenje, povezovanje in podpora procesom.

V programu Trenerji Brez izgovora se posamezniki usposobijo na več področjih:

 • komunikacijske kompetence,
 • zaznavanje in odzivanja na potrebe posameznikov,
 • motiviranje, spodbujanje in pdopiranje udeležencev,
 • aktivno poslušanje,
 • zmožnost empatije ter sposobnost vodenja udeležencev, da sami najdejo rešitev,
 • profesionalen odnos,
 • spoštovanje različnosti ljudi,
 • samozaupanje in dobra samopodoba,
 • zaupanje v druge in v njihove sposobnosti,
 • pozitivna naravnanost do ljudi in situacij.