Učinkovita preventiva – 1. del

Preventiva obstaja tako dolgo kot rizična vedenja. Pa je res vsaka preventiva tudi učinkovita?

Preventiva obstaja že tako dolgo kot obstajajo rizična vedenja. V človeški naravi je potreba po tem, da pomagamo drugim, in nič drugače ni na področju preventive. Začele so se pojavljati aktivnosti oziroma pristopi v duhu “če rešimo vsaj eno življenje, smo naredili veliko.”Pa je res tako?

Vsi ti pristopi so temeljili (oziroma v veliko primerih še vedno temeljijo) na obstoječi tradiciji, v smislu izvajanja različnih aktivnosti, ki smo jih imeli priložnost opazovati, brati o njih ali pa v njih neposredno sodelovati kot učenci. Šole so že od nekdaj priljubljeno okolje za izvajanje preventive. Med drugim tudi iz zelo praktičnih razlogov – ker je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, imamo na dosegu veliko število otrok, v različnih razvojnih obdobjih. Žal pa je to okolje postalo prostor za različne “eksperimente” oziroma aktivnosti, ki niso niti približno v skladu z znanostjo in posledično seveda ne moremo pričakovati pozitivnih rezultatov.
 

Kar ne gre ob tem zanemariti, je dejstvo, da na ta način dodatno krepimo miselnost ljudi, da preventiva ne deluje. Tudi tistih, ki odločajo o financiranju. Zgolj informiranje, pristopi zastraševanja, enkratni dogodki oziroma aktivnosti ipd. so po znanstvenih ugotovitvah daleč od kakovosti, a se še vedno pogosto uporabljajo.
 

»Preventivna oliva« (Slika 1) se po svetu uporablja v namene prikaza realnosti, s katero se sooča to področje. Kot vidimo, imamo na voljo dokaze o tem, kaj je kakovostna preventiva (oziroma kaj je tisto, kar deluje), a od tega izvajamo le majhen del (na sliki prikazano kot majhen beli krogec). Po drugi strani (temno zeleni del) pa še vedno prevladujejo pristopi, ki niso učinkoviti, ponekod lahko celo pripeljejo do neželenih (škodljivih) učinkov. Pri tem se zastavlja vprašanje, zakaj to sploh še opredeljujemo kot preventivo?

Slika 1: Preventivna »oliva«

 

V 90-ih letih prejšnjega stoletja je na področju preventive zavel nov veter – prvič je bila preventiva omenjena kot znanost, leta 2011 pa je Združenje za raziskave na področju preventive (SPR) izdal prve standarde¹. Številne raziskave so ponudile kar nekaj ugotovitev, ki so zbrane v obstoječih mednarodnih standardih kakovosti in drugih dokumentih. Ti nam jasno dajejo vedeti, da kakovostna preventiva zahteva resen pristop, strateško načrtovanje, izobraževanje in usposabljanje, stalno vrednotenje, v kolikor želimo predvsem otroke in mlade opolnomočiti, da bodo kar se da optimistično gledali na življenje. Seveda skozi leče, ki omogočajo kritičen pogled in z »nahrbtnikom veščin«, s pomočjo katerih bodo (med drugim) izzive sprejemali kot priložnosti.

Dodatna literatura:

¹ https://www.preventionresearch.org/Society%20for%20Prevention%20Research%20Standards%20of%20Knowledge.pdf

Foto: thiszun (Pexels)

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice