Poskus spremembe tobačne zakonodaje pokazal na tveganja

Neuspeli poskus spremembe ZOUTPI v letu 2019:
Junija 2019 je 38 poslancev Državnega zbora v zakonodajni postopek vložilo predlog novele ZOUTPI. S predlogom so želeli omogočiti zamik uvedbe enotne embalaže tobačnih izdelkov tako, da bi bila ta namesto v začetku leta 2020 uvedena šele z začetkom leta 2023. Predlagatelji so želeli, da DZ obravnava novelo po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika DZ je predlagan postopek tudi odobril. Pristojni odbor DZ je predlog zakona že čez nekaj tednov zavrnil in zakonodajni postopek se je s tem zaključil.
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja smo dostopili do dokumentacije KPK o poročanih lobističnih stikih in Ministrstva za zdravje glede morebitnega sponzoriranja ene od nevladnih organizacij v nasprotju z določili ZOUTPI in jih podrobno analizirali. Prav tako smo pregledali objavljene podatke, vezane na novelo ZOUTPI. Ugotovitve smo novembra 2020 objavili v študiji primera Zakonodajni postopek s področja omejevanja uporabe tobaka. Študija je del poročila Politična integriteta v Sloveniji.

Analiza primera je pokazala, da:

  • so odločevalski proces spremljala tveganja, da močne interesne skupine uveljavljajo svoje interese in pri tem izkoriščajo privilegiran dostop do odločevalcev;
  • trenutna določila za preprečevanje tako imenovanega pojava vrtljivih vrat ne zadoščajo za preprečevanje preferenčne objave oseb, ki so pred zastopanjem ozkih zasebnih interesov delovale v ali blizu politiki;
  • se skrajšani in nujni zakonodajni postopek uporabljata prepogosto, s čimer se omejuje čas za ustrezno javno razpravo in sodelovanje vseh deležnikov pri sprejemanju politik javnega pomena. Ob tem imajo skupine s privilegiranim dostopom do odločevalcev dodatno prednost pri uveljavljanju lastnih interesov;
  • javno objavljeni podatki o poročanih lobističnih stikih zaradi nedoslednega vpisovanja podatkov o članstvu lobirancev Državnega zbora RS v poslanskih skupinah v ne zagotavljajo vedno ustrezne sledljivosti vplivov na postopke sprejemanja predpisov. Brez dodatnih zaprosil za dostop do informacij javnega značaja iz javno objavljenih podatkov v analiziranem primeru ne bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj je pred vložitvijo predloga zakona prišlo do lobističnega stika med poslancem, prvopodpisanim pod zakon ter predstavnikom tobačne industrije oziroma ali je do njega sploh prišlo;
  • dokumentacija, ki jo je TI Slovenia pridobil od Ministrstva za zdravje na podlagi zaprosila za dostop do informacij javnega značaja, nakazuje na možnost, da je določena tobačna družba v Sloveniji financirala delovanje določene nevladne organizacije, ta nevladna organizacija pa se je dejavno vključevala v zakonodajni proces. Pri tem je bilo zaznano tveganje, da odločevalci niso bili seznanjeni z vsemi okoliščinami in dejstvi, ki bi lahko vplivala na sprejemanje odločitev v javnem pomenu.
Ob objavi študije primera Zakonodajni postopek s področja omejevanja uporabe tobaka oziroma poročila Politična integriteta v Sloveniji je Komisija za preprečevanje korupcije v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo med drugim poudarila, da je količina predpisov, ki se jih sprejema po nujnem postopku, skrb zbujajoča, in da je s tem omejeno sodelovanje javnosti.

PREBERITE TUDI

03.06.2021

“Odločeni! Opuščamo kajenje”

  Ljubljana, 28. maj 2021 Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen opuščanju kajenja in poteka pod geslom »Odločeni!

22.04.2021

Simpozij: ”Odločeni! Opuščamo kajenje”

Ob Svetovnem dnevu brez tobaka bo v petek, 28. 5. 2021, potekal simpozij z naslovom “Odločeni! Opuščamo kajenje”, na katerem sodeluje tudi Zveza Brez izgovora

12.04.2021

Evropska spletna raziskava o…

Nacionalni inštitut za javno zdravje se je pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Vse novice