Programi

Strokovni programi

Za šole in vrstniške delavnice v šolah.

Mentorji in Trenerji

Interna programa, ki omogočata nadaljevanje prispevanja k delovanju programov organizacije.

No Excuse Tabori

Poletni tabori za mlade v osnovni šoli od 12. do 15. leta.