Upravni odbor

V obdobju 2018 - 2020 ima Upravni odbor mladinske zveze Brez izgovora Slovenija naslednje člane:

 
Urška Erklavec, predsednica
Urška je doktorska študentka Bioznanosti (smer prehrana) in magistra farmacije. Brez izgovora Slovenija se je pridružila leta 2008, sprva kot aktivistka, od leta 2010 pa kot predsednica Mladinskega združenja In kaj ti, ki je leta 2014 postalo Mladinsko združenje za prehransko politiko. Njeno področje zanimanja in delovanja v društvu je prehrana (trajnostna, ekološka pridelava) in njena distribucija, vpliv korporacij na prehranjevanje in iskanje politik, ki bi potrošnikom ponudile boljšo izbiro. V prostem času se rada druži s prijatelji, kolesom, otroci, naravo in računalnikom. 
Lucija Pečlin, podpredsednica za javno zdravje
Brez izgovora se je pridružila leta 2013, sprva kot aktivistka v svoji lokalni enoti, pri kateri je pomagala organizirati mednarodno izmenjavo ter nacionalno izmenjavo Iz Goričkega v Piran, obenem pa je izvajala tudi vrstniške delavnice na tobaku in alkoholu. Kasneje se je začela bolj aktivno zanimati za področje alkohola in se tudi pridružila sekretariatu Mladinske zveze za alkoholno politiko (APYN), po novem Mednarodne zveze za zdravje mladih (IYHO), skupaj z njimi je sodelovala pri organizaciji večih mendarodnih dogodkov in s tem pridobila pomembne izkušnje, ki ji koristijo tudi pri delu podpredsednice za javno zdravje. Tudi znotraj zveze je sodelovala pri različnih projektih povezanih z javnim zdravjem, med drugim je organizirala seminar na temo zdravega življenjskega sloga v mladinskih organizacijah. Opravlja tudi delo mladinske ambasadorke v okviru European Cancer Leauge. V prostem času rada bere knjige, hodi na sprehode s psom in se druži s prijatelji.
 

 
Nika Glavina, podpredsednica za mladinsko delo
Nika je magistrska študentka predmetnega poučevanja biologija – kemija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V Brez izgovora Slovenija je kot aktivistka vstopila leta 2010 in se v tem času preizkusila v različnih vlogah. Začela je kot pomočnica pri Mladinskem združenju Brez izgovora Obala, nato prevzela vodenje lokalne enote, kasneje pa svoje znanje delila kot mentorica. V Upravni odbor je stopila leta 2016 in svoj prvi mandat opravljala kot blagajničarka. Trenutno ima v Upravnem odboru funkcije podpredsednice za mladinsko delo. V vseh teh letih je nabirala izkušnje pri organizaciji mednarodnih in nacionalnih izmenjav, konferenc, lokalnih dogodkov in pridobivala znanje na različnih področjih, predvsem na mladinskem delu. V svojem prostem času se rada ukvarja s športom, druži s prijatelji in potuje.

 
Ana Rupar, podpresednica za trajnosti razvoj
Ana je študentka Biotehnologije na Univerzi v Ljubljani. Brez izgovora se je pridružila leta 2014 in v zadnjih petih letih napredovala iz aktivistke do pomočice in naprej do vodje področja trajnostnega razvoja. Poleg dela na trajnostnem razvoju jo veselijo tudi mednarodne vode; udeležuje se dogodkov in načrtovanj mednarodnih krovnih organizacij in mrež v katerih smo vključeni. Izkušnje nabira tudi z organizacijo izmenjav in konferenc. V prostem času rada posluša glasbo, se druži s svojim psom in prijatelji.​Luka Keserič, koordinator za zagovorništvo
Luka je študent 2. letnika Fakultete za elektrotehniko ter se je Brez izgovora Slovenija kot aktivist pridružil leta 2014. Od takrat sodeluje pri organizaciji lokalnih dogodkov za aktivacijo mladih, pri mednarodnih mladinskih izmenjavah in pri izvajanju vrstniških delavnic na področju tobaka, konoplje in alkohola. Po pomočništvu pri Mladinskem združenju Ljubljana je od leta 2017 tudi vodja Mladinskega združenja Novo mesto. V prostem času se navdušuje nad znanostjo, vesoljem in človeškim umom. 
Katarina Rozman, koordinatorka za raziskovanje
Katarina Rozman je študentka Slovenistike in Kultur Vzhodne Azije, smeri sinologija, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Brez Izgovora se je pridružila leta 2014 najprej kot aktivistka, nato vodja lokalne enote Kranj ter od leta 2018 tudi del upravnega odbora, kjer deluje kot koordinatorka za raziskave. Tudi v prostem času raziskuje; najraje potuje, bere in se uči novih tujih jezikov.
Namenite 0,5% dohodnineTwitter