Trajnostni razvoj

Na področju trajnostnega razvoja je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija v zadnjih letih vse bolj aktivna in ponosni smo, da delujemo v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030. Osredotočamo se predvsem na področje podnebnih sprememb, družbenih vplivov in okolja in zdravja, saj se zavedamo, da je človekovo zdravje v veliki meri odvisno od okolja oziroma od pogojev, v katerih posameznik živi. Dobrega počutja, zdravega in kvalitetnega življenja si ne moremo predstavljati z izpostavljenostjo onesnaženemu naravnemu okolju, ki pa je močno prepleteno z vplivi človekovega delovanja. Svetovna komisija za okolje in razvoj  (WCED) pravi: “Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.” Trajnostni razvoj je sestavljen iz treh komponent: okolja, družbe in gospodarstva. V Brez Izgovora Slovenija se osredotočamo na vse tri komponente in se trudimo, da bi mladim približali to tematiko. Zavzemamo se za sodelovanje vlad, gospodarstva, nevladnih organizacij in javnosti ter želimo vplivati na gospodarski razvoj in koriščenje naravnih virov. Zagovarjamo trajnostno in aktivno mobilnost in spodbujamo strokovne debate o perečih globalnih vprašanjih.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice