Skrb za okolje

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je že od leta 2009 aktivna na področju podnebnih sprememb, področje pa smo nato razširili tudi na celotno področje skrbi za okolje. Zaradi kompleksnosti problematike skušamo jezik iz (poljudno) znanstvenih virov prevesti v mladim bolj domač način izražanja. Veliko pozornosti namenjamo vrednotenju informacij in njihovih virov ter spodbujanju kritičnega mišljenja. Preko izvajanja delavnic, predstavitev, seminarjev, izobraževanj in projektov širimo pridobljeno znanje tako med člane Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, kot med širšo javnostjo, predvsem med mladimi. Zavzemamo se za zdravo okolje, zagovarjamo zmanjševanje odpadkov in ekološkega odtisa in spodbujamo diskusijo o onesnaženosti zraka v Sloveniji. Prizadevamo si tudi za večje zavedanje javnosti o vplivu na okolje s strani vsakega posameznika in stremimo k sprejemanju pozitivnih sprememb na tem področju v vsakodnevnem življenju. Na področju okolja načrtujemo tudi več konkretnih akcij – po potrebi v sodelovanju z ostalimi področji trajnostnega razvoja in partnerskimi organizacijami tako iz Slovenije kot tudi tujine.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice