Izzivi današnje družbe

Osrednje področje delovanja v Mladinski zvezi Brez izgovora je prepoznavanje in naslavljanje izzivov, s katerimi se v lokalnem okolju vsakodnevno srečujemo, z namenom ustvarjanja pozitivnih družbenih sprememb. Naši člani s pomočjo izkušenih vodij, mentorjev in mladinskih delavcev pripravljajo in izvajajo lokalne pobude po vsej Sloveniji, prek katerih spoznajo osnovne korake uspešne izpeljave projektov: prepoznavajo sodobne družbene problematike, predlagajo konkretne rešitve, organizirajo srečanja, akcije in delavnice ter pomagajo osveščati javnost ter ukrepajo in spodbujajo tudi druge k aktivaciji. Naš moto je “kritiziraj, predlagaj, ukrepaj” – čeprav je kritizirati najbolj enostavno, v Brez izgovora mlade spodbujamo, da gredo korak dlje in poiščejo rešitve za odpravljanje težav, ki so jih identificirali. Mladim damo vedeti, da je mladinsko delo pomemben sektor, ki lahko pomembno prispeva tudi k političnim odločitvam ter jim dajemo znanje, kako izkoristiti svoj potencial in doseči spremembe v lokalnem okolju in širše. Poleg izvedbe lokalnih pobud poskušamo povezati tudi mlade iz različnih okolij in iz številnih evropskih regij prek udeležbe na mednarodnih dogodkih, usposabljanjih in izobraževanjih.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice