Začela se je kampanja Navijam 0,0

Ob začetku EuroBasketa 2013, ki bo naslednje tedne potekalo pri nas, začenjamo s kampanjo »Navijam 0,0«, ki bo mlade košarkarske navijače med prvenstvom nagovarjala k bolj zdravi in pametnejši izbiri – navijanju brez alkohola. Ideja za kampanjo je nastala v okviru projekta Preventivna platforma na pobudo organiziranih mladih v sodelovanju  z Ministrstvom za zdravje RS (MZ) in Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) ter predstavlja del koncepta spodbujanja zdravega življenjskega sloga brez alkohola in gre za nekakšno nadaljevanje akcij "0,0 šofer" in "plešem 0,0", s katero dijake spodbujamo k trezni zabavi ob ulični maturantski četvorki. Kampanja za mlade s sloganom Navijam 0,0 je podprl organizator EuroBasketa 2013, ambasador akcije pa je nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Jaka Daneu. Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za notranje zadeve.

Alkohol ni običajna dobrina, poleg tega pa tvegana in škodljiva raba alkohola predstavlja veliko javnozdravstveno, ekonomsko in družbeno breme. Slovenija je država s t.i. "mokro kulturo", za katero je značilen izrazito pozitiven odnos do alkohola in nespoštovanje omejitev, ki so s tem povezane. Slovenci se vse prevečkrat opijamo in temu primerne so tudi posledice. Spadamo v sam svetovni vrh tako po količini popitega alkohola, kot po posledicah povezanih s tem. »Še posebej zaskrbljujoče je stanje med mladostniki. Mladi pri nas pijejo vedno bolj zgodaj in se pogosteje opijejo kot v povprečju v državah EU. To je še posebej skrb vzbujajoče, če vemo, da prav v skupini mladih od 15 do 29 let alkohol predstavlja najpomembnejši dejavnik tveganja za umrljivost, največkrat v povezavi z nesrečami in samomorom,« je povedala Vesna-Kerstin Petrič z MZ in dodala: »S kampanjo "Navijam 0,0" bi radi ustavili naraščajoče nasilje in nestrpnost na športnih prireditvah, ki mu velikokrat botruje prav prevelika količina popitega alkohola, preprečili številne prometne nesreče, ki se zgodijo na ta račun, predvsem pa bi radi prispevali k pozitivnemu zgledu, saj menimo, da alkohol tako kot v prometu tudi v povezavi s športom nima prostora.« Tudi sicer velja prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo, kar bodo pristojni inšpektorji na prizoriščih tudi preverjali.«

Kampanjo za mlade bodo izvajali mladi

Pomembno je, da bodo akcijo za mlade izvajala  Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki se ukvarja prav s problematiko med mladimi. »Za namen kampanje bomo pripravili silikonske zapestnice z napisom »Navijam 0,0«, ki jih bomo razdeljevali na izbranih tekmah in spremljevalnih prireditvah. Da bi se čim bolj približali mladimi, smo za namen kampanje ustvarili spletno stran www.nula-nula.si, ki je povezava na spletno omrežje Facebook, ki ga mladi v Sloveniji zelo uporabljajo. Z »lajkom« strani se lahko uporabnik pridruži skupnosti posameznikov, ki podpirajo slovenske košarkarje trezni in na tak način med drugim pokažejo solidarnost do tistih, ki jim je alkohol v preteklosti zagrenil življenje. Akcija je prostovoljna, vsak posameznik se za priključitev akciji odloči sam in po lastni volji,« je povedal Jan Peloza iz mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in dodal, da v kolikor posamezniki, ustanove in podjetja želijo večje količine zapestnic, jih lahko naročijo tudi sami pri Brez izgovora Slovenija, ki jih bo naročnikom dostavila za minimalen strošek izdelave.

Med mladimi naraščajo tvegane oblike pitja alkohola

Podatki mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC), ki jo izvaja IVZ, kažejo, da v deležu mladostnikov, ki so bili življenju že vsaj dvakrat opiti presegamo mednarodno povprečje. »Več kot polovica mladostnikov v starostih 11-, 13- in 15 let vsaj redko pije alkoholne pijače, 27 % 15-letnikov pije alkoholne pijače vsaj enkrat na teden, 41 % 15-letnikov pa je bilo v življenju že vsaj dvakrat opitih. Fantje pijejo več in pogosteje kot dekleta, a se razlike med spoloma v zadnjih letih zmanjšujejo, v obdobju 2002 in 2010 je namreč narasel delež 15-letnic, ki so bile v življenju 2-krat ali večkrat opite, medtem ko med fanti razlik nismo zasledili,« je ugotovitve povzela dr. Maja Zorko z IVZ in dodala: »V zadnjih letih torej opažamo, da je pitje slovenskih mladostnikov usmerjeno predvsem v pitje večjih količin alkohola ob posameznih priložnostih z namenom opijanja. Gre za visoko tvegane oblike pitja, ki pomenijo povečano tveganje za razvoj škodljivih posledic pitja (npr. prometne nezgode, težave v šoli, poslabšanje telesnega in duševnega zdravja).« Mnogi raziskovalci vzroke za porast opijanja med dekleti vidijo predvsem v delovanju alkoholne industrije in industrije zabave, ki se intenzivno usmerjata v mlade, predvsem v dekleta. Znano je namreč, da izpostavljenost mladostnikov oglaševanju alkoholnih izdelkov vpliva na njihovo željo, namen in odločitev za pitje.

Mladi so v eni od raziskav omenili, da je skoraj vsak dogodek lahko priložnost za opijanje, predvsem pa prireditve. »Množične prireditve, kot je tudi EuroBasket, so priložnost za opijanje, zato je prav, da ob njih opozarjamo na škodljive posledice opijanja in okrepimo preventivne aktivnosti,« je povedala dr. Maja Zorko z IVZ in opozorila: »Pomembna je vloga staršev in drugih odraslih – odnos staršev in odraslih do alkohola in vzor, ki ga dajejo mladim, namreč pomembno vplivata na odnos mladostnika do alkohola. Kljub zakonski prepovedi strežbe in prodaje alkohola mladoletnim osebam namreč ugotavljamo, da mladi nimajo težav z nakupom alkoholnih pijač, zelo pogosto pa alkohol dobijo tudi doma, kjer jim alkohol ponudijo starši«. Poudariti je potrebno tudi, da sta telesna dejavnost in šport pomembna dejavnika, ki pozitivno vplivata na zdravje, zato pozdravljamo vse aktivnosti, ki ozaveščajo in mlade motivirajo za zdrav življenjski slog. Raziskave ugotavljajo, da imajo otroci in mladostniki, ki prosti čas preživljajo ustvarjalno in aktivno (npr. šport, branje, delo doma, razni konjički) več možnosti, da ne bodo pili alkohola kot pa tisti, ki se dolgočasijo.

V sodelovanju Ministrstva RS za zdravje, stroke in civilne družbe potekajo usklajena prizadevanja za zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola med Slovenci. Tako se izvajajo različne aktivnosti na nacionalnem in lokalnem nivoju, v prihodnje pa bo potrebno v teh skupnih prizadevanjih okrepiti še sodelovanje z ostalimi pristojnimi resorji.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice