Za zdravje mladih smo odgovorni vsi!

V torek, 20. septembra 2016, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta Za zdravje mladih, ki se je začel januarja 2015 in se bo zaključil prihodnji mesec. Projekt izvaja partnerstvo 6 organizacij, med katerimi so Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinsko združenje Brez izgovora, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Radiotelevizija Slovenija. Na konferenci so bili predstavljeni rezultati leto in pol trajajočega projekta in poudarjena vloga mladinskega sektorja pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga med mladimi. Projekt je podprl Norveški finančni mehanizem.

V uvodnih nagovorih so nastopili načelnica skavtov Irena Mrak Merhar, dr. Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva RS za zdravje in dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino. Vsi so poudarili pomembno vlogo mladinskih organizacij, ki s svojim načinom dela, mladih morda ne bodo povsem odvrnile od slabih navad in vedenj, ki vplivajo na zdravje, omogočajo pa jim bolj zdrave izbire, kar bo dolgoročno lahko doprineslo k izboljšanju položaja na področju zdravja mladih.

Namen projekta Za zdravje mladih je zmanjševanje oziroma preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom otrok in mladih. V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:

  • Nastalo je 10 strokovnih vsebinskih podlag s področja zdravja in mladih, ki so bile temelj za pripravo 14 usposabljanj za trenerje in promotorje zdravja;
  • 136 promotorjev zdravja je pripravilo več kot 50 lokalnih programov promocije zdravega življenjskega sloga po principu mladi za mlade, v programe  je bilo vključenih 8545 mladih, pretežno učencev zadnje triade osnovne šole in srednješolcev;
  • posebna pozornost je bila namenjena otrokom in mladim iz socialno šibkih okolij, ki so bili na treh taborih vključeni v dejavnosti za krepitev samopodobe ter življenjskih veščin na področju zdravega življenjskega sloga. Taborov se je udeležilo preko 100 mladih v starosti od 9 do 16 let.
  • Pripravljeni so bili tudi programi za starše oziroma družine. Poleti 2016 se je izvedlo pet taborov družin v katere je bilo vključenih več kot 100 staršev, 200 otrok in 30 voditeljev.
  • eden inovativnih procesov projekta je bilo raziskovanje teorije socialnega marketinga in iskanje novih pristopov za spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč pri mladih;
  • v okviru informiranja in ozaveščanja o zdravju otrok in mladih sta bila pripravljena dva posveta, v okviru oddaje za mlade Infodrom na Televiziji Slovenija pa je bilo predvajanih 20 prispevkov glede različnih vidikov in področij zdravja mladih.
  • Izdan je bil Priročnik za promotorje zdravja in knjižica Zdrav kot vidra, v kateri so zbrana programska orodja za izvajanje promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi.
Vsi rezultati projekta bodo zbrani v zaključni publikaciji, prav tako pa so objavljeni tudi na spletni strani projekta (www.zdravjemladih.si).

Ob zaključku konference je 84 mladih prejelo naziv »promotor zdravja«, izbrani pa so bili tudi štirje najboljši lokalni programi: Ciljam na 5-ko, Se me še lahko rešiš?, Zdrava prehrana na skavtskih aktivnostih in Skrivno nakupovanje.

V zaključnem govoru je Jan Peloza (Brez izgovora Slovenija) poudaril, da si partnerji projekta želijo, da se z zaključkom projekta ne bi zaključila tudi prizadevanja in dejavnosti na področju zdravja otrok in mladih. V ta namen so v sklepnem dejanju konference mladinske organizacije, ki so vključene v projekt, in direktor Urada RS za mladino podpisali Zavezo slovenskega mladinskega sektorja in Urada RS za mladino za zdravje mladih v Sloveniji.

Fotografije projektnih aktivnosti so dostopne na tej povezavi.

Za dodatne informacije kontaktirajte: Tjaša Sušin, zdravjemladih@skavt.net, 064 134 666 ali 01 433 21 30.

Opisi »Naj lokalnih programov«

Lokalni program: CILJAM NA 5ko, Mladinski center Zagorje ob Savi

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi so izvedli projekt, ki se je osredotočal na preventivne ukrepe soočanja z neuspehi za mladostnike, ki pričenjajo s srednješolskim izobraževanjem. Pri tem so izhajali iz prepričanja, da je pomembno, da se mladi začnejo zavedati, da so takšne spremembe normalne in da je soočanje z njimi celo ključno za nadaljnji osebni razvoj. Osrednji cilj projekta je bil ozavestiti mlade, ki obiskujejo 1. letnik srednje šole ter njihove prijatelje, starše in mentorje, o načinih soočanja z neuspehi na področju šole, osebnih odnosov in družine. V vsakem razredu 1. letnika srednje šole Zagorje so izvedli eno aktivnost, ki je potekala z uporabo metode gledališča zatiranih – s tem so spodbudili mlade k aktivni participaciji in jih soočili s problematiko na aktiven način. Predstavi je sledila razprava o tem, kako se soočiti z neuspehi na konstruktiven način in zakaj je reševanje problemov s pomočjo zdravju škodljivih vedenj izrazito neproduktivno.

Lokalni program: SE ME ŠE LAHKO REŠIŠ, projektna skupina OSVOBODI SE

V boju proti nekemičnim zasvojenostim se je združilo 8 tabornikov iz taborniškega rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška iz Maribora. Privlačile so jih ugotovitve, da so zasvojenosti te vrste med mladimi zelo pogoste in se jih marsikdo sploh ne zaveda. K mladim – osnovnošolcem zadnje triade so želeli pripeljati informacije o nekemičnih zasvojenostih in nekatere zasvojenosti preprečiti še pred njihovim začetkom.

V sklopu projekta je potekalo več aktivnosti:

– vzpostavili so spletno stran www.osvobodi-se.si,
– izdelali  promocijsko-izobraževalni video, kjer so prikazali različne vedenjske zasvojenosti skozi zgodbe štirih likov, 
– izvedli raziskavo med osnovnošolci ter aktivnosti za osmošolce v dveh osnovnih šolah,
– pripravili “knjižico zdravega tedna v zdravo življenje”, ki mladim pomaga, da en teden izbrano neproduktivno aktivnost nadomestijo z bolj zdravo dejavnostjo, in
– izdelali promocijske plakate, ki so jih razobesili po mariborskih osnovnih šolah z namenom trajnejšega ozaveščanja o vedenjskih zasvojenostih.
 
Lokalni program: ZDRAVA PREHRANA NA SKAVTSKIH AKTIVNOSTIH, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Skupina navdušenih skavtskih voditeljev si je zastavila nekaj vprašanj o prehrani na skavtskih aktivnostih – Ali skavti jemo zdravo? Kakšne jedilnike izbiramo na skavtskih aktivnostih? Je razlog za odločitev o nakupu hrane cena ali kakovost?

Za cilj so si zastavili, da bi skavtski voditelji pripravi in nakupu hrane posvečali več pozornosti, da bi se zavedali pomena zdrave prehrane za zdrav razvoj otrok in mladostnikov ter da bi zmanjšali število ostankov hrane, ki so mnogokrat posledica nenatančnega načrtovanja. Tako je v okviru projekta nastala mobilna aplikacija z naslovom Dober tek!, ki omogoča učinkovitejše preračunavanje količin hrane, potrebne na različnih mladinskih aktivnostih (tabori, izleti, pikniki itd.). Uporabna je prav za vse, ki načrtujejo prehrano za večje skupine. Uporabniki aplikacije lahko izbirajo med raznolikimi jedmi, primernimi za zajtrk, kosilo, malico ali večerjo, ali pa primerno količino preverijo le za posamezno živilo.

Aplikacija ponuja tudi vrsto zdravih receptov. V sklopu programa so pripravili tudi navodila za izvedbo delavnice, katere namen je ozavestiti o pomenu zdrave prehrane na skavtskih aktivnostih predvsem skavtske voditelje, ki odločajo o tem, kakšen bo jedilnik.

Lokalni program: SKRITO NAKUPOVANJE, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija

Namen programa je spodbuditi izvajanje zakona o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim. Želeli so ozavestili prodajalke, ki prodajajo alkohol, jim predstaviti njihove dolžnosti, pravice, ter jim ponuditi pripomočke, ki jim lahko pomagajo pri opravljanju njihovega dela. S tem so želeli posledično omejiti dostopnost alkohola mladim, kar velja za učinkovito metodo pri zmanjševanju pitja mladih.

Program je potekal v obliki skrivnih nakupov alkohola po različnih trgovinah, s katerimi so ugotavljali, v kolikšni meri se upošteva Zakon o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Nato so skrivnim nakupom dodali še intervencije. Pred uspelim ali neuspelim nakupom je nakupovalec ustavil prodajalca, mu izročil kartice “Čestitamo” – in sicer dve različici: prva je bila resnična čestitka za dobro opravljeno delo, v drugi verziji čestitke pa je to bilo opozorilo glede prepovedi prodaje alkohola mladoletnim. V obeh čestitkah je bilo natisnjenih tudi nekaj informacij o projektu ter členi zakona o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim.  V zadnjem delu projekta so preverjali učinkovitost intervencij.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice