Z mladimi o trajnostni mobilnosti

Začetki januarja so pogosto prepleteni z novoletnimi zaobljubami in plani v prihajajočem letu. Nekateri mladi razmišljajo o opravljenem izpitu za avtomobil v prvih mesecih novega leta, nekateri o novem motorju, ki so jim ga obljubili starši in dolgih letalskih letih v eksotične države, ki jih čakajo poleti. V Brez izgovora si želimo, da bi bile novoletne zaobljube in upi mladih pogosteje povezan s trajnostno mobilnostjo, vožnjo s kolesom na fakulteto, nakupom mesečne vozovnice za javni promet in deljenjem avtomobila, iz česar je potrebno razbrati kritiko trenutnega stanja in posledično poiskati vzroke vedenja in možne rešitve za bolj trajnostno prihodnost. Novoletne zaobljube tako predstavljajo tudi odlično iztočnico, za odločevalce in druge akterje za uvajanje pozitivnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti.

Evropski teden mobilnosti se dotika ravno tematike bolj trajnostnega mobilnega razvoja. Je tradicionalna evropska pobuda, ki povezuje na tisoče sodelujočih mest po Evropi in se zaključi z Dnevom brez avtomobila, torej tematiko, ki ravno nasprotuje želji nekaterih mladih po čim hitreje opravljenem izpitu za avtomobil. Vendar udejstvovanje v bolj zeleni mobilnosti ni le opuščanje prevoznih sredstev, temveč tudi aktivno načrtovanje poti. Lanskoletni Evropski teden mobilnosti je tako deloval pod sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz«. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so delovale tudi mnoge pobude.

Pod odkrijem Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Ministrstva za infrastrukturo, Agencije RS za okolje, Ministrstva za zdravje in Agencije za varnost v prometu je potekala tudi nacionalna konferenca »Z mladimi o trajnostni mobilnosti«, ki je s pomočjo predstavnikov državnih ustanov, strokovnjakov s področij prometa, zdravja in okolja odprla tematiko trajnostne mobilnosti in skozi predavanja in popoldanske delavnice iskala odgovore na vprašanja dane tematike. Program se je navezoval na vprašanje ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost? Urška Erklavec, predsednica Brez izgovora Slovenija, meni, da trajnosti v prometu ne bomo dosegli zgolj z novimi tehnologijami, kar je bila tudi ena izmed fokusnih točk konference. Konferenca je bilo namenjena predvsem mladim med petnajstim in devetindvajsetim letom starosti, ki želijo aktivnost sodelovati pri razvijanju bolj zelene prihodnosti, ustvarjanju življenja v bolj zdravem okolju in delovati na aktivnem iskanju rešitev okoljskih problemov. Konferenca je potekala 20. septembra 2017 v Hiši EU v Ljubljani, udeležilo pa se jo je več kot sto mladih. 

Organizator konference je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki sicer deluje na področju aktivnega delovanja mladih, osebnostnem razvoju in približevanju javno-zdravstvenih, okoljskih in mladinskih politik mladim in tako spodbuja njihovo kritično mišljenje in pozitivno družbeno spremembo. V praksi sicer že delujejo projekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem trajnostne mobilnosti. V okviru Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj tako poteka projekt Okolje, zdravje in mladi 2017-2019, ki odpira tematike, kot je onesnaženost zraka v Sloveniji in povezani zdravstveni izzivi.

V okviru konference so mladi oblikovali in zastavili dvanajst stališč, ki prispevajo k bolj trajnostni mobilnosti in posledično bolj čistemu okolju:

1. Mladi podpiramo celostno posodobitev in razvoj konkurenčne infrastrukture železnic, kolesarskih in peš poti ter razvoj možnosti raznovrstnih oblik aktivne mobilnosti v kombinaciji z dostopnim javnim potniškim prometom (kolo na avtobus, kolo na vlak, postavitev javnih koles k šolam in javnim ustanovam…).

2. Mladi želimo lažjo možnost razdelitve formalnega lastništva avtomobila med več oseb in hkratno znižanje davkov na solastništvo avtomobila.

3. Mladi podpiramo razvoj učinkovitega, poenotenega, lažje dostopnega ter cenejšega javnega potniškega prometa za vse generacije, tudi izven urbanih območij in s podporo informacijskih tehnologij (npr. enotna mobilna aplikacija, javna prevozna sredstva, opremljena z javno dostopnim wi-fi-jem…).

4. Mladi želimo vzpostavitev in širitev spletnih komunikacijskih platform za souporabo osebnih avtomobilov.

5. Pri zavzemanju za bolj trajnostno mobilnost mladi potrebujemo doprinos vsakega posameznika. Pri tem je ključno vključevanje mladih v procese načrtovanja, soodločanja in izvajanja.

6. Mladi potrebujemo odločevalce, ki živijo trajnostno in ne le ”pridigajo” o tem.

7. Mladi si želimo, da bi bile šole, organizacije, podjetja ter javne ustanove bolje opremljene za aktivno mobilne osebe (npr. pokrite kolesarnice, tuši za zaposlene, subvencije za električna kolesa, smernice in stimulacijski načrt za aktivno mobilne…).

8. Mladi podpiramo uvedbo celostnih preventivnih šolskih programov in družbeno odgovornega dela v povezavi s prometno varnostjo.

9. Mladi si želimo promocije trajnostne mobilnosti z inovativnimi metodami stimulacije, kot je zbiranje bonusov za ugodnosti pri nakupu vozovnic javnega prevoza in ob uporabi javnih koles.

10. Mladi podpiramo preventivne ukrepe in poostritev kazni za prekrške, ki so povezani s prepovedanimi drogami in novimi tehnologijami, njihovo implementacijo ter namensko porabo davkov za preventivne programe za preprečevanje takih prekrškov.

11. Mladi si želimo razširitev mreže javnih koles z obnavljanjem obstoječih in vzpostavljanjem novih kolesarskih poti, z večjo kapaciteto koles ter več javnimi kolesarnicami.

12. Mladi podpiramo sistemske spremembe na področju zaposlovanja in stanovanjske problematike ter policentrični razvoj občin v Sloveniji (zaposlitev naj bo čim bližje kraju bivanja). Trajnostna mobilnost bo tako bolj smiselna, saj jo je lažje načrtovati kot v spalnih naseljih.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice