Šest mrež in preko 150 NVO podprlo predsednika Vlade in

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mreža Preventivna Platforma, Mreža NVO varujejo naše zdravje, Mreža 25×25, Mreža za trajnostni razvoj Plan B in Mladinski svet Slovenije so skupaj s preko 150 nevladnimi organizacijami iz Slovenije danes javno podprle predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja pri uvedbi "tobačnega sklada" in ga javno zaprosile za srečanje v zvezi s tem.

Šest vsebinskih mrež nevladnih organizacij v Sloveniji je skupaj s 157 podpisi vodij nevladnih organizacij iz mladinskega, javno-zdravstvenega, socialno-varstvenega, okoljevarstvenega in drugih sektorjev, z javnim odprtim pismom podprlo predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja pri uvedbi »tobačnega sklada« (46. člen Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov – ZOUTPI) oz. namenskemu zbiranju trošarine tobačnih izdelkov za potrebe izvajanja javne službe obveznega zdravstvenega zavarovanja, financiranja programov varovanja in krepitve zdravja ter spodbujanja zdravega načina življenja.
 

"Ravno investicija v promocijo zdravja in kvalitetno preventivo nas, vodje večine nevladnih organizacij, ki neposredno ali posredno delujemo na področju zdravja v Sloveniji, navdaja z optimizmom, da bomo lahko z ustrezno fiskalno politiko na dolgi rok obrnili trend izgubljanja sredstev zaradi tobaka v dejanski prihodek za slovenski državni proračun" je poudaril Jan Peloza, strokovni sodelavec Brez izgovora Slovenija in vodja te pobude.

Podatek Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Evropske komisije iz leta 2007 je namreč zelo zgovoren – kar 97 odstotkov vseh zdravstvenih odhodkov v Evropi gre za zdravljenje in le 3 odstotki za preventivo na področju preprečevanja različnih oblik tveganega vedenja. Upamo, da bomo ta trend z uvedbo »tobačnega sklada« obrnili v prid preventivi.

V priloženem pismu nevladniki poudarjajo, da so številne raziskave po svetu pokazale, da:

  • vlaganje v kvalitetno preventivo zmanjša stroške zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni oz. bolezni, povezanih z nezdravim življenjskim slogom (vir);
  • dvig cene tobačnih izdelkov za 10 odstotkov v razvitih državah zmanjša njihovo porabo za 4 odstotke (vir);
  • izvajanje kvalitetne preventive lahko časovno zamakne začetek rabe različnih drog med mladimi (vir);
  • redni dvig cen tobačnih izdelkov nad inflacijo pomaga pri zmanjšanju deleža kadilcev (vir);
  • tobačna industrija vlaga milijone evrov za namene prepričevanja odločevalcev (lobiranja) proti uvedbi učinkovitih ukrepov tobačne politike, med katere spada tudi »tobačni sklad« in dvig cene tobačnih izdelkov (vir1, vir2, vir3, vir4, vir5);
  • se ob celostnem dvigovanju cen tobačnih izdelkov črna trgovina s tobačnimi izdelki ne poveča, kvečjemu zmanjša, kar kažejo podatki iz Velike Britanije (vir).
V omenjenem pismu, predstavniki vsebinskih mrež med drugim tudi naprošajo Predsednika Vlade RS za srečanje, kjer bi lahko s pomočjo predstavnikov nevladnih organizacij in strokovnjakov iz tujine, njihov predlog še dodatno argumentirali.

Ta ukrep bi v nevladni sektor prinesel zelo pomembna razvojna sredstva, hkrati pa bi s celostnim dvigom cen dosegli tudi zmanjšanje deleža kadilcev in uspešneje preprečevali začetek kajenja med otroki in mladimi v Sloveniji. Podoben ukrep uvedbe »tobačnega sklada« izvajajo že nekatere druge evropske (Avstrija, Poljska, Romunija in Islandija) in druge države ter nekatere kanadske in avstralske zvezne države.

Za konec pa Peloza še doda, da je "srečanje s predsednikom Vlade RS v času pred vložitvijo ZOUTPI v parlamentarno proceduro in umestitvijo na dnevni red Vlade RS ključnega pomena, saj se zavedamo, da dobiva dr. Cerar s strani svoje ministrske ekipe mešana sporočila o ustreznosti takšnega ukrepa. To velja predvsem za Ministrstvo za finance, ki tako kot v številnih primerih ministrstev iz tujine, ne vidi dodane vrednosti takega ukrepa za javno zdravje na dolgi rok, zato bi bili veseli, če bi se srečanja udeležil tudi minister za finance, dr. Dušan Mramor". 
 

Pismo podpore je dosegljivo tukaj.

Kontakt: 

Vika Krajšek
vika.krajsek@noexcuse.si
040 573535

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice