Razpisujemo kandidacijski postopek za upravni in nadzorni odbor zveze

Na podlagi 27. člena Temeljnega akta Mladinske zveze Brez izgovora, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 13.01.2016, velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 13.01.2016) na naslov: Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Prijava na razpis – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa velja skladno z akti Mladinske zveze Brez izgovora opozoriti naslednje: “Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov.”

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata/ke,
 • rojstne podatke kandidat/ke
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • telefonsko številko,
 • podpisano izjavo kandidata/ke, da ni član/ica izvršnega odbora politične stranke oz. njihovega podmladka,
 • program delovanja v okviru funkcije za katero kandidat/ka kandidira,
 • življenjepis in motivacijsko pismo,
 • lastnoročni podpis kandidata.
Mladinska zveza Brez izgovora razpisuje mesta za naslednje funkcije:
 • Predsednik (1 mesto)
 • Podpredsednik (1 mesto),
 • Koordinator/ka za komunikacijo(1 mesto),
 • Koordinator/ka članstva (1 mesto),
 • Blagajni-k/čarka (1 mesto),
 • Mednarodni/a koordinator/ka(1 mesto),
 • Nadzorni odbor (3 mesta).
Opis nalog za posamezno funkcijo in pogoje za kandidiranje najdete v Temeljnem aktu Mladinske zveze Brez izgovora.

Adisa Dizdarević

Priloge

PREBERITE TUDI

15.09.2021

Akademija Brez izgovora v…

V letu 2020 je svetovna pandemija povzročila težave na področju zaposlovanja, predvsem zaposlovanja mladih. Zmanjšanje celotnega delovno aktivnega prebivalstva je bilo med leti 2019 in

07.09.2021

Summer camp 2021!

Konec julija, ko bi se nas večina najraje preselila v hladilnik, se je tudi letos odvijal tradicionalni poletni tabor No Excuse Summer Camp. Na Kokarski

05.08.2021

Pot do Fuerteventure in…

Šest aktivistov iz Slovenije se je udeležilo izmenjave, ki je trajala 6 polnih dni. Trajnostni razvoj nas je vodil skozi doživetje. Lahko bi rekli, da

Vse novice