Razpisujemo kandidacijski postopek za upravni in nadzorni odbor zveze

Na podlagi 27. člena Temeljnega akta Mladinske zveze Brez izgovora, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 13.01.2016, velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 13.01.2016) na naslov: Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Prijava na razpis – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa velja skladno z akti Mladinske zveze Brez izgovora opozoriti naslednje: “Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov.”

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata/ke,
 • rojstne podatke kandidat/ke
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • telefonsko številko,
 • podpisano izjavo kandidata/ke, da ni član/ica izvršnega odbora politične stranke oz. njihovega podmladka,
 • program delovanja v okviru funkcije za katero kandidat/ka kandidira,
 • življenjepis in motivacijsko pismo,
 • lastnoročni podpis kandidata.
Mladinska zveza Brez izgovora razpisuje mesta za naslednje funkcije:
 • Predsednik (1 mesto)
 • Podpredsednik (1 mesto),
 • Koordinator/ka za komunikacijo(1 mesto),
 • Koordinator/ka članstva (1 mesto),
 • Blagajni-k/čarka (1 mesto),
 • Mednarodni/a koordinator/ka(1 mesto),
 • Nadzorni odbor (3 mesta).
Opis nalog za posamezno funkcijo in pogoje za kandidiranje najdete v Temeljnem aktu Mladinske zveze Brez izgovora.

Adisa Dizdarević

Priloge

PREBERITE TUDI

09.11.2021

Lilia’s adventure in Brežice,…

Hearing a lot about the exquisite beauty of Slovenia made me eager to write it down on my “ Must-Visit “ destinations, until the time

02.11.2021

the BREXPERIENCE

24 September, Friday. Early dawn. Sunrise over the chilly town of Brežice. Half of the Macedonian team, after being left on the highway and walked

21.10.2021

Poziv Vladi RS k…

Dvig cen električne energije in zemeljskega plina na veleprodajnih trgih v EU in napovedane podražitve energije za potrošnike zahtevajo hiter in usklajen odziv. Podpisniki poziva

Vse novice