Razpisujemo kandidacijski postopek za upravni in nadzorni odbor zveze

Na podlagi 27. člena Temeljnega akta Mladinske zveze Brez izgovora, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 13.01.2016, velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 13.01.2016) na naslov: Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Prijava na razpis – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa velja skladno z akti Mladinske zveze Brez izgovora opozoriti naslednje: “Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov.”

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata/ke,
 • rojstne podatke kandidat/ke
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • telefonsko številko,
 • podpisano izjavo kandidata/ke, da ni član/ica izvršnega odbora politične stranke oz. njihovega podmladka,
 • program delovanja v okviru funkcije za katero kandidat/ka kandidira,
 • življenjepis in motivacijsko pismo,
 • lastnoročni podpis kandidata.
Mladinska zveza Brez izgovora razpisuje mesta za naslednje funkcije:
 • Predsednik (1 mesto)
 • Podpredsednik (1 mesto),
 • Koordinator/ka za komunikacijo(1 mesto),
 • Koordinator/ka članstva (1 mesto),
 • Blagajni-k/čarka (1 mesto),
 • Mednarodni/a koordinator/ka(1 mesto),
 • Nadzorni odbor (3 mesta).
Opis nalog za posamezno funkcijo in pogoje za kandidiranje najdete v Temeljnem aktu Mladinske zveze Brez izgovora.

Adisa Dizdarević

Priloge

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice