Razpisujemo kandidacijski postopek za upravni in nadzorni odbor zveze

Na podlagi 27. člena Temeljnega akta Mladinske zveze Brez izgovora, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 13.01.2016, velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 13.01.2016) na naslov: Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Prijava na razpis – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa velja skladno z akti Mladinske zveze Brez izgovora opozoriti naslednje: “Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov.”

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata/ke,
 • rojstne podatke kandidat/ke
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • telefonsko številko,
 • podpisano izjavo kandidata/ke, da ni član/ica izvršnega odbora politične stranke oz. njihovega podmladka,
 • program delovanja v okviru funkcije za katero kandidat/ka kandidira,
 • življenjepis in motivacijsko pismo,
 • lastnoročni podpis kandidata.
Mladinska zveza Brez izgovora razpisuje mesta za naslednje funkcije:
 • Predsednik (1 mesto)
 • Podpredsednik (1 mesto),
 • Koordinator/ka za komunikacijo(1 mesto),
 • Koordinator/ka članstva (1 mesto),
 • Blagajni-k/čarka (1 mesto),
 • Mednarodni/a koordinator/ka(1 mesto),
 • Nadzorni odbor (3 mesta).
Opis nalog za posamezno funkcijo in pogoje za kandidiranje najdete v Temeljnem aktu Mladinske zveze Brez izgovora.

Adisa Dizdarević

Priloge

PREBERITE TUDI

17.05.2022

RAZPIS ZA VZGOJITELJE IN…

Živjo! Poletje že trka na vrata in bližajo se tudi tabori za otroke in mladostnike v izvedbi Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija v Zgornjih Desklah.

09.05.2022

Odprte so prijave za…

Ljubljana, 5. maj 2022 – Social Impact Award je mednarodni projekt, ki letos v 18 državah nudi podporo nadobudnim mladim, ki želijo s svojo inovativno

11.04.2022

Pusti odtis: Daruj kri!

V Sloveniji vsako leto daruje kri okoli 100.000 ljudi, kar pomeni, da pokrivamo vse potrebe zdravstva, ki jih le-ta ima s transfuzijo krvi. Vsaj enkrat

Vse novice