Pridobili smo status v javnem interesu in nacionalne mladinske organizacije!

Z veseljem sporočamo, da je decembra 2015 Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija prejela status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju in status nacionalne mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

V novembru smo na Urad republike Slovenije za mladino (Urad RS za mladino) posredovali vlogo za pridobitev obeh omenjenih statusov in Urad RS za mladino je po pregledu vloge ugotovil, da pogoje za pridobitev izpolnjujemo.

Nekateri izmed pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu v mladinskem sektorju:

  • Redno izvajanje mladinskih programov oziroma programov za mlade, ki se nanašajo na avtonomijo mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
  • Izkazovanje pomembnejših dosežkov pri razvoju in povezovanju mladinskega dela
  • Razpolaganje z ustreznimi materialnimi in človeškimi viri za delovanje
Urad RS za mladino je torej med drugim pripoznal tudi naše pomembnejše dosežke delovanja, ter naše redno prizadevanje za izvajanje aktivnosti za uresničevanje namena in cljev, ki so v javnem interesu. Veselimo se nadaljnega delovanja in verjamemo, da bomo pridobljena naziva v mladinskem sektorju še naprej uspešno upravičevali.

 

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice