Prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega koronavirusa

Ljubljana, 7. aprila 2020 – Ob današnjem obeleževanju svetovnega dneva zdravja smo se nevladne organizacije s področja zdravja in obenem članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) odločile, da Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje predlagamo prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega konoravirusa in tudi sicer v normalnih okoliščinah. Spletna prodaja alkohola se je namreč v zadnjem času zaradi različnih omejitev prodaje (npr. zaprte gostilne, restavracije, bari in pubi) občutno povečala, zlasti s strani alkoholne industrije, ki to počne na zelo intenziven in agresiven način (npr. prek socialnih omrežij). Glavna cilja takšnega ukrepa prepovedi bi bila zlasti zmanjšati obremenitev zdravstvenega sistema, tako da se le-ta lahko bolj učinkovito odzove na potrebe epidemije, ter zmanjšati število primerov neupoštevanja ukrepov fizičnega distanciranja in vzdrževanja higiene zaradi opitosti in zastrupitve z alkoholom. Tudi v trgovinah, zlasti pa na bencinskih servisih, bi veljalo razmisliti o določenih omejitvah prodaje alkohola in s tem zmanjševanja negativnih učinkov in posledic njegove rabe v času epidemije.

Letošnja tema svetovnega dneva zdravja je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Zlasti je to pomembno v tem za njih napornem času spopadanja z epidemijo. Dejstvo je, da je raba alkohola v teh okoliščinah oteževalni dejavnik, saj pozornost zdravstvenega sistema preusmerja k v celoti preprečljivim posledicam, kot so npr. nenamerne poškodbe in nesreče zaradi opitosti, zastrupitve zaradi alkohola, poškodbe zaradi fizičnega in spolnega nasilja pod vplivom alkohola in podobno. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti niti na zasvojence (alkoholike), za katere (edino) je žal alkohol lahko nujno »živilo«. Zanje je v tem obdobju treba poskrbeti na način, da se jim omogoči varno, podporno in strokovno okolje za prenehanje s pitjem alkohola. Prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom bi lahko tem ljudem omogočilo dovolj močno motivacijo za prenehanje z rabo alkohola in začetek premostitve številnih drugih stisk in težav z duševnim zdravjem.

Poleg tega je znanstveno dokazano dejstvo, da lahko alkohol oslabi človekov imunski sistem, zato se mu je zlasti v času epidemije priporočljivo izogibati. Raba alkohola ne ščiti pred novim koronavirusom. Nasprotno, alkohol otežuje telesu, da se učinkovito bori proti okužbam, kot je npr. novi koronavirus. Vpliva na naše zmožnosti razumne presoje glede preventive pred novim koronavirusom in boleznijo COVID-19 (npr. bistveno lažje zanemarimo napotke o uporabi zaščitne opreme, omejitve pri vožnji motornih vozil in kmetijske mehanizacije ipd.). Obstajajo številne druge možnosti za spopadanjem s stresom brez rabe alkohola in le-te je treba posebej poudarjati v tem stresnem in obremenjujočem času. Nenazadnje, otroci se ne počutijo varno, če njihovi starši ali drugi sorodniki v njihovi prisotnosti uporabljajo alkohol.

Za podobne ali še strožje ukrepe prepovedi prodaje in distribucije alkohola so se odločile tudi nekatere druge države in mesta, kot so npr. glavno mesto Grenlandije Nuuk, Južna Afrika in pred dnevi tudi Zimbabve, o njem pa razmišljajo tudi v Veliki Britaniji. Na primer, Južna Afrika se je za tak ukrep odločila predvsem zaradi zaščite otrok pred zlorabami v družini, saj številni strokovnjaki po svetu (tudi v Sloveniji) opozarjajo, da lahko zaradi karantene pride do občutnega porasta nasilja in drugih zlorab v družinah. Z dolžino takšnega stanja bo naraščala tudi anksioznost, depresivnost, občutek osamljenosti ter agresivnost. Alkohol je pri vsem tem le še spodbujevalni dejavnik. V Južni Afriki so v obdobju prepovedi zabeležili občutno zmanjšanje nujnih medicinskih primerov (npr. operacij in drugih posegov) zaradi opitosti in zastrupitve z alkoholom, kar zdravstvenemu sistemu omogoča, da se učinkoviteje posveča stanju zaradi novega koronavirusa in bolezni COVID-19.

V času epidemije je treba ljudem zlasti svetovati, da vzdržujejo zdrav življenjski slog, vključno z zdravo prehrano, telovadbo, zadostnim spanjem in družbenimi stiki (čeprav zgolj prek interneta, družbenih omrežij, telefona, balkonov idr.). Svetovati jim je treba, da ne uporabljajo alkohola, ne kadijo ali kako drugače negativno vplivajo na svoje zdravje in imunski sistem. V tem času naj tudi ne pozabijo na vzdrževanje socialnih stikov z družinskimi člani ter drugimi sorodniki in prijatelji, pa čeprav le prek telefona, spleta, socialnih omrežij ali balkonov. Vse omenjeno v času epidemije počnemo tudi nevladne organizacije s področja javnega zdravja in s tem dodajamo svoj »kamenček v mozaiku« pri lažjem spopadanju s trenutno krizo.

Matej Košir, direktor Inštituta »Utrip« in vodja Mreže »Preventivna platforma«
Nina Rogelj Peloza, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija
Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja in predsednik zKNB
Miha Lovše, vodja Mreže »NVO varujejo naše zdravje« in član SZOTK

*****
Opozorila nekaterih ustanov in strokovnjakov s področja alkoholne politike:

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice