Poziv za pisce materialov in trenerje v aktivnostih projekta Za zdravje mladih

Prijavite se za pisce materialov in trenerje v okviru aktivnostih projekta Za zdravje mladih, financiranega s strani Norveškega finančnega mehanizma in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


1. Splošni pogoji dela

a) Opis dela

Iščemo 6 trenerjev za izvedbo usposabljanj mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev za izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga mladih.
Opis dela V okviru projekta se bo izvedlo 12 usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni. Naloga trenerjev je sodelovati pri pripravi, izvedbi in vrednotenju teh usposabljanj. V prvi fazi bodo izbrani trenerji deležni usposabljanja, kjer se bodo podrobno seznanili s projektom in vsebinami, ki jih bodo posredovali udeležencem usposabljanj. Nato bodo sodelovali pri pripravi usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni. V drugi fazi bodo trenerji ta usposabljanja samostojno izvajali (za vsako usposabljanje je predvidena ekipa štirih trenerjev). Po zaključenem usposabljanju bodo trenerji kot mentorji na voljo izvajalcem programov na lokalni ravni.
Profil trenerjev in piscev PROFIL TRENERJA ali PISCA (želene izkušnje, reference in lastnosti)
• Izkušnje z izvajanjem različnih aktivnosti za in z mladimi ter z izvedbo usposabljanj mladih.
• Odlična sposobnost načrtovanja programskih aktivnosti glede na že postavljena izhodišča oz. smernice projektnih aktivnosti.
• Dobra sposobnost delovanja znotraj tima.
• Zanimanje za temo projekta: spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
• Zaželene izkušnje in strokovno znanje s področja promocije in preventive zdravja.
• Vrednote v skladu z namenom projekta.
• Zavzetost in motiviranost za delo.
• Odgovornost, zanesljivost, prilagodljivost.
• Kreativnost in iznajdljivost.
Zahteve in pričakovanja TRENERJI
• Obvezna udeležba na dveh 20-urnih usposabljanjih trenerjev (oktober 2015)
• Prisotnost na vseh srečanjih trenerske ekipe (načrtovanje in vrednotenje usposabljanj)
• Aktivno sodelovanje pri načrtovanju usposabljanj za izvajalce programov: priprava posameznih sklopov usposabljanj (oktober, november 2015)
• Vodenje in izvajanje vsaj treh 15-urnih usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni (november 2015-januar 2016)
• Priprava poročil o izvedenih usposabljanjih za izvajalce programov na lokalni ravni (januar-februar 2016)
• Mentorstvo izvajalcem programov na lokalni ravni (december 2015-april 2016)

PISCI
• Priprava avtorskih pol, ki obsegajo 30 000 znakov.
• Nabor literature
• Interpretacija obdelanih podatkov s terena
• Priprava izhodišč in končnih vsebin za priročnik

Časovni okvir TRENERJI
Maj 2015 – marec 2016

PISCI PRIROČNIKA
Maj 2015 – april 2016

Lokacija dela Različni kraji po Sloveniji
Oblika dela avtorska pogodba, račun – s.p., d.o.o, druge pravne osebe (organizacije, zavodi, društva,… ali študentska napotnica
Plačilo za delo TRENERJI: Plačilo za en trenerski dan je 150€ bruto (v to ceno so vštete tudi priprave in poročilo). Eno 15-urno usposabljanje obsega dva trenerska dneva. • Potni stroški za sestanke s trenerji bodo povrnjeni.

PISCI PRIROČNIKA: Plačilo se prilagodi glede na vrednost avtorske pole, ki je:
• na novo napisana avtorska pola 250,00€ bruto
• prenova obstoječega poglavja (velikost avtorske pole) 150,00€ bruto
Avtorska pola obsega 16 strani oziroma 30 000 znakov s presledki.

Način izbire kandidata Komisija za izbor bo po zaključku prijav pregledala prispele prijave in se odločila na podlagi ustreznosti kandidata oz. kandidatke glede na razpisne pogoje.

V primeru, da se komisija na podlagi prispelih prijav ne bo mogla dokončno odločiti, bo pripravila ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavnem obrazcu, najkasneje do 12. maja 2016.


b.) Pogoji

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Izobrazba: minimalno srednja šola (V. stopnja)
 • Mladinsko delo: izkušnje z delovanjem v mladinskih organizacijah ter poznavanje mladinskega sektorja.
 • Izkušnje z izvedbo treningov (kandidat ima izkušnje s pripravo in z vodenjem usposabljanj, se vključuje v aktivnosti organizacij, ki delujejo na področju prenosa znanj in opolnomočenja kompetenc mladih)
 • Poznavanje tematike: dobro oz. odlično poznavanje vsebine projekta Za zdravje mladih
 • Veščine in izkušnje:

  • izkušnje s pripravo programskih orodij, pisanjem priročnikov in podobne literature
  • odlično znanje slovenskega jezika, pisno in ustno;

c.) Prednostna obravnava

Prednost pri izbiri kandidatov predstavljajo naslednje reference in izkušnje:

 • Mladinsko delo:

  • Prednost imajo kandidati z večletnimi izkušnjami z delovanjem pri (vsaj) enem od projektnih partnerjev, ki so del mladinskega sektorja (Mladinski svet Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinsko združenje Brez izgovora, Zveza tabornikov Slovenije).
  • Prav tako imajo prednost kandidati, ki so (bili) aktivni v mladinskem delu tako na lokalni kot na nacionalni ravni.
  • Prednost imajo kandidati, ki so bili že udeleženi v eni od aktivnosti projekta Za zdravje mladih.
 • Veščine in izkušnje za pisce izdelkov: Prednost imajo kandidati, ki so že sodelovali pri pripravi podobnega izdelka.


4. Druge obveznosti

 • Strokovna, vestna, kvalitetna ter pravočasna izvedba pogodbenih del.
 • Korektno delo in sodelovanje z urednikom priročnika in koordinatorjem usposabljanj.
 • Redno sodelovanje z naročnikom (MZBI) in nosilcem projekta Za zdravje mladih (ZSKSS)
 • Odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc in varovanje osebnih podatkov okviru svojega dela.

5. Rok in način prijave

Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec (priloga 1; gl. v nadaljevanju) in življenjepis oz. dokument, ki bo izkazoval izpolnjevanje obveznih in prednostnih kriterijev (točki 2 in 3). Prijavi lahko priložite tudi druga dokazila o izpolnjevanju kriterijev, ni pa obvezno.

Prijavo pošljite najkasneje do 20. maja 2015, in sicer:

 • po e-pošti na zdravjemladih@skavt.net; prijava je veljavna, če/ko s tega naslova prejmete potrditveno sporočilo; ALI
 • priporočeno po pošti na naslov Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana (žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti "razpis ZZM ".

6. Druge informacije

Za informacije o razpisu smo vam na voljo na tel. št. 01 200 95 63 ali na e-naslovu info@noexcuse.si (Jan Peloza).

Mladinsko združenje Brez izgovora si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov, če komisija tako presodi.

Prilogi (v nadaljevanju dokumenta):

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice