Odprto pismo Državnemu zboru glede transparentnosti alkoholnega zakona

Spodaj podpisane nevladne organizacije, ki delujemo na področju javnega zdravja, pozorno spremljamo področje transparentnosti sprejemanja odločitev glede zakonodaje s področja javnega zdravja. Ob nedavni obravnavi in sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) – skrajšani postopek, EPA 1829 – VII na 23. redni seji Odbora DZ za zdravstvo, ki je potekala v sredo, 10. maja 2017, apeliramo, da se skladno z najvišjimi standardi transparentnosti k zakonu priloži zakonodajna sled, kjer bo jasno zapisano:
 
  1. Kdo je sodeloval pri pripravi besedila (vključno z morebitnimi zunanjimi svetovalci in strokovnjaki)?
  2. Kdo je poizkušal vplivati na sprejem zakona in njegovo vsebino?
  3. Kaj so deležniki v okviru vplivanja zagovarjali (kakšni so bili predlogi posameznih členov in druge oblike predlogov)?
  4. Katere rešitve so bile v okviru vplivanja sprejete ali delno sprejete in so končale v besedilu zakona?
  5. Katere rešitve se niso upoštevale in zakaj?

Čeprav so bili določeni stiki morda poročani Komisiji za preprečevanje korupcije, smo v spodaj podpisanih nevladnih organizacijah prepričani, da obstoječi zakonodajni okvir s področja lobiranja in zakonodajne sledi ne zagotavljata zadostne stopnje transparentnosti in javnosti ne nudita dovolj podatkov za učinkovito spremljanje vplivov na konkreten zakonodajni postopek s strani alkoholne industrije.

Zato vas naprošamo, da pri nadaljnji obravnavi in sprejemanju omenjenega zakona v Državnem zboru RS, ki po našem mnenju predstavlja precejšnje korupcijsko tveganje (morebitne povezave predlagateljev z alkoholno industrijo), vzpostavite višje standarde transparentnosti in zagotovite popolno zakonodajno sled. Prav tako vas pozivamo, da ponovno razmislite o primernosti zakona za nadaljnjo obravnavo in sprejem v Državnem zboru RS, saj je ta v neskladju z najrelevantnejšimi razpoložljivimi znanstveni dognanji in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije ter tudi v nasprotju s strateškimi javnozdravstvenimi usmeritvami naše države in strategijo Evropske unije na področju alkohola iz leta 2006.

Prav tako deležniki javnozdravstvene strokovne javnosti in civilne družbe v celoti niso bili vključeni v pripravo predloga zakona, kar je tudi v nasprotju s transparentnostjo zakonodajnega postopka. Čeprav gre le za manjšo spremembo in dopolnitev zakona, smo mnenja, da gre z vsebinskega vidika za pomembno spremembo v politiki naše države na področju alkoholne politike, in to precej na slabše.

Zakonodajna sled je običajno priloga k zakonu, ki razkriva vplive na nastanek besedila zakona in zagotavlja transparentnost dela zakonodajnega postopka, ki poteka izven neposrednega vpogleda zainteresirane javnosti. Pomaga zagotavljati, da vpliv posamičnih interesov in interesnih skupin na oblikovanje javnih politik in predpisov ni nesorazmeren. Omogoča ugotavljanje dejanskega in videza nasprotij interesov in viša zaupanje v zakonodajni postopek.

S spoštovanjem,
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«
Urška Erklavec, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Mihaela Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Nataša Sorko, Društvo Žarek upanja
Prim. Matija Cevc, Društvo Za srce
David Razboršek, Zavod Vozim

PREBERITE TUDI

03.06.2021

“Odločeni! Opuščamo kajenje”

  Ljubljana, 28. maj 2021 Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen opuščanju kajenja in poteka pod geslom »Odločeni!

22.04.2021

Simpozij: ”Odločeni! Opuščamo kajenje”

Ob Svetovnem dnevu brez tobaka bo v petek, 28. 5. 2021, potekal simpozij z naslovom “Odločeni! Opuščamo kajenje”, na katerem sodeluje tudi Zveza Brez izgovora

12.04.2021

Evropska spletna raziskava o…

Nacionalni inštitut za javno zdravje se je pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Vse novice