Naj se Dan brez cigarete spremeni v življenje brez cigarete

V petek, 31. januarja 2014, obeželujemo Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni spodbudo za opustitev kajenja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da so bolezni in smrti, povzročene s kajenjem, preprečljive in nepotrebne. Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, namreč umre približno polovica kadilcev. V Sloveniji to vsako leto pomeni smrt 3.600 posameznikov ali skoraj 10 na dan. Vsak teden zaradi kajenja umreta dva prebivalca Slovenije, stara med 30 in 44 let. Vsak četrti umre pred 60. letom starosti, mnogi že precej prej.  Več kot polovica kadilcev želi prenehati kaditi, zato jim je potrebno ponuditi pomoč pri opuščanju kajenja. V Sloveniji obstaja vrsta različnih programov pomoči odvajanja od kajenja, še vedno pa se mora za spremembo odločili kadilec sam. Poslanici Dnevu brez cigarete smo se pridružili tudi v Brez izgovora Slovenija.

Kadi vsak četrti Slovenec, star 15–64 let, in vsak peti 15-letnik. Kar 70 odstotkov kadilcev začne redno kaditi že pred 19. letom starosti. “V zadnjih letih se delež kadilcev ne zmanjšuje. Veča se delež kadilk med ženskami in dekleti, delež kadilcev med moškimi in fanti pa se ne spreminja,” je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ in opozorila: “S kombinacijo poznanih učinkovitih ukrepov in popolnimi prepovedmi lahko dosežemo pomembno zmanjšanje rabe tobaka. V Sloveniji zaostajamo v uvedbi ukrepov za omejevanje kajenja, saj od leta 2007 ni novih zakonodajnih ukrepov in zato delež kadilcev ostaja relativno visok.” Med 30 evropskimi državami je Slovenija na 17. mestu po obsegu uvedbe učinkovitih ukrepov nadzora nad tobakom. 

Kajenje povzroča številne bolezni, odnehati pa ni lahko

Tobak je najbolj nevarna splošno uporabljana droga v Evropi, njegova raba pa je dejavnik tveganja za nastanek in razvoj vrste kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so pogosto neposredni vzrok smrti kadilcev. “Vpliv kajenja je nesporno dokazan pri različnih vrstah rakov, boleznih srca in ožilja ter kronični obstruktivni pljučni bolezni, težavah z zanositvijo in impotenco. Med "kadilske rake" prištevamo: rak pljuč, grla, požiralnika, ustne votline, trebušne slinavke, ledvic, vratu maternice in sečnega mehurja. Na prvem mestu je zagotovo rak pljuč, saj je med najpogostejšimi na svetu in tudi v Sloveniji. Tudi večino primerov kronične obstruktivne pljučne bolezni povzroči kajenje. Vendar kadilci umirajo predvsem zaradi bolezni srca in ožilja,” je povedal mag. Tomaž Čakš z NIJZ, ki je dodal, da intervencije za zmanjševanje kajenja populaciji prinašajo izboljšanje zdravja z relativno majhnimi stroški. 

Nikotin povzroča zasvojenost, zato mnogi kadilci ne uspejo prenehati kaditi. Če bi lahko, naj bi jih prenehalo kaditi kar med 50 in 70 odstotkov. Veliko nekdanjih kadilcev poroča o stalni želji po cigareti in ugotavljajo, da so zasvojeni z nikotinom, podobno kot drugi ljudje z alkoholom, narkotiki ali pomirjevali. Nekateri kadilci uspejo prenehati s kajenjem v prvem poskusu, drugi morajo poskušati večkrat in marsikateri ima resne odtegnitvene simptome. Zaradi zasvojenosti mnogim ne uspe, še posebej, če poskušajo to storiti sami, brez pomoči. Zato jim je treba ponuditi strokovno pomoč, za spremembo pa se mora odločili kadilec sam.

Mag. Tomaž Čakš z NIJZ navaja: “Uspešna pomoč pri opuščanju kajenja vsebuje vrsto ukrepov, vedenjsko in farmakološko zdravljenje z izobraževanjem, kratkimi posveti in nasveti, intenzivno podporo, tudi v obliki telefonskih linij, na katere se kadilci lahko obrnejo po pomoč in podporo, predpisovanjem preparatov in drugim, kar lahko pomaga posamezniku in populaciji kot celoti. Posamezni kadilec ima lahko izrazito različne izkušnje v vsakem od več poskusov, s katerim je poskusil prenehati kaditi.” Zelo pomembno je, da kadilec ne razmišlja samo o prenehanju kajenja, temveč o celoviti spremembi v smeri bolj zdravega načina življenja, pri čemer mu morajo pomagati  terapevt in njegovi domači.

Na voljo programi opuščanja kajenja in svetovalni telefon

Programi opuščanja kajenja potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci, ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadarkoli obrnejo na najbližji zdravstvenovzgojni center, za kar ne potrebujejo napotitve s strani osebnega zdravnika. Na voljo sta  dve vrsti obravnav – skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja. “Skupinsko svetovanje se organizira takrat, ko je prijavljenih dovolj udeležencev in obsega šest srečanj. Na njih udeleženci razvijajo veščine in sposobnosti, ki pripomorejo k pozitivnim spremembam. Tako obravnavajo različne vsebine, ki so pomembne v procesu razmišljanja o opustitvi kajenja, o sami opustitvi kajenja in vztrajanja pri doseženi spremembi. V skupini razvijejo medsebojno pomoč, ki jim pomaga pri tem, da se predvsem na začetku zavedajo pasti, ki jim delajo težave pri njihovi odločitvi, kako ostati nekadilec,” je program predstavila Dominika Novak Mlakar z NIJZ in dodala. “V individualno svetovanje pa se vključujejo kadilci, ki jim skupinska oblika svetovanja ne ustreza, oziroma takrat, kadar je kadilec zelo zainteresiran za prenehanje kajenja in ni mogoče oblikovati skupine.”

Kot brezplačna pomoč kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je na voljo tudi svetovalni telefon. Klic na svetovalni telefon je brezplačen na telefonski številki 080 2777, ki je dosegljiva ob delovnikih med 17. in 20. uro. Telefonska številka je objavljena na embalaži tobačnih izdelkov. Na svetovalnem telefonu klicatelji dobijo informacije o škodljivostih kajenja, prednostih ne-kajenja, metodah opuščanja kajenja, ki so v Sloveniji na voljo, kam se obrniti po pomoč, informacije o tem, kako opustiti kajenje, izvaja pa se tudi podpora v času opuščanja kajenja in podpora v času vzdrževanja abstinence. Delovanje svetovalnega telefona financira Ministrstvo za zdravje RS, delavnice za opuščanje kajenja v sklopu zdravstvenih domov pa so financirane s strani ZZZS.

Pri opuščanju kajenja sodelujejo tudi nevladne organizacije. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo v sklopu programa Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi v Republiki Sloveniji, ki ga v okviru javnega razpisa sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, po srednjih šolah po Sloveniji v okviru nacionalnega programu "Proste roke – čista pljuča" izvaja program opuščanja kajenja za mladostnike v starostni skupini 15–18 let. Prav tako izvajajo tečaje za opuščanje kajenja "Da, opuščam kajenje" in individualna svetovanja za opuščanje kajenja, po uspešnem kanadskem programu Breathe-Free. Za nosečnice kadilke ponujajo poseben pristop za opuščanje kajenja, ki so ga povzeli po poljskem modelu z Inštituta za onkologijo, izdali pa so tudi brošuro »Kako voditi pogovor z nosečnicami, ki želijo prenehati kaditi«. Trenutno v Sloveniji ni drugega programa ali izvajalca, ki bi se posebej osredotočal na nosečnice kadilke. Vse storitve so za uporabnika brezplačne.

Tobačni izdelki so lahko dostopni in prepoceni

V svetovnem merilu tobačna industrija kljub Okvirni konvenciji o omejevanju tobaka, katere podpisnica je tudi Slovenija, še naprej povečuje svojo prodajo. Povečanje je posledica predvsem na račun novih kadilcev v državah v razvoju. Kljub temu pa je v Evropi vrsta držav, ki se uvrščajo v sam svetovni vrh po deležu kadilcev. »V zadnjih letih so posamezne države sprejele vrsto ukrepov, ki omejujejo tobačno industrijo in vsem, ki so odvisni od tobačnih izdelkov, olajša odločitev za življenje brez cigarete. Tako so nekatere države uvedle popolno prepoved oglaševanja in enotno embalažo tobačnih izdelkov, kar zmanjšuje možnost za promocijo tobačnih izdelkov,« ugotavlja Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacija za Slovenijo, ki opozarja: »Slovenija v primerjavi z najbolj naprednimi državami na tem področju zaostaja, zato delež kadilcev ostaja relativno visok. V Sloveniji je še vedno dovoljeno oglaševanje blagovnih znamk tobačnih izdelkov na vseh prodajnih mestih, število prodajnih mest tobačnih izdelkov v Sloveniji pa je zelo veliko. Prav tako so zaradi razmerja med ceno in kupno močjo prebivalstva tobačni izdelki bolj dostopni kot v državah Jugovzhodne Evrope, kar pomeni, da so tobačni izdelki v Sloveniji prepoceni.«

Z njim se strinja tudi Jan Peloza, predsednik mladinske zveze Brez izgovora Slovenija: »Kljub dvigu tobačnih trošarin, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, ima Slovenija v primerjavi z ostalim svetom še vedno smešno nizke cene tobačnih izdelkov. Povprečen kadilec, ki pokadi eno škatlico cigaret na dan, že sedaj letno "vrže skozi okno" preko 1.460 evrov, kar je primerljivo z razkošnim dopustom na Maldivih. In ta cena je šele začetek, saj bodo trošarine v prihodnjih letih še višje. Usodo si dajte krojiti sami, denar namenjen tobaku pa porabite pametneje.«

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice