Imamo novi Upravni in Nadzorni odbor Brez izgovora Slovenija

Danes, 22.1.2016 so v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija v sklopu 4. skupščine potekale volitve v upravni in nadzorni odbor. Nevladna mladinska organizacija je v decembru 2015 pridobila status v javnem interesu in nacionalne mladinske organizacije in tako postala ena najvidnejših organizacij v mladinskem nevladnem sektorju ter prejela povabilo v Mladinski svet Slovenije. Z menjavo garniture upravnega in nadzornega odbora so zastavili nove cilje tako na področju opolnomočenja mladinskega sektorja, kot tudi izboljšanja notranjega delovanja.
 
Jan Peloza, ki je kot predsednik organizacijo zastopal v letih 2014 – 2015 je povedal: »V času zadnjega mandata kot predsednika Brez izgovora Slovenija se je zgodilo veliko premikov. Velika zasluga za to gre tudi generalni sekretarki Adisi Dizdarević, ki me je zelo razbremenila operativnih nalog in s svojim “out of the box” pogledom omogočila rast organizacije tudi v drugih smereh, predvsem v smeri boljše mladinske aktivacije in participacije ter delovanja v okviru velikih kohezijskih projektov. Ravno veliki kohezijski projekti so prinesli organizaciji velik “push” in ugled v mladinskem in javnozdravstvenem sektorju v Sloveniji in širše, kar bi izpostavil tudi kot ključen dosežek svojega mandata. Pridobili smo status nacionalne organizacije in javni interes v mladinskem sektorju, vzpostavili smo še dve novi delujoči lokalni enoti, izboljšali smo sistem pridobivanja novih članov in okrepili pisarno

Kot velik uspeh je navedel tudi dejstvo, da so mlajše generacije tako aktivno poprijele po pozivu za nove člane upravnega odbora, kar je vsekakor spodbuda za naprej, da je ta organizacija predvsem organizacija mladih, ki živi idejo Brez izgovora.

Ob zaključku 4. Skupščine Mladinske zveze Brez izgovora so po imenovanju volilne komisije potekale volitve v upravni in nadzorni odbor.
 

Upravni odbor 2016/2018


Nina Rogelj, predsednica

Sem Nina Rogelj, študentka fakultete za Upravo in dolgoletna aktivistka Brez izgovora Slovenija. Od 2014/2016 sem bila mednarodna koordinatorka v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in članica upravnega odbora in vodja na področju tobaka v Sloveniji. V mandatnem obdobju 2016/2018 bom na prvo mesto postavila opolnomočenje novega upravnega odbora do te stopnje, da bo sposoben samostojno voditi organizacijo. Želim jim nuditi mentorstvo in oporo. Pozornost bom namenjala tudi t.i. promociji v organizaciji. Želim si, da bi ustanovili še več lokalnih enot v Sloveniji in dali možnost udejstvovanja tudi tistim mladim, ki te možnosti do sedaj niso imeli. V svojem mandatu bom pomagala pri vzdrževanju dejavnosti na mednarodnem področju in mentorirala novo mednarodno koordinatorko. Podpirala bom vsa naša združenja in jim pomagala pri zagotavljanju sredstev za svoje delovanje ter skrbela, da bo financiranje organizacije transparentno.

Manca Kozlovič, podpredsednica

Sem Manca Kozlovič, študentka pedagogike, andragogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Brez izgovora Slovenija sem aktivistka od februarja 2013. Od takrat sem bila pomočnica v Mladinskem združenju Brez izgovora Obala, članica projekta Tobak, zadnje pol leta pa vodim lokalno enoto v Zasavju. V Upravnem odboru sodelujem od poletja 2014, sprva kot koordinatorka za aktivacijske projekte, potem pa sem prevzela mesto podpredsednice, ker bom vztrajala tudi naslednji dve leti. V mandatnem obdobju 2016/2018 si želim izboljšati komunikacijo med člani Upravnega odbora. Želim, da se vzpostavi bolj fluidno delovanje Upravnega odbora, saj bomo tako zagotovili kontinuiteto srečevanj.
 

Dagmar Nared, koordinatorka članstva

Sem Dagmar Nared, dijakinja 4. letnika Škofijske klasične gimnazije, svoje izobraževanje pa želim nadaljevati na Filozofski fakulteti. Brez izgovora sem se pridružila v marcu 2014, danes pa sem postala koordinatorka članstva za mandat 2016/18. Sodelujem pri projektih Tobak ter Gospodarstvo – družba, prav tako pa sem postala pomočnica pri vodenju lokalne enote Brez izgovora Zasavje, kar mi je dalo večji vpogled in razumevanje v delovanje organizacije. Aktiviste bom spodbujala k udejstvovanju znotraj in izven organizacije. Prioriteta mi je stabilnost naših lokalnih enot in aktivacijskih projektov, ter stremenje k dinamičnemu in kakovostnemu delovanju Odbora za aktivacijske projekte.

Lucija Pečlin, mednarodna koordinatorka

Sem Lucija Pečlin in trenutno končujem 4. letnik na Gimnaziji Ledina. V prihodnjem letu nameravam obiskovati študij geografije in zgodovine na filozofski fakulteti v Ljubljani. Brez izgovora sem se pridružila 2013, sprva kot aktivistka potem pa sem napredovala do pomočnice pri projektu alkohol. Aktivna sem tudi pri projektih na področju gospodarstva, družbe in trajnostnega razvoja. V svojem mandatnem obdobju želim predvsem nadaljevati odlično delo prejšnje mednarodne koordinatorke ter se truditi za ohranjanje in vzpostavljanje mednarodnih vezi z starimi in novimi partnerji. Kot članica upravnega odbora pa  si bom prizadevala, da bo upravni odbor vedno odločal tako  v prid organizacije kot v prid aktivistom, ki so njen glavni del.


Nika Glavina, blagajničarka

Sem Nika Glavina, študentka 3. letnika Pedagoški fakulteti in nova blagajničarka v Brez izgovora. V organizaciji sem aktivna od leta 2010. Svojo pot sem začela kot aktivistka, nato pa sem za 2 leti postala pomočnica Mladinskega združenja Brez izgovora Obala, kjer sem kasneje tudi napredovala v predsednico in zakonito zastopnico. V svojem mandatnem obdobju 2016/2018 se bom zavzemala za redno spremljanje in iskanje razpisnih priložnosti ter spodbujala vodje k pisanju prijavnic.


Minela Jelečević, koordinatorka komuniciranja

Sem Minela Jelečević, študentka 1. letnika Tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija pa sem prevzela mesto Koordinatorke komuniciranje v mandatnem obdobju 2016/2018. V Brez izgovora sem od leta 2012 in sem od takrat tu pridobila številne izkušnje; med drugim 2 leti kot pomočnica pri duševnem zdravju, vodja in zakonita zastopnica Brez izgovora Postojna in od prejšnjega leta tudi kot koordinatorka za aktivacijske projekte. V mandatnem obdobju 2016/2018 želim v Brez izgovora vzpostaviti zgleden nivo komunikacije, saj je glede na naravo našega dela pomembno, da tako interna kot eksterna komunikacija delujeta učinkovito. Pozornost bom namenjala tudi promociji Brez izgovora; tako v smislu pridobivanja novih aktivistov v lokalnih enotah kot širjenje prepoznavnosti v širši javnosti.

Novi upravni odbor je v vodenje prevzel organizacijo, ki stoji na dobrih temeljih, svoje aktivnosti pa bodo med drugim usmerili prevsdem v utrjevanje in povečevanje dobrega ugleda organizacije v mladinskem nevladnem prostoru.
 

Novi člani Nadzornega odbora 2016/2018

Jan Peloza

V Brez izgovora Slovenija sem prisoten že od njegove ustanovitve leta 2006. Kot soustanovitelj sem šel čez vse faze organizacije, lepe in manj lepe trenutke ter v tem času imel vpogled nad njenim celotnim delovanjem. S svojiim nadaljnjim delom v nadzornem odboru bi rad pomagal pri doseganju dodane vrednosti novega upravnega odbora in zagotavljal transparentno delovanje organizacije. S svojo prisotnostjo bi rad zagotovil, da zveza v bodoče ne ponavlja istih napak kot so jih že prejšnja vodstva, predvsem pa se zagotovi trajnost delovanja, neodvisno od zunanjih izzivov.


Nassim Djaba

Trenutno sem študent 2. letnika magistrskega študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici. V Brez Izgovora sem zasedal različne pozicije večinoma kot vodja projektov poleg tega pa član upravnega odbora in mednarodni koordinator. V tem mandatnem obdobju želim prispevati k reputaciji in prepoznavnosti organizacije, kot član nadzornega odbora pa želim prispevati na ravni procesov znotraj zveze in transparentnosti delovanja.


Urška Erklavec

Trenutno sem Absolventka Fakultete za farmacijo, program EMŠ Farmacija, 8 let aktivistka pri Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija. V novem mandatnem obdobju se želim v okviru NO še naprej zavzemati za pravično nagrajevanje/plačevanje vodij glede na opravjene aktivnosti, ter skrbeti, da so razmerja, pravila in finance društva v skladu s pravilniki in vrednotami društva.
 
Vsem novoizvoljenim članom Upravnega in Nadzornega odbora čestitamo in jim želimo uspešni naslednji dve mandatni leti!

 

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice