Brez izgovora poziva k prijavi Programov za promocijo zdravja

Mladinsko združenje Brez izgovora vabi k prijavi lokalnih programov promocije zdravja za otroke in mlade. Ena od aktivnosti projekta Za zdravje mladih, katerega osnovni namen je zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladih, so programi promocije zdravja za otroke in mlade.

Posameznike in organizirane skupine želimo spodbuditi, da v svojem okolju na temo promocije zdravja pripravijo program, ki bo namenjen širši skupnosti. Zato smo pripravili razpis, s katerim imate posamezniki, predvsem pa skupine, možnost pridobiti sofinanciranje za programe, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji.
 

Namen programov na lokalni ravni


Namen razpisa je podpreti dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog pri otrocih in mladih. Podprti bodo torej programi, ki bodo spodbujali zdrav način življenja na različnih področjih razvoja (telesnem, čustvenem, duhovnem, itd.) v skladu s smernicami, ki jih bo dal projekt, ter bo usmerjen navzven (torej bo moral v neki meri vključevati tudi nečlane). Poleg tega je namen razpisa spodbuditi tudi projektno delo mladih.

Prijavljen program:

  • mora imeti jasen namen in cilje v skladu s smernicami o učinkovitosti programov na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki jih bodo mladi pridobili v času usposabljanj za promotorje zdravja;
  • mora imeti jasno definirano ciljno skupino, program pa mora biti pomemben za to skupino;
  • je namenjen širši skupnosti (usmerjen navzven, družbeno odgovoren);
  • vsebinsko pokriva eno ali več področij zdravja otrok in mladih (prehrana, duševno zdravje, zdrava spolnost, prepovedane droge, alkohol in tobak, nekemične zasvojenosti);
  • poteka vsaj 30 ur (skupaj s pripravami, izvedbo in vrednotenjem, pri čemer mora biti glavni aktivnosti v programu promocije namenjenih vsaj 5 ur);
  • mora imeti v programski skupini vsaj enega člana, ki se je udeležil usposabljanja za promotorje zdravja (zaželeno je, da je vodja, ni pa nujno);
  • pripravi programska skupina, ki lahko šteje med 4 in 15 članov (izvajalcev je seveda lahko več), pri čemer je vsaj 70% članov skupine starih med 16 in 29 let;
  • ima programsko skupino, ki jo lahko sestavljajo člani naslednjih organizacij: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Brez izgovora Slovenija, Zveze tabornikov Slovenije in ostale članice Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa (lahko pa se pridružijo tudi drugi posamezniki, ki želijo aktivno sodelovati v programu).
Za prijavo na izvajanje programov na lokalni ravni obstaja več možnosti. Prijavi se lahko:
  • že delujoča skupina, ki deluje znotraj registrirane pravne osebe;
  • na novo ustanovljena skupina, ki deluje znotraj registrirane pravne osebe oziroma ima željo razvijati projekt za namene opolnomočenja že obstoječe registrirane pravne osebe.
Mladinsko združenje Brez izgovora bo z izbranimi organizacijami, ki združujejo takšne skupine, podpisal sporazum o sodelovanju.

Več informacij najdete tudi na spletni strani projekta Za zdravje mladih.

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 na 01 2009563 ali na e-mailu info@noexcuse.si.


 

 

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice