Brez izgovora opozarja na škodljivost pivskih iger med mladimi

Skupaj z Nacionalnim inštitutom RS za javno zdravje in še nekaterimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji, Brez izgovora Slovenija sprejema stališče, da take igre škodijo zdravju in razvoju mladega človeka.

V zadnjem času se v Sloveniji pojavljajo igre, ki spodbujajo mlade k opijanju. Večina mladih takih iger ne odobrava, saj lahko z njimi ogrožajo svoje zdravje, se poškodujejo ali povzročijo škodo v svojem družabnem življenju, ki jo je včasih težko popraviti. Alkohol vpliva na razsodnost in vedenje posameznika, sposobnost hitrih reakcij in koordinacijo, osebe v opitem stanju počnejo stvari, ki jih drugače ne bi.

Raziskave kažejo, da mladostniki, ki začnejo s pitjem alkohola pri nižji starosti, bolj verjetno s pitjem tudi nadaljujejo in imajo večje tveganje, da postanejo od alkohola odvisni. Poznano je, da izpostavljenost mladostnikov oglaševanju alkoholnih izdelkov, vpliva na njihovo željo, namen in odločitev za pitje. Zato alkoholna industrija in industrija zabave spodbujata pitje, pri tem se intenzivno usmerjata na mlade.

Zaradi vsega navedenega svetujemo, naj se mladi in odrasli v tovrstne igre ne vključujejo in jih ne spodbujajo, mediji pa o njih ne poročajo, saj s tem dosegajo ravno nasprten učinek – popularizacijo določenega škodljivega početja med mladimi.

Mladim svetujemo, da se poslužujejo katerih drugih interaktivnih (nepivskih) igric, ki so npr.  dostopne na Salto Youth Network Training Toolbox ali v All Different All Equal Education Pack.

(Povzeto in prirejeno po www.nijz.si)

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice