Bojan Pretnar proti javnemu zdravju – NVO napovedujejo spremljanje lobiranja tobačnega zakona

Z današnjim dnem se s strani  Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Transparency International Slovenia in Campaign for Tobacco Free Kids prične redno spremljanje postopka sprejemanja novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) v Sloveniji. Glavne aktivnosti novega partnerstva bodo vključevale spremljanje lobističnih stikov, zaznavanje in opozarjanje o potencialnih nasprotjih interesov ter redno preverjanje argumentov poslancev Državnega zbora, državnih svetnikov, njihovih strokovnih sodelavcev in drugih interesnih združenj, ki bodo poskušali vplivati na verzijo zakona, ki ga je Vlada RS potrdila 1. decembra 2016 na svoji 112. redni seji – njihovo sporočilo za javnost je dostopno na tej povezavi.
Jan Peloza iz Brez izgovora Slovenija je povedal: “Zadnje leto smo priča ogromnemu pritisku s strani tobačne industrije in njihovih interesnih skupin v povezavi z novim tobačnim zakonom. Kot že leta 2014 pri sprejemanju evropske Direktive o tobačnih izdelkih v Evropskem parlamentu, smo tudi tokrat priča velikemu lobiranju proti učinkovitim ukrepom tobačne politike za zmanjšanje porabe in dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov. Med bolj učinkovite ukrepe, ki jih je Vlada RS potrdila decembra 2016, vsekakor sodi uvedba enotne embalaže tobačnih izdelkov, ki dokazano zmanjšuje kajenje med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva, zlasti otroci in mladostniki. Zavedamo se, da bo naslednja dva meseca na predstavnike ljudstva vršen neizmeren pritisk, kar opažamo že pri nekaterih  strankah vladajoče koalicije, ki so morda temu celo podlegli. Na drugi strani namreč nastopajo t.i. “neodvisni strokovnjaki” kot je recimo dr. Bojan Pretnar, bivši vodja Urada RS za intelektualno lastnino, ki je eden glavnih nasprotnikov take ureditve. In ravno uporaba spornih argumentov v preteklih objavah in druge aktivnosti dr. Pretnarja nakazujejo na moralno fleksibilnost in vzpostavljajo dvom v njegovo nepristranskost.”
Robert Eckford, pravnik, nekdanji svetovalec britanskega ministrstva za zdravje za področje enotne embalaže in zdajšnji pomočnik direktorja največje nevladne organizacije s področja tobaka na svetu Campaign for Tobacco Free Kids, je ob analizi argumentov dr. Pretnarja povedal: “Gospod Bojan Pretnar, viden strokovnjak s področja intelektualne lastnine v Sloveniji, je nedavno objavil dolg strokovni članek, sodeloval v številnih intervjujih v slovenskih medijih in leta 2013 nastopil v slovenskem Državnem zboru kot nasprotnik uvedbe enotne embalaže tobačnih izdelkov. Dr. Pretnar uporablja enake argumente kot jih je uporabljala tobačna industrija v Avstraliji, Veliki Britaniji, na Irskem in v Franciji, medtem ko sistematično ignorira številne dokaze, ki potrjujejo ustreznost in učinkovitost uvedbe takega ukrepa. Njegove argumente so v celoti diskreditirali razni akademiki in raziskovalci, dodatno pa to potrjujejo tudi številne sodne odločbe.” Celotna analiza kontroverznih argumentov dr. Pretnarja je dostopna na tej povezavi.
V skladu s členom 5.3. Okvirne konvencije o tobačni kontroli (sprejeta s strani Svetovne zdravstvene organizacije), ki jo je podpisala tudi Slovenija, naj ne bi države “sprejemale, podpirale ali odobravale nobene ponudbe za pomoč, oz. nobenega zakonskega predloga ali politike na področju nadzora nad tobakom, ki bi jih pripravila tobačna industrija ali ki bi bili pripravljeni v sodelovanju z njo” ter smele “nobeni osebi, ki je zaposlena v tobačni industriji, in nobeni pravni ali fizični osebi, ki deluje v korist njenih interesov, dovoliti, da bi postala članica katerega koli vladnega organa ali odbora ali katere koli svetovalne skupine, ki vzpostavlja ali izvaja nadzor nad tobakom ali javnozdravstveno politiko.” Dr. Pretnar na podlagi ugotovitev analize ali zavedno ali nezavedno deluje v korist tobačne industrije, istočasno pa uradno svetuje vsaj eni od koalicijskih strank v slovenskem Državnem zboru, številnim drugim pa brezplačno neuradno ponuja svoje usluge.
Lobiranje predstavlja zakonito vplivanje na odločevalce le, če je transparentno in etično. Transparency International (TI) Slovenia ugotavlja, da je lobiranje in vplivanje tobačne industrije na zakonodajo na evropski ravni pri sprejemanju Direktive o tobačnih izdelkih in v državah članicah v postopkih prenašanja te direktive v svoj pravni red pogosto netransparentno. Zato bo TI Slovenia skupaj s partnerji spremljala postopek sprejemanja in vplivanja na Predlog ZOUTPI. "Vsako vplivanje in stiki odločevalcev z lobisti in vsebina pogovorov morajo biti javno objavljeni in dostopni. Le tako lahko javnost, nevladne organizacije in novinarji spremljamo in nadziramo vplive na sprejemanje in oblikovanje zakonodaje, zaznavamo morebitne konflikte interesov in nezakonsko vplivanje. Lobiranje, ki je skrito pred očmi javnosti namreč vodi v večja korupcijska tveganja in do "ujetosti" zakonodajnega postopka”,  pravi generalni sekretar TI Slovenia, Vid Doria.
TI Slovenia poziva poslance, da vestno spoštujejo zakonsko dolžnost in prijavljajo vse lobistične stike in vse nezakonite in nedovoljene stike. Poslancem in javnim uslužbencem, ki so sodelovali pri pripravi zakona in tudi drugim, ki imajo informacije o  primerih pritiskov in poskusov nezakonitega vplivanja v postopkih, v Centru za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje (Center Spregovori!) prek številke 0803934 ali preko spregovori@transparency.si omogočamo anonimno prijavo nepravilnosti.

Za konec je Jan Peloza povedal, da bodo s pomočjo naprednih orodij informacijske tehnologije redno spremljali in preverjali prekrivanje argumentov predstavnikov ljudstva, njihovih pomočnikov in drugih interesnih skupin, ki bodo nastopili v Državnem zboru, svetu in njunih odborih, z javno dostopnimi predlogi, ki jih je dala tobačna industrija s svojimi podporniki slovenskemu ministrstvu za zdravje, v času javne razprave o novem tobačnem zakonu marca in aprila 2016. “Dodatno bomo preverjali t.i. “zombie argumente”, ki jih tobačna industrija preko podpornikov redno uporablja za zastraševanje javnosti in držav pri sprejemanju naprednih tobačnih ukrepov po svetu (kot npr. napoved odškodninskih tožb, porast črne trgovine idr.). Te argumente imenujemo “zombie” zato, ker so v drugih državah že “umrli”, oz. so bili demantirani ali so celo tobačna podjetja tožbe s takimi argumenti izgubila, znova pa se kot “živi mrtveci” rodijo v drugih državah, tudi v Sloveniji. Dokler bomo dovoljevali, da nam peščica milijarderjev narekuje usodo in usmerja zakone, ki vplivajo na naše zdravje in blagostanje preko moralno vprašljivih potez, do takrat bomo na to tudi glasno opozarjali in brezkompromisno zahtevali transparentnost takih procesov”.


Povezave:

Kontakt:

Jan Peloza
Brez izgovora Slovenija
jan.peloza@noexcuse.si
040 732212

PREBERITE TUDI

22.03.2023

»Tobačni zakon bi moral…

Nevladne organizacije, članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB), v celoti podpiramo predlagano novelo tobačnega zakona. Dodatno predlagamo še nekaj strožjih ukrepov, ki ne

20.03.2023

Ukrainians and Slovenes: so…

Živjo!    It’s us again, Masha and Misha — Ukrainian ESC volunteers in No Excuse. We have been in Slovenia for half a year already

20.03.2023

ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE…

3. je bil v javno razpravo posredovan Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Zakon želi odpraviti nepravilnosti

Vse novice