BLOG: BI šli nacionalno?

Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija sestavlja 7 regionalnih združenj, znotraj katerih se mladi aktivisti družijo, učijo novih veščin in načrtujejo družabne dogodke za svoje lokalno okolje. Naš cilj pa je zvezo razširiti na vseh 12 slovenskih regij, s čimer bomo ponudili sleherni mladi osebi, da se pridruži naši organizaciji in skupaj z njo raste skozi svoje kočljivo obdobje najstništva. Vsaj začetno podporo predvideni rasti nudi projekt, financiran s strani Evropskega socialnega sklada, Brez izgovora Slovenija: BI šli nacionalno?

Letos smo na novo ustanovili združenje v Zasavju, kar bo dalo lokalni mladini možnost, da tudi oni znotraj Brez izgovora naredijo nekaj dobrega za svojo lokalno skupnost in zase. Aktiviste, ki se bodo pridružili mladinski organizaciji, najprej čaka spoznavanje svojih vrstnikov iz drugih regij, kar jim zviša samozavest pri delu, saj vedo, da je aktivnih mladih v Sloveniji zelo veliko. Poleg tega se skozi zabavne delovne vikende in sestanke učijo projektnega načrtovanja, s pomočjo teh znanj pa organizirajo tudi lokalne dogodke, s čimer opozorijo na določene problematike v svoji skupnosti in jih tudi poskušajo rešiti.

Poleg tega dobijo mladi znotraj Brez izgovora Slovenija priložnost spoznati se s temami, ki temeljijo na doseganju družbene spremembe. Tu govorimo predvsem o zdravem življenjskem slogu in trajnostnem razvoju, kjer dobijo nadebudni aktivisti možnost in podporo sami izpeljati svoje pobude, ki nagovarjajo določeno problematiko, na lokalnem ali nacionalnem nivoju. Znotraj tega jih učimo, da ni le pomembno izpostaviti problem, vendar tudi predlagati rešitev in na koncu tudi ukrepati v smeri rešitve problema. Vsa ta znanja in veščine pripomorejo k zdravemu odraščanju aktivistov, poleg tega pa jim dajo dobro iztočnico za življenje, saj z neformalnim učenjem dobijo veliko praktičnih izkušenj, ki so zelo dobrodošle tudi na trgu dela.

Vendar pa se naš vpliv ne konča pri slovenskih mejah. Aktivistom dajemo možnosti za pridobitev izkušenj tudi v tujini, tako na različnih seminarjih, konferencah in izmenjavah, kakor tudi na prostovoljski službi v tujini. Za mlade osebe, ki so željne znanja in osebnega napredka, je zmeraj dovolj izzivov, s katerimi jim pomagamo k čim večji osebnostni rasti.

Avtorica prispevka je Nina Rogelj, mednarodna koordinatorka, vodja področja tobaka in članica upravnega odbora Brez izgovora Slovenija

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice