Alkohol na športnih prireditvah

14. marca 2017 je v javnost prišla pobuda o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), in sicer s strani vodilne koalicijske Stranke modernega centra (SMC), s prvopodpisanim poslancem Janijem Möderndorferjem. Glavna cilja predloga zakona sta povečati financiranje športnih organizacij s prodajo alkohola na njihovih dogodkih in s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač na športnih prireditvah.

Trenutno veljavni zakon prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač eno uro pred športno prireditvijo in med samim potekom športnega dogodka, kar pa naj bi po besedah predlagateljev zakona doprineslo k finančnim težavam športnih organizacij. Nov predlog ZOPA predlagatelji utemeljujejo s tem, da zakon v zdajšnji obliki (iz leta 2003) ni prinesel želenih učnikov. Torej, da mladi ne pijejo nič manj kot so v preteklosti, da ni nič manj izgredov, športne organizacije pa se, po njihovem mnenju, spopadajo z izgubo finančnih sredstev tudi zaradi prepovedi točenja alkoholnih pijač pred in med prireditvijo. Poudarjajo, da je tekma predvsem družabni dogodek, h kateremu spadata tudi hrana in pijača in če nakup te ni možen, se bodo mnogi športni navdušenci raje odločili za ogled tekme od doma oz. iz gostinskega lokala. Hkrati pa svoj predlog zagovarjajo tudi s tem, da uživanje alkohola samo po sebi ni problematično – zmerno uživanje naj bi po njihovem mnenju bilo celo popolnoma neškodljivo. Za svoje trditve pa niso navedli nobenega vira, kar postavi celotno argumentacijo predloga pod vprašaj.

V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija novemu predlogu zakona odločno nasprotujemo, saj menimo, da bi sprejetje zakona pomenilo korak nazaj v boju proti alkoholni industriji. Z omilitvijo zakonodaje na tem področju bi mladim namreč sporočali, da je pitje alkohola povsod (tudi na športnih prireditvah) popolnoma sprejemljivo. Strinjamo se, da je tekma družabni dogodek, menimo pa, da lahko druženje poteka tudi brez alkoholnih pijač, saj prepoved ne velja za prodajo brezalkoholnih pijač, tako da med športnimi dogodki nihče ne bi smel ostati žejen.

Če bi podprli nov predlog ZOPA, bi s tem hkrati podprli tudi povezovanje alkohola in športa (ter s tem posledično zdravja), kar velja za eno izmed glavnih taktik alkoholne industrije in bi s tem podprli tudi njene interese. Alkohol in šport pač ne sodita skupaj. Šport ima velik doprinos k posameznikovemu zdravju, tako fizičnemu kot duševnemu, medtem ko alkohol dokazano negativno vpliva tako na posameznika, kot tudi na njegovo družino in širšo okolico.

Po grobih ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi bila v obdobju med letoma 2011 in 2014 javna blagajna zaradi alkohola oškodovana za kar 234 milijonov evrov. Med stroške uvrščamo zdravstvene stroške povezane s pitjem alkohola, škodo zaradi nasilja v družini in prometnih nesreč povezanih z alkoholom, stroške vandalizma ipd. Vsem tem stroškom pa bi bilo potrebno prišteti še druge, ki so pogosto neizmerljivi, kot so npr. duševno trpljenje bližnjih in otrok. Z alkoholom se večina sreča že v mladosti in čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju z njim povezane težave. Alkohol kot droga povzroča tudi zasvojenost, ta pa se zaradi večje občutljivosti možganov mladostnikov in otrok lažje začne v zgodnejših življenjskih obdobjih. Alkoholna industrija se vseh teh dejstev zaveda, zato skozi svoje oglase pogosto poskuša načrtno nasloviti mlade. Potrebno je poudariti tudi, da ni varne meje pitja alkohola – kakršna koli količina alkohola namreč škoduje človeku, obstajajo pa smernice manj tveganega pitja. Zavedati se moramo, da bi se s ponovno uvedbo prodaje alkoholnih pijač na športnih prireditvah povečalo tveganje za vse vrste nasilja in vandalizma na športnih prireditvah, vožnjo pod vplivom alkohola, kršitve javnega reda in miru ipd.

To, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj, je družbena norma, ki postaja v zadnjih letih vedno bolj sprejeta, zato bi z sprejemom tega zakona naredili velik korak nazaj. Obuditi pozitivno povezavo med športom in alkoholom ter uničiti ves vloženi trud v akcije za spodbujanje navijanja brez alkohola (npr. naša pobuda Navijam 0,0) zgolj zato, da bi imeli klubi in organizatorji športnih dogodkov zelo dvomljiv dobiček, zveni kot neslana šala. V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija upamo, da bo tudi tokrat prevladal razum in ne želja po nabiranju poceni političnih točk.

Viri:

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA (2017)

Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov (2016) – Nacionalni inštitut za varovanje zdravja

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice