ETYC

Kajenje je zelo velik problem, tako v Sloveniji kot tudi širše, saj je krivec za več kot 6 milijonov smrti na leto, povzroča pa tudi številne zdravstvene težave, ki predstavljajo finančno breme za celotno družbo.  Kajenje med mladimi je v Evropi zelo razširjeno, tobačna industrija pa ima še vedno dovolj možnosti za manipulacijo preko različnih marketinških prijemov, s katerimi pridobiva na svojo stran vse več mladih kupcev. To je le nekaj izmed razlogov, ki so bili povod za organizacijo 1. Evropske mladinske konference o tobaku (European Tobacco Youth Conference), ki je potekala v Izoli od 15. do 21. septembra 2013.

Konferenca je na enem mestu združila okrog 80 mladih, odločevalcev in strokovnjakov na področju tobaka iz 18 evropskih držav. Mladinsko konferenco je organizirala mladinska zveza Brez izgovora Slovenija s podporo Evropske komisije – programa Mladi v akciji, Ministrstva RS za zdravje, Urada RS za mladino in Občine Izola.

Mladi iz vse Evrope so na celotedenski konferenci pridobivali znanje in veščine na različnih področjih - tobačna politika, izvajanje programov preprečevanja in prenehanja kajenja ter zavajanje tobačne industrije. Konferenca se je zaključila s plenarno predstavitvijo v Državnem svetu RS, kjer so udeleženci predstavili ideje, z nami pa so bili tudi slovenski in tuji strokovnjaki, ki delujejo na področju javnega zdravja oz. tobaka. Udeleženci so skupaj pripravili tudi pismo Evropskim poslancem, s katerim so želeli predstaviti pogled mladih na tobačno zakonodajo oz. njeno spremembo.
Namenite 0,5% dohodnineTwitter