Verjamemo v:

  • Ustvarjanje pozitivnih družbenih in okoljskih sprememb
  • Kritično mišljenje
  • Pravičnost in zmanjševanje neenakosti
  • Integriteto in transparentnost
  • Delovanje v skladu z znanostjo
  • Kvalitetno delo
  • Pripadnost za skupno dobro
  • Iskrenost in spoštovanje

NAŠA ORGANIZACIJA, PREDANOST BREZ IZGOVORA

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse) je nacionalna mladinska organizacija, ki verjame v potencial mladih pri doseganju pozitivnih sprememb v okolju in družbi.

Naš cilj je spodbuditi mlade k osebnostni rasti, kateri sledijo aktivna družbena, politična in okoljska participacija.

Zato razvijamo, prenašamo in izvajamo učinkovite izobraževalne programe, namenjene zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva.