Upravni odbor

V obdobju 2016 - 2018 ima Upravni odbor mladinske zveze Brez izgovora Slovenija naslednje člane:

 
Urška Erklavec, predsednica
Urška je doktorska študentka Bioznanosti (smer prehrana) in magistra farmacije. Brez izgovora Slovenija se je pridružila leta 2008, sprva kot aktivistka, od leta 2010 pa kot predsednica Mladinskega združenja In kaj ti, ki je leta 2014 postalo Mladinsko združenje za prehransko politiko. Njeno področje zanimanja in delovanja v društvu je prehrana (trajnostna, ekološka pridelava) in njena distribucija, vpliv korporacij na prehranjevanje in iskanje politik, ki bi potrošnikom ponudile boljšo izbiro. V prostem času se rada druži s prijatelji, kolesom, otroci, naravo in računalnikom.

 
 
Manca Kozlovič, podpredsednica
Manca je zaključila smer predšolske vzgoje na Srednji šoli Izola, ter je trenutno študentka sociologije, pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Brez izgovora Slovenija se je kot aktivistka pridružila leta 2013 in od takrat sodelovala pri organizaciji mednarodne mladinske izmenjave Združene igre narodov, nacionalne mladinske izmenjave Iz Goričkega v Piran ter pri izvajanju vrstniških delavnic na področju tobaka in alkohola. V prostem času se rada druži s prijatelji in poje v zboru. 
Lucija Pečlin, mednarodna koordinatorka
Lucija je študentka Mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede. Brez izgovora se je pridružila leta 2013, sprva kot aktivistka v svoji lokalni enoti, pri kateri je pomagala organizirati mednarodno izmenjavo ter nacionalno izmenjavo Iz Goričkega v Piran, obenem pa je izvajala tudi vrstniške delavnice na tobaku in alkoholu. Kasneje se je začela bolj aktivno zanimati za področje alkohola in se tudi pridružila sekretariatu Mladinske zveze za alkoholno politiko (APYN), skupaj z njimi je sodelovala pri organizaciji večih mendarodnih dogodkov in s tem pridobila pomembne izkušnje, ki ji koristijo tudi pri delu mednarodne koordinatorke. Tudi znotraj zveze je sodelovala pri različnih mednarodnih projektih (seminarji, izmenjave). Opravlja tudi delo mladinske ambasadorke v okviru European Cancer Leauge. V prostem času rada bere knjige, hodi na sprehode s psom in se druži s prijatelji.

 
Nika Glavina, blagajničarka
Nika je študentka smeri kemija-biologija, dvopredmetni učitelj na Pedagoški fakulteti Ljubljani. V Brez izgovora Slovenija je vstopila leta 2010 in se je v tem času preizkusila v različnih vlogah. Leta 2012 je postala pomočnica pri Mladinskem združenju Brez izgovora Obala, leta 2014 pa prevzela vodenje in postala zakonita zastopnica, trenutno pa je članica Odbora mentorjev. V vseh teh letih je nabirala izkušnje pri organizaciji mednarodnih in nacionalnih izmenjav, lokalnih dogodkov, načrtovanju konference in pridobivala znanje na različnih področjih. V svojem prostem času se rada ukvarja s športom, druži s prijatelji in potuje.
Namenite 0,5% dohodnineTwitter