Pisarna

 
Petra Poje je generalna sekretarka Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in diplomantka študija zgodovine, zaključila pa je tudi pedagoško–andragoško izobraževanje. V času študija je bila aktivna na mednarodnem resorju, dodobra je spoznala delo z mladimi v lokalnem in mednarodnem okolju. Njeno področje delovanja je povezano z izvajanjem mladinskega dela preko vrstniških delavnic, kjer uspešno sodeluje s strokovnimi delavci osnovnih in srednjih šol. Želi si, da bi bili mladi še aktivnejši, da bi razvijali svoje potenciale in se vključevali v odločevalne procese.
 
Petra Gorenc Kaplan je magistra etnologije in kulturne antropologije. V času študija se je najbolj 
ukvarjala z odnosom ljudi do kulturne dediščine, urbano in politično antropologijo ter s socialnim spominom. Bila je aktivna skavtinja in skavtska voditeljica ter prostovoljka v mednarodnih odpravah v Afriki, kot tudi na domačih tleh. Posebno jo je zaznamovalo delo z otroki in mladimi s posebnimi potrebami v okviru organizacije Človek za druge. V Brez izgovora je mladinska delavka, njeno delo pa je povezano z mladinskim sektorjem in ustvarjanjem programov ter različnih aktivnosti in usposabljanj za mlade. Želi si, da bi mladi prepoznali svoje veliko poslanstvo, ki ga imajo v družbi, da bi ga znali izkoristiti in živeti na vseh področjih njihovega zanimanja. 
 
 
Sarah Marič je inženirka živilstva in prehrane in študentka dietetike. Brez izgovora Slovenija je spoznala pri projektu Za zdravje mladih. Da je zdravje mladih ključnega pomena je spoznala že v času študija z aktivnim sodelovanjem v lokalnem mladinskem društvu in kot pobudnica za izobraževalne programe na temo prehrane in športne aktivnosti v vrtcu. V Brez izgovora je mladinska delavka, svoje znanje želi prenesti na mlade, dokazati da za pripravo zdravega obroka ni potrebno biti poklicni kuhar in s tem zavedanjem zagotoviti mladim zdravo prihodnost. V prostem času premaguje tekaške kilometre, gleda romantične filme ter sanja o potovanju okoli sveta.

Namenite 0,5% dohodnineTwitter